X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7774
Przesłano:

Hospitacja diagnozująca: Powtórzenie i utrwalenie nazw części ciała i nazw zwierząt oraz użycia czasownika "mieć- have got"

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA
NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE CZWARTEJ

Przedmiot: Język angielski

Klasa: 4

Cel główny: obserwacja umiejętności posługiwania się językiem angielskim z wykorzystaniem nazw części ciała i nazw zwierząt oraz czasownika „mieć- have got”

Temat: Powtórzenie i utrwalenie nazw części ciała i nazw zwierząt oraz użycia czasownika "mieć- have got"

Cele operacyjne
Uczniowie:
potrafią prawidłowo reagować na polecenia nauczyciela oraz rozumieją ogólny sens prostego tekstu
śpiewają piosenkę „He's got the whole world”
nazywają podstawowe części ciała
podają nazwy wielu domowych i dzikich zwierząt
pisemnie konstruują zdania twierdzące, przeczące i pytające używając czasownika „mieć- have got”
rozumieją nagrany tekst , potrafią w nim znaleźć potrzebne do uzupełnienia zdań informacje
uzupełniają opis zwierzątka/ opisują zwierzątko używając czasownika „mieć- have got” ( uczniowie bieglejsi)
Metody:
elementy metody bezpośredniej, audiolingwalnej, komunikatywnej
Formy pracy:
zbiorowa, w parach, indywidualna zróżnicowana
Środki dydaktyczne:
kaseta z nagraniem tekstu do uzupełnienia, flashcards z częściami ciała, karty z czasownikiem „mieć- have got”, kserokopie kart pracy, kserokopie kart samooceny, kserokopie krzyżówek, kartki z opisami zwierzątek

Przebieg lekcji:

1.Czynności organizacyjne.
2.Rozgrzewka językowa- rozmowa uczniów z nauczycielem.
3.Powtórzenie nazw części ciała
praca z kartami obrazującymi części ciała
zabawa ruchowa „Touch your...”
4.Powtórzenie nazw zwierząt
odgadywanie nazwy zwierzęcia z wysłuchanego opisu
odgadywania zwierzęcia, wybranego przez kolegę/koleżankę- praca w parach
5.Powtórzenie reguł tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających z czasownikiem „mieć”
6.Śpiewanie piosenki „He's got the whole world...”
7.Rozwiązywanie testu.
8.Wypełnianie karty samooceny.
9.Rozwiązywanie krzyżówki ( uczniowie, którzy wcześniej skończą swoją pracę)
10.Podsumowanie lekcji, ustna ocena pracy dzieci.

KARTA PRACY UCZNIA:........................................

A/ Posłuchaj Davida i podkreśl prawidłową odpowiedź:

przykład:
I've got a big / small family.

1)I've got three / four sisters.
2)My Dad's name is Jem / Ken.
3)My Mum's name is Ann / Jan.
4)We've got two / four dogs.
5)My hamster's name is Jack / Crok.

B/ Ułóż wyrazy tak, by powstały prawidłowe zdania twierdzące, przeczące i pytające:

przykład:
got
have
a new pet
your parents
Have your parents got a new car ?

got
a black dog
Sue and Mike
haven't

1)........................................

has
she
four
got
pets

2)........................................

long
you
have
hair
got

3)........................................?

Lucy
a
got
cat
has

4)........................................?

blue
have
eyes
we
got

5)........................................


C/ Opisz dowolne zwierzątko używając podanych wyrazów:

eyes
nose
mouse
legs
ears

KARTA SAMOOCENY UCZNIA
w odpowiedniej rubryce wpisz :

Potrafię
Częściowo potrafię
Muszę poprawić

1.
Nazywam części ciała
2.
Nazywam zwierzęta
3.
Układam zdania twierdzące z czasownikiem „mieć-have got”
4.
Układam zdania przeczące z czasownikiem „mieć-have got”
5.
Układam zdania pytające z czasownikiem „mieć-have got”
6.
Uzupełniam opis zwierzątka/ opisuję zwierzątko
7.
Rozumiem polecenia nauczyciela
8.
Rozumiem nagrany tekst i umiem w nim odnaleźć informacje potrzebne do uzupełnienia zdań
9.
Umiem zaśpiewać piosenkę „He's got the whole world”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.