X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8231
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Test sprawdzający wiadomości z 20-lecia międzywojennego - kl. III gimnazjum

Test sprawdzający wiadomości
z dwudziestolecia międzywojennego – klasa III gimnazjum

Imię i Nazwisko, klasa ........................................

1. Wyjaśnij:
a) „Mein Kampf” -
b) aneksja -
c) remilitaryzacja -
d) gestapo -
e) 12 III 1938 r. -
f) 1936-1939 -
2. Wymień przyczyny wielkiego kryzysu gospodarczego na świecie i próby jego przezwyciężenia.
3. Połącz osobę z jej charakterystyką za pomocą strzałek.
a) Hajle Sellasje 1.przywódca Komunistycznej Partii Chin
b) Mao Zedong 2. Ataturk Turcji
c) Czang Kaj-szek 3. dyktator Hiszpanii
d) Francisco Franco 4. cesarz Etiopii
e) Mustafa Kemal Pasza 5. przywódca Partii Narodowej Chin
4. Uzupełnij tekst.
W 1922 r. Rosja Radziecka utworzyła........................................(ZSRR),a nazwę partii zmieniono na ........................................-WKPb. Wszelkie bunty w państwie tłumiła policja polityczna..............................(NKWD). Stalin zrezygnował z NEP-u i wprowadził plan ...................... . Na wsi przeprowadził........................ . Stworzył państwowe gospodarstwa rolne - ................... i spółdzielcze gospodarstwa rolne - .................. . Bogatego chłopa w ZSRR nazywano ................ . Dla nich i dla opozycji stworzono obozy pracy ................, Główny Zarząd Obozów nazywano..........
5. Oś Berlin-Rzym-Tokio zakładał: Zaznacz właściwą odpowiedź.
a) wspólną agresję na Polskę
b) zwalczanie komunizmu i podział świata na strefy wpływów
c) rozszerzenie faszyzmu na świecie
d) podział Czechosłowacji
6. Podaj: nazwisko dyktatora, tytuł używany przez dyktatora, rok przejęcia władzy, nazwa ustroju i ideologii.
a) Benito ........................................
b) Adolf ........................................
7. Noc długich noży to: Zaznacz właściwą odpowiedź.
a) przejęcie władzy w Niemczech przez faszystów
b) mordowanie Żydów
c) wymordowanie całego dowództwa SA
d) wymordowanie całego dowództwa SS
8. Mahatma Gandhi walczył z Anglikami w sposób: Zaznacz właściwą odpowiedź.
a) organizował odziały partyzanckie
b) stosował bierny opór
c) wywołał wojnę domową
d) organizował manifestacje i strajki
9. Podaj przyczyny zwołania konferencji w Monachium i jej postanowienia.
10. Na podstawie tekstu źródłowego odpowiedz na poniższe pytania .
Program NSDAP z 1920 r. – fragmenty
„Domagamy się skupienia wszystkich Niemców w jednym wielkim państwie w zgodzie z
zasadami samostanowienia narodów; zniesienia traktatów w Wersalu; domagamy się ziemi (przestrzeni życiowej) dla naszego narodu. Obywatelem państwa może być tylko ten, kto jest Volkgenose [rodowitym Niemcem]. Żaden Żyd nie może być Volkgenose. Pierwszym obowiązkiem obywatela musi być aktywność duchowa i fizyczna narodu i państwa. Domagamy się uspołecznienia wszystkich przedsiębiorstw. Domagamy się reformy rolnej i konfiskaty majątków ziemskich bez odszkodowań. Domagamy się utworzenia armii zawodowej.”
a)podaj przykład rasistowskiego postulatu partii
b)wyjaśnij stosunek partii NSDAP do postanowień traktatu wersalskiego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.