X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Numer publikacji: 8003
Dział: Przedszkole

Plan pracy na luty w grupie dzieci trzyletnich

PLAN MIESIĘCZNY PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

Miesiąc: LUTY 2010

Grupa: I – dz. 3- letnie

Nauczycielki: Barbara Błaż

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą Dostrzeganie charakterystycznych zjawisk atmosferycznych.
• Nabywanie opiekuńczego stosunku do ptaków, rozumienie celowości ich dokarmiania. Zachęcanie do gromadzenia pokarmu dla ptaków.
• Wzajemne uznawanie praw do zabawy i uczestnictwa w zabawie, wdrażanie do poszanowania zabawek. Kształtowanie prawidłowej postawy w kontaktach z rówieśnikami.
• Udział dzieci w sadzeniu pielęgnacji szybko wzrastających roślin: cebula, pietruszka, rzeżucha. Wykorzystanie uprawianych roślin w spożywanych posiłkach.
• Poszerzenie zasobu wiadomości i słownictwa, doskonalenie modulowania głosu podczas wypowiedzi.
• Hartowanie organizmu poprzez częstsze przebywanie na świeżym powietrzu.

ZIMA
• Pogadanka z całą grupą w oparciu o gazetkę tematyczną: wprowadzenie do tematu. Wypowie się prostymi zdaniami, bogaci słownictwo czynne, podejmuje próby prawidłowej wymowy głosek szeregu szumiącego.
• Słuchanie wierszy o tematyce zimowej: „ Śnieg”, „Pierwszy śnieg”, „Sanna” ( zeszyt nauczycielki) - uwrażliwia się na piękno mowy literackiej, wzbogaca wrażenia estetyczne.
• Słuchanie opowiadania „Czy śnieg jest czysty”, obserwuje topnienie śniegu
i powstałej wody .
• Zabawa dydaktyczna „Co ubieramy”- rozpozna i nazwie ubrania ciepłą odzież.
• Praca z obrazkiem „ Bałwanek” – składa obrazek w całość bez wzoru.
• „ Jaki to kolor”- klasyfikuje przedmioty według koloru, zna i stosuje nazwy kolorów podstawowych.

• Zabawa ruchowa orientacyjno- porządkowa „Jedziemy saniami”.
• Zestaw zabaw ruchowych nr 15 według opracowania nauczycielki. Kształtuje skoczność i zwinność. Wzmacnia mięśnie kręgosłupa w odcinku szyjnym.
• Opowieść ruchowa „Zabawy zimowe” – koordynuje wrażenia słuchowe z ruchem ciała.
• Zabawy na powietrzu:
- chodzenie po śniegu,
- lepienie śniegowych kul.
• Spacer w pobliżu przedszkola; dostrzega zmiany w przyrodzie.

• Nauka piosenki „Sanna” – zna i śpiewa piosenkę, kształtuje słuch muzyczny.
• Zabawa rytmiczno- ruchowa przy piosence „Tak się zachmurzyło”- reaguje zwrotem kierunku marszu w określonym fragmencie piosenki.
• „ Bałwanek” – naklei gotowe elementy, dorysuje brakujące części. Wie, jak wygląda koło.
• Lepienie z plasteliny na temat dowolny, kształtuje drobne mięśnie policzków.

DOKARMIAMY PTAKI ZIMĄ
• Słuchanie opowiadania pt. „Wesoła gospoda” wg M. Kownackiej - zna pojęcie karmnik.
• Praca z obrazkiem „W ptasiej stołówce wykorzystaniem wiersz pod tym samym tytułem, słucha w skupieniu tekstu mówionego.
• Zabawa dydaktyczna „Jaki to ptak?” rozpozna i nazywa niektóre ptaki- wróbel, wrona.
• Wycieczka do ogródka przedszkolnego, wysypanie zgromadzonej karmy dla ptaków. Wie, dlaczego należy dokarmiać ptaki w zimie.
• Obserwacja ptasich śladów - próbuje dokonać prostych obserwacji w terenie.
• Oglądanie albumu „ Ptaki lądowe”- wie, że z książek można pozyskiwać wiedzę.
• Zabawa dydaktyczna „Ile ptaków w karmniku?”. Posługuje się liczebnikami
w zakresie 2.

• Zabawa ruchowa z elementem podskoku „ Ptaszki”.
• Spacer w pobliżu przedszkola, prowadzenie obserwacji ptasich tropów.
• Zestaw zabaw ruchowych nr 16 według opracowania nauczycielki. Wie, jak zakładać szarfę do ćwiczeń. Doskonali umiejętność marszu z wysokim unoszeniem kolan.
• Wycieczka do przedszkolnego ogródka, dokarmia ptaki.
• Zabawy na powietrzu: zabawy zimowe na śniegu.

• Ptaki - koloruje szablon ptaka, poprawnie posługuje się kredką świecową lub grubą ołówkową.
• Zabawa rytmiczno- ruchowa do piosenki „Lata ptaszek”- wystuka rytm na bębenku lub za pomocą klocków drewnianych.
• Ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach pit, pilit- usprawnia aparat mowy.

