X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7713
Dział: Przedszkole

Bawimy się w teatr - scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich

Cele ogólne:
- wzbogacanie wiadomości dzieci dotyczących bliskiego i dalszego środowiska o nowe treści i bogate przeżycia
- wspieranie samodzielności dzieci w podejmowaniu decyzji co do wyboru roli w zabawie i sposobów jej realizowania
- rozwijanie inwencji twórczej i umiejętności charakteryzacji postaci
Cele szczegółowe: dziecko potrafi
- odczytać wyrazy i umieścić je w odpowiednim miejscu na ilustracji
- wyzwolić aktywność plastyczno- ruchową
- dostrzec charakterystyczne cechy wyglądu postaci lub przedmiotów i na tej podstawie przygotować kostium aktorski
- współdziałać w grupie
- odczuwać radość ze wspólnej zabawy
Formy pracy:
- praca indywidualna
- praca zbiorowa
- praca w grupach
Metody:
- rozmowa
- objaśnienia
- opowiadanie
- aktywność własna
- zadania stawiane do wykonania
- drama
Środki dydaktyczne:
- wykonane z papieru maski teatralne pocięte na części
- arkusze białego papieru
- koperty z wyrazami: aktor, aktorka, widownia, scena, scenografia, reflektor, teatr
- gazety
- taśma samoprzylepna
- nożyczki
- klej
- farby
- kredki świecowe

Przebieg zajęć:

1 Powitanie
Na powitanie nauczycielki odpowiadają dzieci, których powitanie dotyczy:
Witam tych, którzy:
• mają dziś dobry humor
• lubią lody
• lubią zwierzęta
• byli wczoraj w teatrze
• są dziś w przedszkolu
2 Rozmowa na temat wyjazdu do teatru. Swobodne wypowiedzi dzieci.
3 Maski- puzzle
Każde dziecko losuje z koperty po jednym elemencie- dzieci składają w całość maski teatralne, tym samym dzielą się na grupy.
Przygotowałam dla was puzzle. Złóżcie je w całość. Co otrzymaliście?
• Do czego służą aktorom maski?
• Jakie emocje wyrażają wasze maski?
• Spróbujcie gestem i mimiką naśladować emocje przedstawione na waszej masce.
4 Co wiemy o teatrze?
• Każda grupa rysuje ilustrację przedstawiającą teatr
• Grupa otrzymuje koperty z wyrazami; dzieci wybierają przewodniczącego grupy, który głośno odczytuje wyrazy
• Na ilustrację dzieci naklejają wyrazy związane z tematem „Teatr”
• Wywieszenie prac dzieci na tablicy
5 Wszyscy bawimy się w teatr- inscenizacja pt. „Krecik ratuje zajączka”
• Wysłuchanie tekstu bajki- dzieci siedzą w kręgu
• Każdy uczestnik kolejno wybiera rolę, w której chciałby wystąpić
• Ustalenie, czy wszystkie role są obsadzone
• Drugie czytanie tekstu i upewnienie się, czy ktoś chce zmienić rolę
• Wykonanie z gazet kostiumów, scenografii, rekwizytów
• Przedstawienie
• Wspólne sprzątanie sali
6 Rozmowa w kręgu o odczuciach i wrażeniach z zabawy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.