X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7599
Przesłano:

Regulamin konkursu ortograficznego

KONKURS ORTOGRAFICZNY

Zapraszamy uczniów klas III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu gminnego „ ŻÓŁTA PSZCZÓŁKA”.

Cele konkursu:

• doskonalenie znajomości i umiejętności stosowania zasad ortograficznych
• wyrabianie czujności ortograficznej
• rozwijanie szacunku do j. polskiego
• wdrażanie do „zdrowej” rywalizacji
• oswajanie dzieci z radzeniem sobie w sytuacjach stresujących (test, konkurs, egzamin)

Regulamin konkursu:

1. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej w ......., w dniu .........., o godzinie 10:00.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III szkoły podstawowej.
3. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby.
4. Zgłoszenia pisemne lub telefoniczne przyjmowane są do dnia 1. marca 2009.
5. Materiał konkursowy obejmuje następujące reguły i zasady ortograficzne:
• pisownia wielkiej litery w imionach, nazwiskach, nazwach państw, miejscowości, ulic, rzek, jezior, gór, planet, tytułach książek, czasopism, nazwach świąt
• pisownia wyrazów, w których następuje ubezdźwięcznienie „d-t”, „b-p”, „z-s”, „g-k”, „w-f”, „ż-sz”
• pisownia wyrazów z „rz” w nazwach zawodów, kończących się na „-arz”, „-erz”, po spółgłoskach „b, p, g, d, t, k, ch, w, j”, gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się na „r” oraz w wyrazach z „rz” niewymiennym
• pisownia wyrazów z „ż”, gdy wymienia się na „g”, „dz”, „h”, „z”, „ź”, „s”, po spółgłoskach „l”, „ł”, „r” oraz w wyrazach z „ż” niewymiennym
• pisownia wyrazów z „ch”, jeżeli w wyrazach pokrewnych wymienia się na „sz” i po literze „s” oraz na końcu wyrazów
• pisownia wyrazów z „h”
• pisownia wyrazów z „ó”, gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się na „o”, „a”, „e”, w zakończeniach „-ów”, „-ówka” oraz w wyrazach z „ó” niewymiennym
• pisownia wyrazów z „u” w formach czasowników zakończonych na „-uje”, w końcówkach rzeczowników „-un”, „-unek”, „-uszek”, „-ulec” oraz na początku i na końcu wyrazów
• pisownia wyrazów, w których występują zmiękczenia „ń- ni”, „ć- ci”, „ś- si”, „ź- zi”, „dź- dzi”
• pisownia z „ą”, „ę”, „om”
• pisownia „nie” z czasownikiem , przymiotnikiem oraz przysłówkiem
• pisownia wyjątków: pszczoła, pszenica, bukszpan, wszyscy, kształt, druh, skuwka, zasuwka, ósemka, gżegżółka

6. Konkurs składa się z dwóch części.
• pierwsza to dyktando (ok. 10 zdań)
• druga część to test ( uzupełnianie luk w wyrazach z podaniem reguły ortograficznej, krzyżówka ortograficzna i inne)
7. Za pierwsze trzy miejsca uczniowie otrzymują nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy- dyplomy.
8. Uczniowie i opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny .

Organizator konkursu
..........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.