X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7839
Przesłano:

Artysta znany na całym świecie - konspekt zajęcia o F. Chpinie

Prowadząca: Monika Torman-Sipak
Klasa II „C”

1. Część metodyczna:
Blok tematyczny: W świecie muzyki
Temat dnia : Artysta znany na całym świecie.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- określa nastrój wiersza,
- dzieli się wiedzą o sławnych ludziach,
- podaje przykłady personalizacji i porównania
- układa zdania na określony temat,
- wypowiada się pełnymi zdaniami,
- określa nastrój muzyki,
- zna znaczenie słowa kompozytor,
- rozpoznaje instrumenty muzyczne,
- aktywnie uczestniczyć w zajęciu
- pracuje w grupie.

1. Metody:
• słowna- rozmowa
• oglądowa- pokaz
• czynna- samodzielna praca dzieci

2. Formy pracy: zbiorowa , indywidualna
3. Środki dydaktyczne: wiersz „Żelazowa Wola”, mapa Polski, magnetofon, płyty z muzyką Chopina, podręcznik, karta pracy, krzyżówka, karty pracy, portret Chopina, rozsypanka sylabowa, zegar, kalendarz

Przebieg zajęć:\

1 Przywitanie dzieci- N-l mówi dzieciom, że na dzisiejszych zajęciach gościem jest pani dyrektor, która będzie przyglądała się waszej pracy.
n-l pyta dzieci: jaką mamy pogodę za oknem, jaka jest temperatura?,
2. przygotowanie do zajęć (sprawdzenie obecności), sprawdzenie zadania domowego- wybrani uczniowie czytają opowiadania.
Nauczyciel pyta uczniów: W jakim dziś jesteście nastroju: proszę podnieść rękę jeśli ktoś ma humor? Kto się cieszy że jest w szkole?
3. N-l włącza uczniom fragment muzyki- W jaki nastrój wprowadziła was ta muzyka? Uczniowie udzielają odpowiedzi.
N-l przedstawia uczniom temat zajęć . opowiada krótką historię życia autora tej muzyki. Pyta uczniów czy wiedzą o KIM JEST MOWA?
4. Nauczyciel wiesza na tablicy planszę z krzyżówką . zadaje pytania a chętni uczniowie podchodzą do tablicy i uzupełniają hasła.

k o m p o z y t o r
f o r t e p i a n
f i l h a r m o n i a
p I A N I S T a
w o L a
M A Z U R E K
D y R Y G E N T
I N S t R U M E N T
c h o p i n
t r ą b k a

1. Tworzy muzykę
2. duży instrument muzyczny
3. miejsce w którym można usłyszeć orkiestrę
4. gra na fortepianie
5. żelazowa..................................
6. rodzaj utworu pisanego przez Chopina
7. człowiek [prowadzący orkiestrę
8. gra na nim muzyk
9. znany polski kompozytor Fryderyk...................
10. instrument na którym grany jest hejnał?

5. Nauczyciel dzieli uczniów na 4-osobowe zespoły. Zadaniem dzieci jest naj najszybsze ułożenie wyrazów z rozsypanki sylabowej ( instrument, fortepian, dyrygent, kompozytor). Najszybszy zespół otrzymuje plusy.
6. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat życia i twórczości Fryderyka CHOPINA.bogacenie słownictwa o wyrazy związane z muzyką : co oznacza wyraz: kompozytor, komponować, koncert?
7. określanie nastroju wiersza „Żelazowa wola” –Nauczyciel czyta wiersz jako pierwszy. Następnie prosi kilku chętnych uczniów o ponowne przeczytanie. wyszukiwanie przez uczniów przykładów personifikacji i porównań. Uczniowie oglądają ilustracje związane z życiem i twórczością Chopina.
8.słuchanie utworów F. C. ( Mazurek F-dur, op. 68 nr 3, Preludium A-dur op. 28 nr 7, walc Es- dur op 64 nr 1- uczniowie określają tempo, dynamikę nastrój.
9. ZABAWA RUCHOWA- Taniec dzieci do kompozycji Fryderyka Chopina –Tańcz jak czujesz muzykę
10.Turniej wiedzy o Chopinie- uczniowie w parach rozwiązują test dotyczący życia i twórczości kompozytora, układają hasło końcowe.
13. uczniowie otrzymują karteczki z tekstem z lukami- zadaniem ich jest uzupełnienie ich odpowiednimi zwrotami.- praca samodzielna
. (Pisownia wyrazów wielką literą)
11. Zapis zdań w zeszycie.
12. Podsumowanie i samoocena pracy( czy podobała się wam lekcja? O kim dziś mówiliśmy? Czego się dowiedzieliśmy o Chopinie?
Nauczyciel chwali dzieci za aktywny udział w zajęciu.
13. zadanie domowe: Wyszukaj z różnych źródeł – encyklopedia, internet innych informacji o Chopinie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.