X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7442

Scenariusz lekcji religii - Modlitwa w nauczaniu Jezusa Chrystusa

Kl. IV-VI

CELE KATECHEZY

Uświadomienie uczniom roli modlitwy w życiu człowieka.
Zapoznanie z nauczaniem Jezusa Chrystusa na temat modlitwy w oparciu
o teksty Ewangelii.
Kształtowanie postawy zasłuchania w Słowo Boże w poszukiwaniu odpowiedzi
na egzystencjalne problemy osoby ludzkiej – pytanie o modlitwę.
Doskonalenie umiejętności sprawnego poruszania się w tekście Pisma Świętego.

POMOCE
- Pismo Święte Nowego Testamentu Łk 21,36; Łk 11,1-4; Łk 18,2-8; Łk 18,9- 14
- Opowiadanie Bruno Ferrero „Pająk”
- Plansza

METODY (wg ks. St. Łabendowicza)
Metody podające - opowiadanie
- czytanie Słowa Bożego
- wykład
Metody poszukujące - pytania
- rozmowa
- analiza Słowa Bożego
Metody ekspozycji - inscenizacja
Metody praktyczne
- zapis w zeszycie


TEMAT Dary Ducha Swiętego – Dar pobożności

CELE KATECHEZY

1. Ukazanie istoty chrześcijańskiej pobożności.
- przejawy pobożności (pobożnośc prawdziwa i fałszywa)
- fundamentalne znaczenie modlitwy w życiu człowieka
- Duch Święty jako żródło prawdziwej pobożności

2. Kształtowanie ducha pobożności.

POMOCE

- Pismo Święte Nowego Testamentu Łk 21,36; Łk 11,1-4; Łk 18,2-8; Łk 18,9- 14
- Opowiadanie Bruno Ferrero „Pająk”
- Fraszka „Na nabożną”

METODY (wg ks. St. Łabendowicza)
Metody podające - opowiadanie
- czytanie Słowa Bożego
- wykład
Metody poszukujące - pytania
- rozmowa
- analiza Słowa Bożego
Metody ekspozycji - inscenizacja (rysunek)
Metody praktyczne - śpiew sekwencji „Veni Sancte Spiritus”
- zapis w zeszycie

PLAN KATECHEZY

CZĘŚĆ WSTĘPNA
- Powitanie
- Modlitwa
- Sprawdzenie obecności uczniów

WPROWADZENIE
Nawiązanie do ogólnych wiadomości uczniów na temat Pisma Świętego.

ZAPOWIEDZ TEMATU
Na dzisiejszej lekcji rozmawiać będziemy o modlitwie.
Na początku spróbujemy się zastanowić nad znaczeniem modlitwy w życiu człowieka.
Następnie korzystając z tekstu Pisma Świętego poznamy szczegółowe wskazania Pana Jezusa odnośnie zagadnienia dobrej modlitwy.

ROZWINIĘCIE
Czytanie i omawianie opowiadania Bruno Ferrero „Pająk” dotyczącego zagadnienia istoty modlitwy i jej kluczowej roli w życiu człowieka.

POGŁĘBIENIE
Wyszukiwanie, czytanie i omawianie fragmentów Pisma Świętego zawierających
wskazania Jezusa odnośnie dobrej modlitwy.

UTRWALENIE
Zapis do zeszytu

CZĘŚĆ KOŃCOWA
Ocena pracy uczniów
Modlitwa na zakończenie katechezy

PLAN KATECHEZY

CZĘŚĆ WSTĘPNA

- Powitanie
- Modlitwa
- Sprawdzenie obecności uczniów

WPROWADZENIE I ZAPOWIEDZ TEMATU

Katechezę rozpoczynamy od sondażu na temat: jak młodzież rozumie pojęcie pobożności w dzisiejszym świecie?.
Następnie stawiamy problem: co dla wierzących oznacza i czego dotyczy pobożność

ROZWINIĘCIE
Ukazanie istoty chrześcijańskiej pobożności.
Definicja pojęcia
Przejawy pobożności
Pobożność prawdziwa i fałszywa

POGŁĘBIENIE
Modlitwa jako podstawowy wymiar pobożności
- Istota modlitwy i jej kluczowe znaczenie w życiu człowieka.
(Czytanie i omawianie opowiadania Bruno Ferrero „Pająk” )
- Wskazania Jezusa dotyczące dobrej modlitwy
Wyszukiwanie, czytanie i omawianie fragmentów Pisma Św.)
- Duch Święty jako żródło wszelkiej pobożności – „Gdy nie potraficie się modlić sam Duch wstawia się za wami w nieustannych błaganiach”

ZAKOŃCZENIE
Modlitwa do Ducha Świętego o pogłębienie ducha pobożności


WPROWADZENIE
Do tej pory omawialiśmy wstępne zagadnienia dotyczące Pisma Świętego
Mówiliśmy o :
- Czasie powstania PŚ
- Etapach powstawania PŚ
- Podziale ksiąg biblijnych
- W czym biblia podobna jest do innych książek
- Czym zdecydowanie się różni

Przypomnijmy sobie
Na czym polega podobieństwo Biblii do innych książek? .......................
Czym Biblia różni się od innych książek?........................

Pismo Św. to Księga żywa, przez słowa Pisma Św.
- Bóg przemawia osobiście do każdego z nas.

