X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8105

Projekt "Wałbrzych moje miasto"

Poziom nauczania: klasy 1-3

Termin realizacji:1 miesiąc
Projekt realizowany w trzech fazach:

1. Poszukiwanie i gromadzenie informacji i materiałów.
2. Tworzenie projektu w grupach- klasach.
3. Prezentacja projektu na forum szkoły.

Cel ogólny:

Zainteresowanie dzieci swoim miastem. Wykonanie prac o swoim mieście.

Cele edukacyjne:

• rozbudzenie zainteresowania historią swojej miejscowości
• poznanie walorów turystycznych
• poznanie charakterystycznych zawodów i zajęć mieszkańców
• budzenie szacunku do pracy ludzkiej
• kształcenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu szkoły
• kształcenie zdolności postrzegania, że historia dzieje się wszędzie
• poszanowanie tego co przeszłe i co współczesne
• kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody
• wdrażanie do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych
• wdrażanie do bezpiecznego zachowania się w czasie wycieczek
• wyrabianie zdyscyplinowania, punktualności i życzliwości
• wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych
• rozwijanie ekspresji i aktywności twórczej uczniów
• zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
• integracja zespołu klasowego
• zgodne działanie w grupie
umiejętność przyjmowania odpowiedzialności za wspólne działanie i jego efekty
• nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.

Zadania, które należy wykonać:

• Zgromadzić i opracować materiały dotyczące Wałbrzycha, jego położenia, dzielnic, ulic, ciekawych miejsc i zajęć ludności (książki, albumy, ilustracje)
• Wyszukać i zebrać informacje na temat historii Wałbrzycha, nazwy herbu, obiektów zabytkowych
• Wykonać mapki z wykazem dzielnic i ulic Wałbrzycha
• Wykorzystać umiejętności posługiwania się językiem angielskim

Źródła:
o własne obserwacje ( wycieczki)
o pozycje książkowe (encyklopedie, słowniki, albumy)
o inne (Internet)

Metody pracy

• pogadanka
• dyskusja
• praktyczna działalność ucznia - praca z mapą, globusem, książką, Internetem, płytami CD
• burza mózgów
• wycieczki
• projekt

Formy pracy

• praca zespołowa
• praca indywidualna

Co i jak będzie oceniane:

• Ilość zgromadzonych informacji, materiałów
• Zaangażowanie w pracę grupy
• Pomysłowość, estetyka wykonanej pracy

Wskazówki dla nauczyciela:
Praca nad projektem wymaga od nauczyciela starannego zaplanowania i przygotowania.
Nauczyciel powinien dyskretnie czuwać nad sposobem i tempem realizacji zadań. Powinien być także pomocny w przypadku pojawienia się trudności przy wykorzystywaniu nowych technik proponowanych przez uczniów.

zadania

Wałbrzych moje miasto klasy1
1. Co wiemy o Wałbrzychu?
- położenie Wałbrzycha na mapie Polski
- legenda o powstaniu miasta
- herb Wałbrzycha i jego elementy

2. Poznajemy najbliższą okolicę
- ukształtowanie terenu w naszej okolicy
- świat zwierząt i roślin
- ważniejsze urzędy i zakłady usługowe w naszej dzielnicy
( mapki, rysunki, notatki, zdjęcia)

Odkrywamy Wałbrzych klasy 2
1. Co wiemy o Wałbrzychu?
- położenie Wałbrzycha na mapie Polski
- poznanie elementów historii Wałbrzycha : legendy o powstaniu miasta, jego nazwy, prawa miejskie, herb i hejnał
- dzielnice Wałbrzycha

2. Poznajemy najbliższą okolicę
- ciekawe budowle dawniej i dziś w naszej dzielnicy
- nazwy ulic w naszej dzielnicy

( mapki, rysunki, notatki, zdjęcia)

Spacer po Wałbrzychu klasy 3
1. Co wiemy o Wałbrzychu?
- położenie Wałbrzycha na mapie Polski
- legendy o Wałbrzychu
- mieszkańcy mojej miejscowości, ich liczba, zawody naszych rodziców
2. Poznajemy okolice Wałbrzycha
- obiekty zabytkowe, placówki kulturalne, urokliwe miejsca w Wałbrzychu i okolicach
- napisanie listu z zaproszeniem do odwiedzenia Wałbrzycha
( mapki, rysunki, notatki, zdjęcia)

Współpraca z nauczycielem języka angielskiego, informatyki i panią bibliotekarką.
Wykonanie pracy plastycznej o Wałbrzychu i umieszczenie na niej poznanych słówek w języku angielskim. Ułożenie kilku zdań o Wałbrzychu w języku angielskim.
Zgromadzenie materiałów dotyczących Wałbrzycha i udostępnienie ich uczniom i nauczycielom
Wyszukiwanie materiałów w Internecie
Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem, opracowywania prostych tekstów
ANKIETA EWALUACYJNA

Jak oceniasz pracę nad projektem?
Pokoloruj odpowiedni rysunek.

Co Ci się podobało
w trakcie realizacji projektu?
........................................

Co Ci się nie podobało
w trakcie realizacji projektu?
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.