X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7370

Scenariusz katechezy dla kl.IV - Ludzie Bożej Nadziei

Cel dydaktyczny:
- przedstawienie bohaterów biblijnych (Abel, Noe, Abraham, Maryja) jako Ludzi Bożej nadziei,
- omówienie wydarzeń z życia Maryi, Matki Jezusa
- utrwalenie wiadomości o wydarzeniach i postaciach biblinych poznanych na katechezach.

Cel wychowawczy:
- kształtowanie postawy chrześcijańskiej- zaufania Bogu i pokonywania trudności z Jego pomocą.

CELE OPERACYJNE:

1. Wiedza:
Uczeń: - wymieni poznane postacie biblijne należące do Ludzi Bożej nadziei,
- opowie o wydarzeniach z życia Maryi
2. Umiejętności:
Uczeń: - wyliczy cechy określające Ludzi Bożej nadziei

3. Postawa:
Uczeń: - kocha i ufa Bogu w codziennym życiu, pokonuje trudności z Jego pomocą

Treść katechezy
Metody i formy
Pomoce
1. Modlitwa: „Duchu Święty...”, „Akt wiary, nadziei, miłości, żalu” frg. modlitwy, pieśń „Była cicha i piękna...”
Modlitwa
modlitwenik
2. Sprawdzenie gotowości do katechezy:
- sprawdzenie obecności
- sprawdzenie zeszytów i katechizmów
dziennik
3. Wprowadzenie:
zapowiedź tematyki lekcji: kogo możemy określić jako Ludzi Bożej nadziei?, co oznacza to określenie?
wyjaśnienie pojęcia: nadzieja chrześcijańska

nadzieja – oczekiwanie czegoś, ufność, pleganie na
kimś, na Bogu; oczekiwanie na spełnienie Bożych
obietnic, mimo niemożliwości ich spełnienia; w życiu
chrześcijanina razem wiara, nadzieja i miłość

Słownik biblijny

2.Odkrywamy wezwanie Boże:

Postacie biblijne, które są wzorem wiary i zufania Bogu:
- Abel, Noe, Abraham

Na dzisiejszej katechezie poznamy jeszcze jedną postać, która także zaufała Bogu w swoim życiu.

praca z tekstem
wyszukiwanie tekstów w Piśmie Świętym
1 gr. Łk 1, 26 – 33. 38 Zwiastowanie Pańskie
2 gr. Łk 2, 1 – 7 Boże Narodzenie
3 gr. Łk 2, 41 – 50 Znalezienie w świątyni
4 gr. J 19, 25 –27 Testament z krzyża

Omówienie wybranych fragmentów z Pisma Świętego:
Jakie wydarzenie z życia Maryi opisuje Ewangelista?
Opowiedz, jak postępuje Maryja, co w sercu Jej można zauważyć?

Matka Boża, a każdej chwili swojego życia ufała, Bogu, słuchała Jego słów, kochała Go z całego serca, wypełniała Jego wolę.

Ludzie Bożej nadziei
- porównanie bohaterów biblijnych

Jakie wspólne cechy łączą postać Abla, Noego, Abrahama, Maryję?
- porównanie bohaterów biblijnych
Uczniowie wykonują na kartce rysunek oraz wypisują słowa określające bohatera biblijnego np.:

Abel – ołtarz ofiarny, dobry, szczery, oddawał cześć Bogu

Noe – arka, wierny Bogu, ufał Bogu, słuchał Jego słów, wykonywał Boże polecenia

Abraham – gwiazdy, posłuszny Bogu, wierny Bogu, kocha Boga

Maryja – litera M, korona, słuchała Boga, wypełniała Jego wolę, kochała Boga

Życie bohaterów biblijnych było wypełnione nadzieją, miłością, zaufaniem, wiernością i posłuszeństwem dla Boga. Nazywamy ich Ludźmi Bożej nadziei. Za swoje dobre życie i wierność poleceniom Boga otrzymali nagrodę w niebie i stali się dla nas wzorem życia.

Przedstawienie ilustracji
Wyszukiwanie tekstów w Piśmie Świętym
Zaprezentowanie poznanych treści

Przedstawienie postaci biblijnej w formie opisowej lub rysunkowej
Ilustracje, napisy
Egzemplarze Pisma Świętego
Nowego Testamentu
Kartki
rysunkowe

Odpowiadamy na wezwanie Boże.
Moja postawa
Od chrztu świętego należymy do kościoła – Rodziny Bożej. Pan Bóg dał nam przykłady, wzory życia świętych i dobrych ludzi. Każdy z nas powinien naśladować Ludzi Bożej nadziei.
W jaki sposób możecie to uczynić jako uczniowie
kl. 4?
- bycie dobrym dzieckim dla rodziców i uczniem dla nauczycieli
- zaufanie i modlitwa do Pana Boga
- chętne uczestnictwo w katechezach i życiu prafialnym
- pomaganie innym
- przezwyciężanie trudności i niepowodzeń

Podsumowanie
śpiew: piosenka „Zufaj Jezusowi”

Zapis do zeszytu:
wypisz swoje dobre cechy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.