X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 755
Dział: Gimnazjum

Budowa zaufania i życzliwości w stosunkach międzyludzkich

DZIAŁ PROGRAMOWY:
BUDOWA ZAUFANIA I ŻYCZLIWOŚCI W STOSUNKACH MIĘDZYLUDZKICH.
JA I MOJA TOŻSAMOŚĆ.

Temat programowy: Asertywność - sztuka bycia sobą.
Temat zajęć: Asertywność - czyli sztuka bycia sobą

Cel ogólny w kategorii ucznia:
uczeń jest przygotowany do zastosowania zachowań asertywnych w relacjach z innymi ludźmi.

Cele operacyjne:

Poziom I - WIADOMOŚCI

A)

Uczeń wie, co to jest zachowanie asertywne. Uczeń zna różne strategie zachowań asertywnych. Pamięta w jakich sytuacjach można je zastosować.

B)

Uczeń rozumie, że zachowania asertywne w odróżnieniu od uległości i agresywności, nie są naturalnymi reakcjami człowieka. Należy się ich uczyć. Uczeń rozumie, że stosowanie technik zachowań asertywnych umożliwia:

-obronę swoich praw bez uciekania się do agresji
- wyrażanie bez lęku uczuć oraz opinii zarówno pozytywnych, jak i negatywnych
- przyjmowanie uczuć i ocen innych osób bez nadmiernych emocji
- wyrażanie oraz negocjowanie swoich praw i oczekiwań wobec innych
- racjonalne reagowanie na krytykę i agresję otoczenia
- wyeliminowanie znajomych, którzy dotychczas mogli nami manipulować.

Poziom II - UMIEJĘTNOŚCI

C)

sytuacje typowe

Uczeń układa i przedstawia własne dialogi w oparciu o jedną z proponowanych strategii zachowań asertywnych.

sytuacje problemowe

Uczeń potrafi wykorzystać umiejętność zachowań asertywnych w celu rozwiązania konfliktu. Uczeń potrafi zachować się w podobnej jak w filmie sytuacji.

METODY:
problemowa, film, dyskusja, dialogi

FORMY ORGANIZACJI PRACY:
- zbiorowa
- zespołowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- film
- plansze

Literatura:
Maria Król-Fijewska - „Trening asertywności”

Przebieg zajęć:

Czynności organizacyjne

Oglądanie filmu (ok. 25min)

Dyskusja na temat obejrzanego filmu, wypisanie na tablicy zapamiętanych przez uczniów podczas projekcji cech zachowań asertywnych.
Zwrócenie uwagi iż asertywność nie jest sposobem na realizowanie własnych interesów kosztem innych ludzi.

Wypisanie i omówienie wraz z uczniami poszczególnych strategii zachowań asertywnych.

Podział uczniów na grupy, których zadaniem jest przygotowanie własnych dialogów
w oparciu o jedną z proponowanych strategii.

Każda grupa prezentuje na forum klasowym swój dialog.

Dyskusja dotycząca innych możliwych sposobów rozwiązania konfliktu.

Podsumowanie grup, prezentujących dialogi. Wybór grupy, której dialog podobał nam się najbardziej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.