X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7537
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Podsumowanie działu "Procenty" metodą projektu

Scenariusz lekcji w klasie III gimnazjum

Cel ogólny:
• . Przyswojenie podstawowych pojęć i technik matematycznych w stopniu umożliwiającym rozpoznawanie ich przydatności i wykorzystanie w sytuacjach z życia codziennego.
Cele operacyjne
Uczeń:
• oblicza procent danej liczby,
• oblicza liczbę, gdy dany jest jej procent,
• oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba,
• stosuje obliczenia procentowe przy rozwiązywaniu zadań,
• potrafi. ułożyć zadanie tekstowe, w którym znajduje się określony
typ obliczeń procentowych.
• - zbiera i opracowuje informacji na zadany temat w postaci opisowej, diagramu, wykresu.
Środki dydaktyczne
• •karty z instrukcją (załącznik)
• Prezentacja multimedialna
• plakat
Formy pracy:
Praca w siedmioosobowych grupach.
Czas dydaktyczny
2 godziny lekcyjne.

Struktura i opis lekcji

1. Przypomnienie wiadomości dotyczących obliczeń procentowych
Uczniowie przypominają, jak się oblicza procent danej liczby, liczbę,
gdy dany jest jej procent oraz jakim procentem jednej liczby
jest druga liczba

2. Praca uczniów w grupach
Uczniowie 2 tygodnie przed lekcją zostali podzieleni na 7 osobowe grupy. Praca została podzielona w czasie na cztery etapy:
I. Przydział zadań dla poszczególnych członków grupy.
II. Opracowanie pytań ankietowych
III. Przeprowadzenie ankiety
IV. Opracowanie jej wyników (liczbowo i procentowo)
V. Przygotowanie prezentacji (ankieta, wyniki, diagramy procentowe, wnioski)
Ustalono, iż po każdym etapie będzie możliwa konsultacja na forum klasy lub indywidualnie.
Każda grupa miała przeprowadzić badanie w klasie na jeden z następujących tematów:
a) „Nasza klasa w liczbach”
b) „Jakie książki lubimy czytać?”
c) "Jakiego rodzaju muzyki słuchamy?”
d) „Sposoby spędzania wolnego czasu”
Na lekcji uczniowie prezentują wyniki swoich badań w formie plakatu lub prezentacji multimedialnej.
Uczniowie układają zadania zgodnie z instrukcją (załącznik), a następnie każda grupa rozwiązuje zadania ułożone przez inną grupę
Nauczyciel kontroluje pracę, udziela wskazówek oraz sprawdza, czy wszyscy uczniowie są zaangażowani w pracę grupy.

3. Prezentacja
Przedstawiciele poszczególnych grup prezentują najciekawsze zadanie spośród tych, które otrzymali do rozwiązania.

4. Refleksja
Uczniowie poprzez głosowanie wybierają najlepszy plakat lub prezentację i najciekawsze zadanie (nie można głosować na zadanie swojej grupy). Autorzy najciekawszych prac zostają ocenieni.
Wszyscy zapisują na kartkach odpowiedzi na pytania:
1) Co podobało mi się na lekcji, a co nie?
2) Jakiego typu zadania sprawiają mi największą trudność?


Załącznik
Ułóż trzy zadania, w których danymi lub rozwiązaniami będą liczby wybrane spośród podanych na prezentacji twojej grupy. W każdym zadaniu zastosuj inny typ obliczeń procentowych
1. Obliczanie procentu danej liczby.
2. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.
3. Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.
Przygotuj rozwiązania zadań. rozwiązania zadań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.