X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 752
Dział: Gimnazjum

Scenariusz zajęć z wychowania komunikacyjnego - ścieżka - obrona cywilna i edukacja prozdrowotna

Scenariusz należy sporządzić w formie tabeli.

KLASA:
I g - 2x 45 min.

TEMAT LEKCJI
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

NAZWISKO NAUCZYCIELA:
mgr Lucyna Piotrowicz

DATA:
6 . 12 . 2001 r.

CELE:
dydaktyczny:
Celowe i umiejętne udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

operacyjny:
Uczeń wie: gdzie szukać pomocy w razie wypadku

Uczeń rozumie: celowość udzielania pomocy

Uczeń potrafi: na podstawie przedstawionego wcześniej filmu p.t "Cztery i pół minuty" omówić sposoby udzielania pomocy przedlekarskiej.

wychowawczy:
Kształtowanie odpowiedzialności za los drugiego człowieka, niesienie pomocy ludziom poszkodowanym w wypadkach. Szukanie wsparcia u instytucji uprawnionych do niesienia takiej pomocy.

METODY I FORMY PRACY:
pogadanka, prezentacja, ćwiczenia

POMOCE DYDAKTYCZNE:
plansze, środki opatrunkowe

PRZEBIEG LEKCJI:

A – CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Sprawy organizacyjne
2. Przypomnienie wiadomości z lekcji instruktażowej przeprowadzonej przez pielęgniarkę szkolna.
3. Omówienie wniosków z filmu
4. Omówienie ilustracji / załącznik 1/

B – CZĘŚĆ GŁÓWNA

Ćwiczenia w grupach:

1. Zabezpieczenie miejsca wypadku.

2. Wyniesienie poszkodowanego z pojazdu /zwrócenie uwagi na właściwe uchwycenie ofiary/.

3. Kolejność powiadamiania organów powołanych do udzielania pierwszej pomocy /pogotowie, policja/ - rodzaj meldunku.

4. Reanimacja /udrożnienie dróg oddechowych / 1 osoba – 1ucisk, 5 wdechów; 2 osoby – 2 uciski, 10 wdechów/.

5. Ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.

6. Zabezpieczanie ran i złamań / opatrunek uciskowy na ranę i osłaniający/

7. Zabezpieczenie ofiary wypadku przed wstrząsem pourazowym / ułożenie z nogami wyżej niż tułów, okrycie kocem, prowadzenie rozmowy/

C – PRACA DOMOWA

Spróbuj powtórzyć ćwiczenia z lekcji z domownikami i powiedz im o ich celowości.

D – CZĘŚĆ UTRWALAJĄCA LUB ROZSZERZAJĄCA

Zastanów się nad najczęstszymi przyczynami śmierci ofiar wypadków.

Odp. bezdech, utrata krwi, wstrząs

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.