X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7579
Przesłano:
Dział: Języki obce

The verb "to be" - revision

Klasy IV-VI
-----------------------

The verb „to be” – revision.
Name: ........................................
I. Wstaw w zdania: am, is lub are.
Hi! My name 1) ......... Rita. I 2) ............eleven years old and I 3) ............ from the UK. I 4) .............a student at Newcastle Secondary School. My favourite subjects 5) ............ Geography and Music. My favourite colour 6) .......... pink and my favourite day 7) ........ Saturday. Helen and Sophie 8) .......... my best friends. ......./8
II. Wpisz: am, is lub are.
A: Excuse me. 1) .............. you Kate Wilson?
B: Yes, I 2) .......... Who 3).......... you?
A: I 4) ......... Susan Morgan, Ann’s friend.
B: Nice to meet you, Susan.
A: Nice to meet you, too. Where 5)......... Ann? 6).........she here?
B: Yes, she 7) .......... She 8) ......... in the gym. ........../8
III. Podkreśl właściwą formę czasownika “to be”.
1. I’m from England. I’m not/isn’t from Wales.
2. We isn’t/aren’t in Class 6.
3. Are Philip and Helen singers?
Yes, they are/is.
4. He aren’t/isn’t my brother.
5. They’re/’s my best friends.
6. Are you new to the school, Peter?
Yes, I is/am.
7. Are/Is they in your class?
8. Is/Are she from Canada? ......./8
IV. Dopasuj pytania do odpowiedzi.
1. Are they students? A) Yes, she is.
2. Is Tom from the UK? B) No, they aren’t.
3. Is Mary nineteen? C) No, he isn’t.
4. Are you a teacher? D) Yes, we are.
5. Are we in Class 5B? E) No, I’m not. ......../5
V. Wpiszw zdania: “m, ‘s/is, ‘re/are, isn’t lub aren’t.
1. A: ........... you from Ireland?
B: No, I....... not. I ........ from Australia.
2. A: ........... your name Robert?
B: No, it ................. It ......... Peter.
3. A: Who .......... your favourite singer?
B: It ....... Britney Spears. She ............. from the USA.
4. A: How old .......... your brothers?
B:Jack ......... six and Andy ......... eight.
5. A: ........... they good at tennis?
B: No, they .............. They .......... good at football. ........./10
VI. Ułóż zdania z rozsypanych wyrazów.
1. actor / an / is / he / .
........................................
2. is/ favourite/ blue/ your/ colour/ ?
........................................
3. not/ they/ Canada/ are/ from/ .
........................................
4. from/ are/ Australia/ you/ ?
........................................
5. twelve/ are/ we/ not/ .
........................................ ......./5


Total....../44

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.