X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7435

Apel w czwartą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II

Kl. IV-VI

Pieśń „Wadowice”.

Gromadzimy się dziś na apelu poświęconym sylwetce naszego wybitnego rodaka – Papieża Jana Pawła II.

Papież Jan Paweł II, nasz kochany Ojciec Święty, Papież Polak, dzisiaj Sługa Boży, który jak wierzymy, należy już do grona Świętych w niebie. Był niezwykłym Człowiekiem
w dziejach Polski i świata. Jego życie, pontyfikat zmieniły losy wielu ludzi, a nawet narodów. Chcemy przypomnieć postać Papieża Jana Pawła II, Jego życie, służbę Bogu i ludziom, aby zawsze pozostał w naszych myślach i sercach.

Obchodząc czwartą rocznicę Jego odejścia do domu Ojca pragniemy uczyć się od naszego rodaka świętości życia .

By uczcić Papieża trzeba dobrać słowa,
by prawdziwa była zawsze słów wymowa;
o Jego wielkości i pracy codziennej,
o Jego wysiłku, miłości niezmiennej.
Dla tego, co dobre i co sprawiedliwe,
co oznacza prawdę i to, co uczciwe.
Pracowite życie naszego Papieża,
bo On nieustannie do pokoju zmierzał.
Wołał o sumienność, prosił o uczciwość,
wzywał o rozsądek i o sprawiedliwość.
Tę wielkość Papieża dobrocią się mierzy,
bo do grona Wielkich Jan Paweł II należy.

DOM RODZINNY
Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii urodził się 18 maja 1920roku w Wadowicach. Został ochrzczony w wadowickim kościele parafialnym. Ojciec był urzędnikiem administracji wojskowej. Matka zajmowała się domem i dziećmi. Karol miał siostrę, która zmarła w wieku niemowlęcym oraz starszego o 14 lat brata Edmunda.

Gdy Karol miał zaledwie 9 lat zmarła Jego mama. Nietrudno sobie wyobrazić, czym była utrata matki dla tak małego, wrażliwego chłopca. Wspominał ją dużo później, już jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego, we wzruszającym wierszu:

„Nad Twoją białą mogiłą
kwitną białe życia kwiaty
- o ileż lat to już było
bez Ciebie – przed iluż to laty? (...)
Nad Twoją białą mogiłą,
O Matko, zgasłe kochanie
- za całą synowską miłość
modlitwa:
Daj wieczne odpoczywanie”

Ojciec zajął się wychowaniem syna i był dla niego wzorem pobożności i obowiązkowości.

SZKOLNE LATA W WADOWICACH
Sześcioletni Karol rozpoczął naukę w miejscowej męskiej szkole podstawowej. Zawsze pilnie się uczył i był jednym z najlepszych uczniów w klasie. Mając 11 lat rozpoczął naukę w gimnazjum, brał udział w pracach teatru amatorskiego, służył do Mszy Św. jako ministrant, należał do Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej. W tym też czasie spotkało Karola następne trudne doświadczenie – śmierć brata Edmunda, który jako młody lekarz zaraził się szkarlatyną. Karol miał wówczas 12 lat. Jako osiemnastolatek zdał egzamin dojrzałości i podjął decyzję o studiowaniu filologii polskiej w Krakowie.

KRAKOWSKA MŁODOŚĆ
W 1938r. Karol wraz z ojcem opuścił Wadowice i zamieszkali w Krakowie u rodziny matki, rozpoczął studia polonistyczne. Rok akademicki trwał jednak krótko, został przerwany przez wybuch II wojny światowej i aresztowania profesorów krakowskich przez Gestapo. W 1940r. ze względu na nałożony przez okupanta przymus pracy Karol podjął pracę jako robotnik fizyczny w kamieniołomie, przy fabryce Solvay. W tym czasie starał się nie zaniedbać indywidualnej nauki, każdą wolną chwilę poświęcając na czytanie. Powstały też wtedy utwory literackie, których tematem była praca w kamieniołomie. Pisywał on również wiersze jako licealista i kapłan. Posłuchajmy jednego z nich pt: „Pieśń o Bogu ukrytym”, w którym poeta zawarł najważniejszą prawdę o Jezusie Chrystusie, o Jego narodzeniu, zbawczym krzyżu i Eucharystii

„Barka” ( kl. V D )

LATA KAPŁAŃSTWA
W latach studenckich w 1941r. nieoczekiwanie zmarł ojciec Karola. Po utracie rodziny stwierdził on, że ludzi trzeba czynić lepszymi przez duszpasterstwo. Podjął decyzję o wstąpieniu do Seminarium Duchownego w Krakowie. Po przyjęciu święceń kapłańskich Karol Wojtyła został wysłany na dalsze studia do Rzymu. W wieku 38 lat zostaje biskupem, uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. Następnie został mianowany arcybiskupem krakowskim, a w trzy lata później kardynałem.