Pismo Św. to Księga życia, przez Słowa Pisma Św.
- Bóg mówi nam co mamy czynić aby osiągnąć życie wieczne.
- Bóg mówi nam także co mamy czynić aby tu na ziemi osiągnąć pełnie szczęścia,
żyć pełnią życia.
- PŚ odpowiada na podstawowe egzystencjalne problemy naszego życia
- Co to jest miłość
- Co to znaczy być sprawiedliwym
- Na czym polega wolność prawdziwa
- Wyjaśnia sens cierpienia
- Mówi jak mamy odnosić się do naszych bliżnich
- Jak mamy odnosić się do Boga

ZAPOWIEDZ TEMATU
Na dzisiejszej lekcji podejmiemy tylko jeden z wymienionych tematów
Zagadnienie modlitwy ,a więc naszego odniesienia do Boga
TEMAT ; Modlitwa w nauczaniu Jezusa Chrystusa

ROZWINIĘCIE
Na początku spróbujmy się zastanowić jaką role odgrywa modlitwa w naszym życiu
Czy jest czymś a) bardzo ważnym ,b) mało ważnym ,c) zupełnie nie ważnym
Posłuchajcie opowiadania

Opowiadanie miało nam pomóc w odpowiedzi na pytanie jakie jest miejsce modlitwy w naszym życiu
Najpierw sprób
Pajączek to..............................ujmy rozszyfrować symboliczny język opowiadania
Pajęczyna to...........................
Poszczególne nitki to...............
Nić podtrzymująca pajęczynę to.................

Jeśli pajęczyna jest naszym życiem ,nić podtrzymująca nasze życie to modlitwa
A u początku tej nici i naszego życia jest Bóg to jak możemy zdefiniować modlitwę

MODLITWA TO WIĘŻ ŁĄCZĄCA NASZE ŻYCIE Z BOGIEM

modlitwa jest czymś bardzo ważnym
Jakie są konsekwencje życia bez modlitwy - los pajęczyny
- bez niej nasze życie zatraciłoby swój piękny Boży kształt kształt
Człowiek może żyć bez modlitwy , może być piękny ,bogaty, zadowolony z siebie
Ale nigdy nie będzie w pełni szczęśliwy, bo u żródeł naszego życia naszego szczęścia jest Bóg
I nic nie może Go zastąpić
- Bez modlitwy zagrożone jest też nasze życie wieczne.
Bo możemy zatracić rozeznanie między tym co jest dobre a co złe

POGŁĘBIENIE
Mistrzem modlitwy jest sam Pan Jezus
OBRAZ przedstawiający Jezusa jako człowieka modlitwy

Korzystając z PŚ poznamy 4 podstawowe wskazania Jezusa na temat modlitwy
Co mamy czynić by nasza modlitwa podobała się Bogu
Nieustanna Łk 21,36 ufna Łk 11,1-4

MODLITWA
Wytrwała Łk 18,2-8 pokorna Łk 18,9-14

Pierwsza wskazówka Jezusa Łk rozdział 21, werset 36 - NIEUSTANNA
Zanim zaczniemy interpretować słowa Jezusa zastanówmy się w jakich sytuacjach
modlił się sam Jezus?
-
-
Kiedy my sami się modlimy, lub powinniśmy się modlić?
-
-
Wróćmy do słów Jezusa, co to znaczy że ma my się modlić w każdym czasie?
Czy mamy zaniedbać pozostałe obowiązki i oddawać się wyłącznie modlitwie?

Znaczy to abyśmy we wszystkich sytuacjach naszego życia trwali przy Bogu,
Abyśmy zawsze o nim pamiętali,, abyśmy chodzili z nim jak gdyby za rękę.
Na początku to może wydawać się trudne ,z czasem jednak nauczymy się
trwać przy Bogu w każdej sytuacji. Analogia do oddychania – nikt z nas nie pamięta że za kilka sekund musi wziąć kolejny oddech a jednak to czyni podobnie jest z trwaniem przy Panu Bogu, choć oczywiście jest to wielka łaska, którą trzeba w sobie pielęgnować

Druga wskazówka Jezusa – Łk 11,1-4 - UFNA

Które słowo jest tu najważniejsze – OJCIEC
Na czym polega jego rewolucyjność – Bog w ST – Bóg w NT
Skoro Bóg jest naszym ojcem to znaczy że możemy bezgranicznie mu zaufać
I taka jest wskazówka Jezusa nasza modlitwa ma być ufna.

Trzecia wskazówka Jezusa – Łk 18,2-8 - WYTRWAŁA

Przykład wdowy poucza nas że mamy być wytrwali w naszych modlitwach
Czasami Pan Bóg nie spełnia naszych próśb. Nie znaczy to jednak by nasza modlitwa była
Mu obojętna .Bóg wie najlepiej czego potrzebujemy więc czasami jak dobry ojciec musi
nam odmówić, a czasami spełnia naszą prośbę w inny sposób niż się tego spodziewaliśmy.

Czwarta wskazówka Jezusa - Łk 18,9-14 - POKORNA

Sytuacja rozgrywa się w świątyni do której przyszło dwóch mężczyzn , aby się pomodlić
Pierwszy z nich to Faryzeusz – człowiek powszechnie szanowany, uważany za człowieka
bardzo pobożnego ,znającego przepisy prawa Bożego.
Drugi z nich to człowiek powszechnie pogardzany, uważany za bezbożnika, oszusta i złodzieja
Działo się tak z powodu swego zawodu – był celnikiem zbierał podatki dla obcego państwa.
Zobaczmy jak zachowują się w świątyni.
Jakim słowem możemy określić postawę pierwszego i drugiego z nich
Która postawa podoba się Jezusowi
Celnik uznaje swoją słabość, Faryzeusz wychwala się przed Bogiem a przecież wszystko co posiadamy jest
Darem łaski Bożej i dlatego Bogu możemy dziękować, prosić ,przepraszać ,
ale nigdy nie możemy się przed Nim wychwalać , zwłaszcza kosztem innych ludzi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.