X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8337

Plan pracy wychowawczej klasy 1 szkoły podstawowej

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

KLASY 1b

W roku szkolnym 2007/2008

I . ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

1. Zapewnić dzieciom przyjazne i różnorodne środowisko edukacyjne uwzględniające rozwój fizyczny i polisensoryczne doświadczenie świata, w kręgu ludzi, techniki i przyrody.
2. Pomagać dziecku umacniać wiarę we własne siły i możliwości.
3. Kształtować prawy charakter i uczyć znajdować radość w pożytecznym działaniu.
4. Kształtować umiejętności dzieci, które będą służyły zdobywaniu wiedzy na dalszych szczeblach edukacji.

II. ZADANIA GŁÓWNE

1.Organizacja życia klasy – ludzie, komunikowanie się, współdziałanie
a) Porozumiewanie się
- odczuwanie, ze mówienie służy różnym celom
- rozumienie że słowa mogą skrzywdzić, zasmucić, sprawić przykrość i ośmieszyć (unikanie takich sytuacji)
- stosowanie zwrotów grzecznościowych
b) Współdziałanie z innymi
- odczuwanie, że każdy jest ważny
- współdziałanie w trakcie zabaw i zajęć
- szanowanie wytworów pracy koleżanek i kolegów
- spieszenie z pomocą w razie potrzeby
c) Poznawanie otoczenia społecznego
- poznawanie osób pracujących w szkole, rozmowy o pracy którą wykonują
- znajomość nazwy naszego państwa, miasta w którym żyją oraz symboli: godła, barw, hymnu
- poznanie obrazów z życia dzieci z innych krajów (zabawy, piosenki)
d) Poznawanie praw i obowiązków
- odczuwanie ze w szkole jest bezpiecznie(bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne)
- rozumienie swoich obowiązków szkolnych i dobre ich wypełnienie poprzez zdobywanie wiedzy i umiejętności
- rozpoznawanie i wyrabianie wartości i sposobów postępowania, które są ukierunkowane na czynienie DOBRA
e) Właściwa postawa wobec innych
- okazywanie szacunku kolegom i koleżankom oraz wszystkim pracownikom szkoły
- niestosowanie przemocy
- reagowanie na krzywdę innych
2. Ruch, zdrowie, bezpieczeństwo
a) przestrzeganie zasad i zdrowego trybu życia
- bezpieczne poruszanie się po drogach
- nie stwarzanie swoim zachowaniem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w szkole i poza szkołą
- rozumienie, akceptowanie i przestrzeganie zakazów
- dbanie o higienę osobistą
- dbanie o zdrowie(przestrzeganie zdrowego trybu życia)

III. UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH I WYDARZENIACH SZKOLNYCH I KLASOWYCH

1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2.Dzień Komisji Edukacji Narodowej-Ślubowanie uczniów klas pierwszych
3.Dzień Niepodległości
4.Andrzejki
5.Mikołajki
6.Wigilia Klasowa-Jasełka
7.Dzień Babci i Dziadka
8.Bal Karnawałowy
9.Walentynki
10.Dzień Wiosny
11.Rocznica Kingi
12.Święto Warszawy
13.Światowy Dzień Książki
14.Dzień Ziemi
15.Tłusty Czwartek
16.Wielkanoc Klasowa
17.Tydzień Europejski
18.Święto Konstytucji 3 Maja
19.Dzień Matki
20.Dzień Zdrowia-Olimpiada Sportowa
21.Dzień Ochrony Środowiska
22.Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

23.Branie aktywnego udziału w różnego rodzaju konkursach

IV. ORGANIZACJA WYCIECZEK,WYJŚĆ DO MUZEÓW, DOMÓW KULTURY, KIN, TEATRÓW ORAZ POBLISKICH PARKÓW

1. Współpraca z:
- Młodzieżowym Domem Kultury „Muranów”
- Młodzieżowym Domem kultury „Łazienkowska”
- Teatrem „Guliwer”
- Teatrem „Baj”
- Teatrem z Białegostoku
- Zamkiem Królewskim

V. ORGANIZACJA ZESPOŁU KLASOWEGO

1.Dbanie o swoją klasę-ład i porządek
2.Wspólne dekorowanie swojej sali
3.Cotygodniowy wybór dyżurnego
4.Pielęgnowanie roślin doniczkowych
5.Dbanie o kącik przyrody
6.Opieka nad zwierzętami(kwesta na schronisko dla zwierząt)
7.Zbiórka makulatury
8.Dbanie o środowisko(zbiórka baterii)
9.Udział w klasowych przedstawieniach teatralnych
10.Wspólne gry i zabawy integracyjne

VI. SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI MAJĄCYMI PROBLEMY W NAUCE,SPRAWIAJĄCYMI PROBLEMY WYCHOWAWCZE,ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I SPOŁECZNEJ

VII. WSPÓŁPRACA Z PSYCHOLOGIEM I PEDAGOGIEM SZKOLNYM

VIII. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. Rozwijanie postaw asertywnych w relacjach rodzic-dziecko, rodzic-nauczyciel
2. Włączanie rodziców w aktywne uczestniczenie w różnych formach spotkań z nauczycielem i dziećmi
3. Informowanie na bieżąco rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu dzieci (zebrania, rozmowy indywidualne)
4. Pogadanki dla rodziców na temat:
a) Konsekwentne wymagania wobec ucznia
b) Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi
c) Zapobieganie agresji
d) Dysleksja i jej objawy w młodszym wieku szkolnym

5. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców

IX. DOSKONALENIE WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.