X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 834
Dział: Przedszkole

Woda to mój przyjaciel - scenariusz zajęcia dla 6 latków

Temat kompleksowy : Dbamy o nasze środowisko przyrodnicze
Temat szczegółowy : „Woda – mój przyjaciel”
Uczestnicy : dzieci w wieku 6 lat

Cele ogólne:

- Uświadomienie dzieciom znaczenia wody w życiu planety i organizmu człowieka;
- Nabywanie opiekuńczego stosunku do przyrody - poszerzenie i uściślenie zdobytych wiadomości na temat sposobów ( konieczność dbania o wodę , rośliny i zwierzęta
- Doskonalenie koordynacji wzrokowo – słuchowo- ruchowej;
- Nabywanie umiejętności relaksacji i wizualizacji.

Cele operacyjne : ( dziecko... )

- potrafi rozróżnić różne napoje ;
- wie do czego służy człowiekowi i środowisku przyrodniczemu woda ,
- dostrzega skutki zatrucia rzek przez człowieka .

Metody :

- Kinezjologia Edukacyjna Dennisona
- Pedagogika zabawy
- słowna

Formy :

- indywidualna , grupowa , zbiorowa .

Środki wspomagające działanie :
- kaseta z muzyką relaksacyjną ,
- ilustracje przedstawiające wykorzystywanie wody ,
- wycięte z kartonu krople wody , szary papier , klej ,
- napoje : sok owocowy , woda mineralna , napój gazowany , woda mineralna ,
- kredki świecowe ,
- jednorazowe kubeczki .


Przebieg zajęcia :

Wstęp – zagadka słowna :
Służy do mycia , służy do picia ,
Bez niej na Ziemi nie byłoby życia .
Dzieci podają rozwiązanie zagadki – woda .

Rozwinięcie :

1 . Rozpoznawanie odgłosów wody- kapturek myśliciela .
Nauczycielka odtwarza nagrane dźwięki – Czy rozpoznajecie te dźwięki?
Masaż uszu pomoże wam w tym zadaniu ( kapturek myśliciela ) .
Dzieci nazywają kolejne dźwięki ( morze , deszcz , krople ściekające z kranu itp. ) .

2 . Woda i inne napoje ( picie wody ). Nauczycielka dzieli dzieci na grupy . Każda z grup otrzymuje cztery butelki z napojami . Dzieci rozpoznają za-wartość butelek za pomocą węchu , wzroku lub smaku . Następnie dzieci wy-powiadają się na temat różnic między wodą a innymi napojami i piją wodę .

3 . Słuchanie wiersza J . Papuzińskiej : Chora rzeka

Śniła się kotkowi rzeka ,
Wielka rzeka , pełna mleka ...
Tutaj płynie biała rzeka .
Jak tu pusto , drzewko uschło ...
Cicho tak – ani ptak ,
Ani ważka , ani komar , ani bąk ,
Ani gad , ani płaz , ani ślimak ,
Ani żadna wodna roślina .
Ani leszcz , ani płoć ,ani pstrąg ,
Nikt już nie żyje tutaj ,
Bo rzeka jest zatruta .
Sterczy napis zakaz kąpieli ,
Mętny opar nad wodą się pieni
Chora rzeka nie narzeka ,
Tylko czeka , czeka , czeka..

Dzieci wypowiadają się na temat treści wiersza – wskazują źródła zagrożeń skażenia wody ; dostrzegają następstwa niewłaściwego korzystania z naturalnych zasobów wody na Ziemi.

4 . Relaksacja i wizualizacja ( punkty przestrzeni , punkty ziemi) .
Dzieci wyobrażają sobie , że są kroplami wody , które spadają z nieba ( punkty przestrzeni ). Następnie patrzą na ziemię , na którą spadły krople wody ( punkty ziemi ) .

5 . Swoje wyobrażenia przedstawiają w formie plastycznej – dorysowują twarze wyciętym z papieru kroplom wody (wykonują zadowolone kropelki).

6 . Integracja grupy . Po wykonaniu tego zadania swoje krople przyklejają na konturze szklanki ( karton w kształcie szklanki ) – integracja wody ( grupy ). Każde dziecko podaje dlaczego jego kropelka przedstawia pozytywne emocje – np. ta kropelka jest wesoła , ponieważ spadła z chmury nie zanieczyszczonej przez dym z fabrycznego komina .

7 . Rozmowa podsumowująca „Dlaczego musimy chronić i dbać o przyrodę”- dziecko uświadamia sobie i werbalizuje niebezpieczeństwa grożące ludziom spowodowanych zanieczyszczeniami przyrody .

8 . Zabawa ilustrowana ruchem „Błyskawica - grzmot ”:
Pada , pada deszczyk pada ,
- dziecko naśladuje rękami spadające krople deszczu
Wieje , wieje wiatr
- dziecko z uniesionymi rękami kołysze się
Błyskawica – grzmot !
- klaśnięcie – tupnięcie
Błyskawica – grzmot !
- klaśnięcie – tupnięcie
I na niebie tęcza zjawia się .
- dziecko z uniesionymi rękami stopniowo opuszcza je ku dołowi .

Zakończenie :

Dzieci dziękują sobie za wspólną zabawę – improwizacja tańca wody na tle nagrań płytowych – muzyka relaksacyjna „Odgłosy rajskiego ogrodu”.
Dzieci składają deklaracje ,że będą bronić przyrodę – wspólnie deklamują wiersz z pamięci

W . Leliwa . Żyj z przyrodą w zgodzie

Czy to stary , czy też młody ,
Lis i człowiek , ryba , ptak .
Każdy cząstką jest przyrody ,
Więc mówimy razem tak :
Żyj z przyrodą w zgodzie .
Osuń od niej zło !
I pamiętaj co dzień ,
Żeby chronić ją .
Żyj z przyrodą w zgodzie ,
To przynosi plon !
Wszystkim się z nią podziel ,
Jej bogactwa chroń .
Na wycieczce , na kolonii ,
Tam , gdzie rzeka , tam , gdzie las ,
Skarbów Ziemi trzeba bronić-
Kwiatów , zwierząt , drzew i gniazd.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.