X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8050
Przesłano:

Co to jest alfabet? Scenariusz zajęć kształcenia zintegrowanego do klasy II

Krąg tematyczny: Uporządkuj, co się da, według alfabetu

Temat dnia: Co to jest alfabet?

Zapis w dzienniku:
Formułowanie odpowiedzi na pytanie „Do czego przydaje się znajomość alfabetu?” Czytanie wiersza W. Chotomskiej „Alfabet”. Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej według pierwszych liter w wyrazach. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 30
z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

Cel główny: Poznanie liter polskiego alfabetu
Wyrabianie umiejętności korzystania ze słowników i encyklopedii.

• Cele operacyjne: uczeń:
• rozwiązuje logogryf
• odczytuje i zapisuje rozwiązania zagadek i rebusów
• czyta tekst, przestrzegając poznanych zasad
• rozumie treść przeczytanego wiersza,
• wypowiada się w kilku zdaniach na podany temat
• umie korzystać ze słowników
• pisze rzeczowniki w l. pojedynczej
• porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej ( od „a” – „d” )
• zna liczby w zakresie 30
• dodaje i odejmuje w zakresie 30
• porządkuje liczby malejąco

Metody:

• rozmowa kierowana, opowiadanie
• pokaz
• praca z książką
• zabawa dydaktyczna
• działalność praktyczna uczniów
• ekspresja ruchowa

Śodki dydaktyczne: podręcznik, karty pracy, „Słownik j. polskiego”, Encyklopedia, książka telefoniczna, leksykon, alfabet angielski i rosyjski, karteczki z literami

1. Nawiązanie do tematu zajęć poprzez rozszyfrowanie hasła „Poznajemy alfabet”- karta pracy

2. Głośne czytanie wiersza „Alfabet” przez nauczyciela, dzieci.
• Wypowiedzi dzieci nt. utworu
• Porównywanie liter alfabetu zapisanego w pierwszej i czwartej zwrotce wiersza.
• Zaznaczanie pętlą liter o takim samym kształcie, różniących się znakami diakrytycznymi. (wyjaśnienie pojęcia).
• Policzenie liter w alfabecie polskim.
• Odczytanie co to jest alfabet i jakie nazwy mają litery.
• Głośne czytanie alfabetu od początku do końca i odwrotnie.
• Wyjaśnienie pochodzenia słowa „alfabet”
• Wyjaśnienie powiedzenia „Od A do Zet

3. Zaprezentowanie sposobu uporządkowania liter w innych językach. Zwrócenie uwagi na występowanie liter o tym samym kształcie i brzmieniu.

Zabawa „Co to za litera?”.
Jedno z dzieci za pomocą gestów prezentuje wybraną przez siebie literę. Zadaniem pozostałych jest odgadnięcie, jaką literę prezentował kolega.

Zabawa „Jakie litery są tu potrzebne?”
Każde dziecko w klasie otrzymuje literę w formie kolorowej opaski na głowę. Nauczyciel wymawia wyraz- dzieci, które mają literę potrzebną do utworzenia danego wyrazu występują na środek i ustawiają się w kolejności jakiej występuje ona w wyrazie. (Ola, ćma, Chiny, sól, głos, gąska, dąb, mgła, koń, jamnik, profesor, alfabet).
• Zwrócenie uwagi, że niezbędna jest znajomość ortografii, aby poprawnie ułożyć wyraz, a także aby ułożyć go w kolejności alfabetycznej.

4.Formułowanie odpowiedzi na pytanie „Do czego przydaje się znajomość alfabetu?”.
• Wykonanie ćwiczenia 1., s.5
• Ćwiczenia praktyczne w wyszukiwaniu haseł w słownikach ortograficznych, encyklopediach.
• Czytanie przez uczniów haseł zaczynających się na podane przez nauczyciela litery.

5.Nauka porządkowania wyrazów według pierwszej litery – karta pracy

I poziom- zagadki, rysunki, wyrazy z lukami zawierającymi trudności ortograficzne (dzieci mogą korzystać ze słownika ortograficznego). KARTA PRACY A

II poziom- zagadki, rebusy, rzeczowniki w liczbie pojedynczej (dzieci mogą korzystać ze słownika ortograficznego). KARTA PRACY B

• Zwrócenie uwagi na brak wyrazów zaczynających się głoskami ą, ę, ń, i wyszukiwanie wyrazów zaczynających się dwuznakiem biorąc pod uwagę pierwszą literę w jej zapisie.

6. Nauka na pamięć alfabetu od a do d

Zabawa ruchowa „ Samogłoski i spółgłoski”

Nauczyciel wymawia różne głoski- na samogłoski dzieci wykonują skłon, na spółgłoski wyskok w górę z klaśnięciem nad głową.

7. Ćwiczenia w liczeniu pamięciowym: 6+8=, 7+6=, 5+9, 14-8=, 12-7=,20-8= itp.

8.Układanie i rozwiązywanie działań matematycznych, w których liczby są przyporządkowane podanym literom – KARTA PRACY

• Samoocena uczniów – dzieci mają do wyboru buzię uśmiechniętą lub smutną. Kolorują tą, która jest zgodna z ich oceną pracy i zaangażowania na lekcji .

10. Podsumowanie dnia, ocena aktywnych, pracowitych uczniów.
11. Praca domowa: Domowniczek 1

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.