X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7681
Dział: Gimnazjum

Szkolny konkurs chemiczny: Pisanie wzorów i nazewnictwo tlenków, wodorotlenków, kwasów, soli oraz ich odczytywanie w aspekcie ilościowym

Imię i nazwisko, klasa...............................
Data........................................
Liczba zdobytych punktów:............................

O czym należy pamiętać:
·Czas na analizę i wykonanie 25. zadań wynosi 45 minut.
·Odpowiedź na pytania zamknięte jest tylko jedna.
·Za poprawnie wykonane zadania od 1. do 24. można zdobyć jeden punkt.
·Za zadanie 25. można zdobyć 2 punkty.
·Test należy wypełnić czarnym lub niebieskim długopisem.
·Nie wolno stosować ołówków i kolorowych długopisów.
·Zabronione jest stosowanie korektora.
·Na teście nie dopuszcza się nanoszenia poprawek.

POWODZENIA!

1. Odczytaj zapis: 25 H2SiO3
........................................
2. Ustal wzór sumaryczny i nazwę związku składającego się z podanych pierwiastków (cyfry w nawiasie to wartościowość pierwiastków): Zn(II) i F(I).
........................................
3. Kwas chlorowy (VII) to:
a) HClO2
b) HClO3
c) HClO4
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
4. Wzór strukturalny zasady wapniowej ma postać:
5. Ile atomów żelaza jest w 20Fe2O3:
a) 20
b) 60
c) 40
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
6. Które sole o podanych wzorach należą do wodorosoli:
a) Na2SO4, K3PO4, NaNO3, KHSO4
b) Mg(NO2)2, KHS, KBr, Al(OH)2Cl
c) Al(OH)2Cl, MgOHCl, KHS
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
7. Nazwij sól: KHS...................................
8. Wodorotlenek ołowiu (IV) to:
a) Pb(OH)2
b) Pb(OH)
c) Pb(OH)4
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
9. Kwas borowy ma wzór:
a) H2BO3
b) H3BO3
c) HBO3
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
10. Ile cząsteczek tlenu zawiera azotan (V) magnezu:
a) 2
b) 3
c) 4
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
11. Napisz wzór strukturalny wodorotlenku glinu:
12. Spośród wymienionych wzorów soli wybierz hydroksosole:
a) Na2SO4, K3PO4, MgOHCl, KHSO4
b) NH4HSO3, KHS, KBr, Al(OH)2Cl
c) Al(OH)2Cl, MgOHCl, CaOHCl
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
13. NH4HSO3 to:
a) wodorosiarczan amonu
b) wodorosiarczan (VI) amonu
c) wodorosiarczan (IV) amonu
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
14. Chloran (I) chromu (III) ma wzór sumaryczny:..................................
15. Napisz wzór strukturalny siarczanu (VI) glinu:
16. Wzór tlenku wodoru to:
a) HO
b) H2O
c) H2O2
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
17. Z podanych wzorów substancji wybierz kwasy:
a) H2SO4, H2SO3, N2O, NO H3PO4, HNO3, KNO3, Na2S
b) K2SO4, H2S, HCl, H3BO3 Na2SO3, Ca3(PO4)2, KNO3
c) N2O, NO, HClO4, HClO NH4Cl, NaH, SO2, SO3, P2O3,
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
18. Tlenek azotu (I) to:
a) N2O
b) NO
c) NO2
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
19. Fe2(SO4)3 to:
a) siarczan (VI) żelaza (II)
b) siarczan (IV) żelaza (III)
c) siarczan żelaza (III)
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
20. Napisz wzór strukturalny węglanu amonu:
21. CsCaPO4 to sól potrójna o nazwie:........................................
22. Podaj drugą nazwę kwasu solnego..................
23. Napisz wzór sumaryczny diwodorofosforanu (V) sodu........................................
24. Chlorek sodu składa się z:
a) 1 atomu sodu i 1 atomu chloru
b) 1 atomu sodu i 2 atomów chloru
c) 2 atomów sodu i 1 atomu chloru
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
25. Określ liczbę i rodzaj atomów w fosforycie o wzorze: Ca10F2(PO4)6:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.