PAPIEŻ Z DALEKIEGO KRAJU
W 1978r. umarł niespodziewanie po 33 dniach pontyfikatu Jan Paweł I. Jako następny po nim został wybrany Polak Karol Wojtyła, który przybrał imię Jan Paweł II.

HABEMUS PAPAM płyta czerwona( 1)

Jego pierwsze słowa z okazji rozpoczęcia pontyfikatu brzmiały: „ Nie lękajcie się...otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Wezwanie to przypominał wielokrotnie w wielu miejscach.

PONTYFIKAT
Już teraz mówi się o Papieżu Jan Paweł II Wielki, gdyż wielki był jego pontyfikat. Kierował on zawsze nasze myśli ku Bogu, niestrudzenie głosił Ewangelię, całym swoim życiem świadczył że Bóg jest wszędzie i wszystko zależy od Niego. W czasie ponad 26 lat Ojciec Święty :
- odbył 104 pielgrzymki
- odwiedził 132 kraje
- przebył w sumie podczas swych podróży 1mln 600 tysięcy km
- 9 razy odwiedził Polskę
Około 500 osób ogłosił świętymi
- Mianował 232 kardynałów

Pozostawił po sobie ogromny dorobek :
- Napisał 14 encyklik
- 14 adhortacji
- 11 konstytucji apostolskich
- 43 listy apostolskie
- Wygłosił 2400 przemówień
Będąc Papieżem nie zaprzestał twórczości literackiej. Między innymi napisał Tryptyk Rzymski dotyczący przemijania całej natury, świata i człowieka.

CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA PAPIEŻA:
- Jan Paweł II był pierwszym od 1522r. Papieżem nie Włochem
- Jedną z pierwszych decyzji Papieża po wyborze w 1978r. była rezygnacja z papieskiej lektyki, w jakiej do tej pory noszono papieży
- Ojciec Święty używał nowoczesnego pastorału ze srebra, który nie był zakrzywiony u góry, lecz miał formę krzyża.
- Znał biegle 8 języków
- Miał własnego szewca. Każda para butów była ręcznie szyta najczęściej w kolorze czerwonego brązu.
- Był pierwszym w historii Papieżem, który wziął udział w koncercie rockowym w Bolonii
- Jego pasją były: piłka nożna, narciarstwo, piesze wędrówki górskie
- Był pierwszym papieżem, który napisał List do dzieci

Polskę odwiedził 9 razy. Zawsze pielgrzymkom Papieża towarzyszyły ogromne tłumy i były to dni pełne przeżyć dla całej Ojczyzny, jak również dla samego Jana Pawła II.
Płyta „Do ciebie Polsko” (2) Przybywam do Ojczyzny....

MARYJNY PAPIEŻ
Nazywany jest „maryjnym papieżem”, bo całkowicie zawierzył się Matce Bożej, co podkreśla motto jego pontyfikatu: Totus Tuus” – cały twój Maryjo. W 1997r. na Jasnej Górze, zawierzył Maryi cały Kościół u progu trzeciego tysiąclecia. W jego herbie biskupim, który stał się papieskim, pod lewym ramieniem Krzyża znajduje się litera „M”, symbolizująca Maryję.

BARDZO KOCHAŁ MŁODZIEŻ
Mówił, że od niej zależy jutro świata. Posłuchajcie fragmentu jednego z przemówień skierowanego również i do was i weźcie te słowa do serca.
„Wiele potrzeba wam młodym ducha mądrości i umiejętności „rozróżniania duchów”, abyście potrafili odróżnić prawdę od fałszu, abyście wtedy, gdy zajdzie potrzeba umieli pójść „pod prąd” nacisków środowiska, obowiązującej mody, czy jeszcze bardziej presji ze strony prasy, radia i telewizji. Musicie być mocni w wierze! Chrystus na was liczy i wzywa was do wielkich rzeczy....”

Płyta „ Do Ciebie Polsko” (8) musicie od siebie wymagać....

2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21:37, w sobotę, przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia, umiłowany Pasterz Kościoła, Jan Paweł II, przeszedł z tego świata do domu Ojca. Jego odejściu towarzyszyła modlitwa całego Kościoła, zwłaszcza młodzieży. Jednak pamięć o Nim pozostaje wciąż żywa w naszych sercach i sercach całej ludzkości.

„W chwili, gdy odszedłeś,
świat zmienił swe oblicze,
zawsze na Ciebie liczyłem-
i nadal liczę.
Byłeś mi nauczycielem,
Aniołem Stróżem i przyjacielem.
Z Twej dobroci czerpałem tak wiele...
A teraz, gdy nasz świat opuściłeś,
Nie wiem co powiedzieć...
„Zawsze pamiętaj”- mówiłeś...
Więc i ja to powiem o Tobie...
Pamiętam i to, co zostawiłeś, i czego nauczyłeś,
Przekażę kolejnej osobie.

Pios. „Lolek” kl. V D

Opracowała Beata Hołyszewska- nauczyciel katechezy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.