X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7841
Dział: Przedszkole

Laurka dla babci i dziadka - konspekt zajęcia

Grupa: „Krasnoludki”
Prowadząca: Monika Torman-Sipak

TEMAT: „Laurka dla babci i dziadka”

Umiejętności składowe:

• Słuchanie i rozumienie słuchanego tekstu
• Wypełnianie pustego konturu

Podstawa programowa:
( II.1) Wspieranie samodzielnych działań dziecka
(III.7) Umożliwianie zdobycia doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym.
(IV.5)Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne działanie, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych.

Treści programowe:
- uważne słuchanie i rozumienie słownych poleceń nauczycielki kierowanych do poszczególnych dzieci i do całej grupy (...) s.26.
- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, utworów literackich. s.27.
- bawienie się papierem (...) s.35.

Cel kształcący:
- doskonalenie, rozwijanie sprawności manualnej

Cele operacyjne:

- umie zatańczyć prosty taniec,
- potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści wiersza,
- potrafi opisać ilustrację,
- rozumie rolę dziadków w rodzinie,
- rozumie i wykonuje polecenia,
- potrafi wypełnić pusty kontur,
- samodzielnie ozdabia laurkę,
- potrafi estetycznie wykonać pracę,

Metody:
- słowne: objaśnienia, polecenia, rozmowa, piosenka,
- czynne: zadań stawianych do wykonania,
- oglądowe: pokaz, obserwacja
- elementy pedagogiki zabawy
- ewaluacja

Forma organizacyjna: zajęcia z całą grupą

Środki dydaktyczne:
Piosenka „Kiedy babcia była młoda”, magnetofon, płyta z piosenką i tańcem integracyjnym, kartki kolorowego papieru technicznego, koperty, wycięte elementy kwiatowe, klej, wiersze: „Piosenka dla babci” i „Mój dziadzio”, ilustracje babci i dziadka, naklejki.

PRZEBIEG:

1. Taniec na powitanie – taniec irlandzki

2. Wprowadzenie w tematykę zajęcia – nauczycielka pyta dzieci, czy wiedzą, o czym będziemy dzisiaj mówić na zajęciu? Nauczyciel przypomina o różnych świętach, jakie są obchodzone w ciągu roku. Pyta, czy dzieci wiedzą jakie zbliża się święto w niedługim czasie.

3. Słuchanie wierszy
Nauczyciel wyjmuje tajemniczą kopertę, zaadresowaną do całej grupy. Wyjmuje ilustracje: babci i dziadka.
- pyta: Jak myślicie, kto jest na tych obrazkach?
- Jak te osoby wyglądają?
Wyjmuje kartkę i odczytuje dzieciom treść:

„Piosenka dla Babci”
Nasza babcia umie tyle, że uwierzyć trudno w to.
Czego dotknie sięga chwilę jak zegarek będzie szło.
Babcia jest jak dobra wróżka, co otwiera bajkom drzwi,
Bo gdy kładzie nas do łóżka, mamy potem piękne sny.
Babcia wszystko zrobi dla nas, z jej pomocy każdy rad,
Babcia straszeni jest kochana, więc niech żyje nam sto lat.

„Mój dziadzio”
Mój dziadzio jest dobry,
Mój dziadzio wszystko naprawia,
Gdy się zepsuje światło albo maszyna do szycia,
albo dzwonek przy drzwiach,
Mój dziadzio umie zrobić latawca a nawet łuk i strzały.
- Patrz ,dziadziu, zepsuł się księżyc!.
Niedawno był okrągły, a dziś jest cały wyszczerbiony,
Napraw księżyc dziadziu!

4. Rozmowa: Jak myślicie, kto niedługo ma swoje święto?
- o kim były wiersze?
-kim jest babcia i dziadek?
- czemu są to ważne osoby dla was?
-co babcia i dziadek umieją i robią w domu?
-co można z nimi robić, w co się bawić?
- czy w przedszkolu dzieci przygotowują się do święta babci i dziadka?

5. Wyjaśnienie zadania.
Nauczycielka wyjaśnia dzieciom, że będą przygotowywać laurkę dla babć i dziadków. Pokazuje gotową już laurkę. Wyjaśnia sposób pracy- każde dziecko otrzymuje kolorową kartkę oraz kopertę, w której znajdują się elementy do ozdobienia laurki.)

6. Praca przy stolikach
– dzieci siadają do stolików, na których mają przygotowane puste laurki i koperty z elementami do ozdabiania oraz klej. Każde dziecko samodzielnie ozdabia pusty kontur. Po wykonaniu zadania dzieci siadają na dywanie. Dzieci dbają, żeby prace były czyste.

7. Ewaluacja
Nauczycielka pyta dzieci, czy podobało im się zajęcie? Czy zadowolone są z wykonanych samodzielnie ozdób na laurkę dla swoich dziadków? Nauczycielka dziękuje dzieciom za pracę najęciu i w nagrodę rozdaj im kolorowe naklejki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.