X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7947
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Masa i ciężar ciała

KONSPEKT DO LEKCJI FIZYKI

Prowadzący: mgr Agnieszka Głowacka
Data: 18. 12. 2009 r.

Temat: Masa a ciężar ciała.

Cele kluczowe: uczeń organizuje własny proces nauczania, współpracuje w zespole, łączy różne elementy wiedzy, poszukuje nowych rozwiązań, pokonuje trudności, prezentuje własny punkt widzenia, przyjmuje odpowiedzialność za własne wyniki pracy
Cele dydaktyczne:
na poziomie wiedzy: uczeń rozumie pojęcie masy i ciężaru ciała, wielkości liczbowej i wektorowej, zmienniczości, zna jednostki masy i ciężaru ciała oraz przyrządy do pomiaru masy i ciężaru ciała, rozumie kolejność rozwiązywania zadań fizycznych, zna odpowiednie wzory fizyczne oraz rozumie pojęcie przyspieszenia
na poziomie umiejętności: uczeń potrafi scharakteryzować masę i ciężar ciała (potrafi rozróżnić te dwie wielkości fizyczne), zastosować odpowiednie wzory fizyczne w zadaniu i rozwiązać zadanie na masę i ciężar ciała

Metoda pracy: pogadanka, dyskusja, ćwiczeniowa
Pomoce dydaktyczne: zeszyt ćwiczeń

Tok lekcji:
część wstępna: powitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu i celów lekcji
część podstawowa: realizacja tematu

Pojęcie masy i ciężaru ciała

Masa jest sumą mas wszystkich cząsteczek ciała.
Ciężar ciała jest to siła ciężkości tzn. siła, z jaką Ziemia przyciąga ciało o danej masie.

MASA:

Symbol m

Jednostka [m] = 1kg (dag, mg, g, t)

Wielkość liczbowa

Masa jest stała

Przyrząd do pomiaru waga

CIĘŻAR:
Symbol Fg

Jednostka [Fg] = 1N (kN, MN)
1 kN = 1000 N
1MN = 1000000 N

Wzór Fg = m * g (gZ = 10 N/kg)

Wielkość wektorowa

Ciężar jest zmienny (zależy od położenia ciała)

Przyrząd do pomiaru siłomierz

Przypomnienie schematu rozwiązywania zadań fizycznych

1. Analiza zadania
2. Wypisanie danych i szukanych.
3. Sprawdzenie jednostek
4. Napisanie odpowiedniego wzoru fizycznego
5. Przekształcenie wzoru fizycznego (jeśli jest to konieczne)
6. Podstawienie wartości liczbowych wraz z jednostkami do wzoru
7. Obliczenie szukanej wielkości fizycznej
8. Podanie odpowiedzi do zadania.


Zadania

Zadanie1.
Oblicz ciężar ciała o masie 35 kg.

Zadanie 2.
Oblicz ciężar ciała o masie 250 dag.

Zadanie 3.
Oblicz masę ciała, którego ciężar wynosi 456 N.


Zadania z zeszytu ćwiczeń

Zadanie 141 str. 60
Oblicz ciężar 1kg, 2kg i 3kg cukru. Wyniki umieść w układzie współrzędnych. Jaka jest zależność ciężaru od masy?

Zadanie 142 str. 61
Ciężar ciała wynosi 620N. Oblicz jego masę.

Zadanie 143 str. 61
Oblicz siłę ciężkości działającą na Ciebie,
a) gdy znajdujesz się na Ziemi
b) gdybyś znalazł się na Księżycu

Część końcowa: podsumowanie tematu, ocena aktywności uczniów, zadanie i omówienie pracy domowej (zadanie 146 str. 63)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.