DOBRY KOLEGA
• „Dobre wychowanie wierszem” – rozmowa przy ilustracji w książce. Zna pojęcie dobry kolega.
• „Zabawki Doroty” M. Kownackiej- słucha z opowiadania. Wie, że zabawki należy szanować.
• Zabaw dydaktyczna „Miś w sklepie z zabawkami”- naśladuje odgłosy zabawek, rozwija ekspresję słowną.
• Zagadki dla Beatki- praca z ilustracjami, podejmie próby rozwiązania zagadek obrazkowych. Moduluje głos podczas zadawania pytań.
• „Smutny miś”- ogląda teatrzyk w wykonaniu nauczycielki. Dostrzega nieodpowiednie zabawy dzieci. Kształtuje prawidłowa postawę zabawy z kolegami.
• „Jaki klocek mam w ręce?”- klasyfikuje według kształtu.
• Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań – respektuje wzajemne prawa do zabawek i uczestnictwa w zabawie.
• Zabawa integracyjna „Ja lubię ...., a co ty lubisz?”- wyraża swoje upodobania.

• Zabawa ruchowa z elementem toczenia piłki „Piłka w tunelu”
• Zestaw zabaw ruchowych nr 17 według opracowania nauczycielki. Potrafi prawidłowo podskakiwać obunóż.
• Zabawy na powietrzu:
- ślizganie na lodzie (ślizgawce) ze szczególnym zachowaniem bezpieczeństwa,
- toczenie śniegowych kul i rzucanie do celu.

• Niebieska kreska- rysuje na dużym formacie z wykorzystaniem wiersza W. Majerówny. Rozpozna i nazwie kolor niebieski. Omówi swoją pracę.
• Ulubiona zabawka- podejmie próby rysowania mazakami. Stosuje odpowiednią siłę nacisku.
• Zabawy z rymem i rytmem- powtórzy za nauczycielką fragmenty tekstu z piosenki „Lalka Małgosi”, wyklaszcze prosty rytm.
• Nauka tańca śląskiego „ Grozik”- zna krok dosuwany. Podejmie próby odtwarzania prostego układu tanecznego.

ZIELONY OGRÓDEK W SALI
• Udział dzieci w zakładaniu zielonego ogródka w sali - uzupełnia doniczki i skrzynki ziemią, sadzi cebulę i pietruszkę.
• Wysiew nasion rzeżuchy i nasion fasoli na gazie opatrunkowej - pozna inne sposoby uprawy roślin. Wyłoży watą pojemniki, naleje do nich określoną ilość wody.
• Pielęgnacja upraw: podleje rośliny, usunie zeschnięte części.
• Wykorzystanie szczypioru i natki pietruszki w posiłku: wie, że powinno się zjadać rośliny dostarczające witaminy. Pokonuje uprzedzenie do zjadania zielonych części roślin.
• Słuchanie opowiadania nauczycielki „Jak dzieci wiosnę przyspieszyły”- słucha w skupieniu treści, udzieli ustnej odpowiedzi na pytania, wzbogaca swoją wiedzę.
• Praca z obrazkiem „Ogrodniczek”- opowie, co się dzieje na obrazku.
• Zabawa dydaktyczna „Teraz, potem”- zna i stosuje niektóre określenia czasu.
• Ćwiczenia oddechowe „Listeczki na wietrze”- kształtuje aparat mowy.

• Zabawa ruchowa z elementem skłonu „Sadzimy fasolę”.
• Ćwiczenia w formie opowieści ruchowej „Mali ogrodnicy”- rozwija własną ekspresję ruchową. Koordynuje wrażenia słuchowe z ruchem.
• Zestaw zabaw ruchowych nr 18 (układ własny nauczycielki)- doskonali zmysł równowagi, zatrzyma się na określony sygnał wzrokowy.
• Zabawy na powietrzu:
- z elementem chodu „ Na spacer”,
- z elementem biegu „ Znajdź parę”.
• Ćwiczenia słuchowe- rytmiczne powtarzanie krótkich tekstów i dźwięków- rozwija słuch fizjologiczny.
• Zabawa rytmiczno- ruchowa przy piosence „ Ogrodniczka” – porusza się cwałem bocznym po kole wiązanym.
• Osłuchanie i nauka piosenki „ Ogrodniczka”- kształtuje pamięć, zna słowa I zwrotki piosenki i refrenu. Śpiewa zbiorowo i w mały zespole.
• Tulipan – wyklei plasteliną kontur lub pokoloruje. Zwróci uwagę na różnicę
w twardości plasteliny podczas jej urabiania.
POMOCE DYDAKTYCZNE
-plansze, ilustracje, szablony, zestawy obrazków, materiał przyrodniczy, zabawki, krążki, sylwety ptaków, pomoce do zabaw dydaktycznych, tamburyno, bębenek, materiał przyrodniczy, kredki świecowe, grube kredki ołówkowe, plastelina, klocki drewniane
i plastikowe, choinka, bombki.

LITERATURA
-Program wychowania w przedszkolu „Zanim będę uczniem”,
- Podstawa programowa,
- „Wychowanie fizyczne” – K. Wlaźnik,
- „Kalendarz muzyczny”- U. Nachtman- Smoczyńska,
- „Gry i zabawy dydaktyczne”- Z. Bogdanowicz,
- Czasopismo” Kubuś Puchatek”, Miś”,
- „Wybór literatury”- H. Kruk.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Wymiana spostrzeżeń na temat procesu rozwoju dzieci i rodziców czynności samoobsługowych.
Zachęcanie rodziców do rozmów z dziećmi na temat wrażeń wyniesionych
z przedszkola.
Zachęcanie rodziców w angażowanie się życia grupy i przedszkola. Dostarczanie pokarmu dla ptaków, nasion i cebulek do kącika.
Zebranie z rodzicami: spotkanie z logopedą na temat „Rozwój mowy dziecka trzyletniego”. Omówienie uroczystości i działań na drugie półrocze. Podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w pierwszym półroczu.
Pomoc w zakupie ziemi i skrzyneczek na zielony ogródek w sali.

PODPIS NAUCZYCIELA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.