X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 737
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Wiersz Czesława Miłosza pt. "Wyprawa do lasu" inspiracją. Konspekt lekcji dla klasy I gimnazjum

CEL OGÓLNY: Rozwijanie aktywności twórczej uczniów, kształtowanie
umiejętności tworzenia tekstu.

CELE SZCZEGÓŁOWE: Uczeń dokonuje analizy tekstu wiersza; określa tematykę
i nastrój utworu; wyszukuje i nazywa przenośnie; potrafi wyjaśnić sens metafory; dostrzega elementy baśniowe w wierszu; poznaje schemat budowy baśni; zainspirowany lirykiem przedstawia własne propozycje tematu baśni i jej treści; tworzy tekst według własnego pomysłu; potrafi dostosować się do norm obowiązujących w zespole.

METODY PRACY: praca z tekstem, burza mózgów, metoda problemowa

FORMY PRACY: zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst wiersza w podręczniku, karty pracy dla uczniów: schemat budowy baśni, słownik terminów literackich

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Przypomnienie sylwetki poety Czesława Miłosza, jego dorobku literackiego; odwołanie się do wiadomości uczniów z lat poprzednich, uzupełnienie informacji przez nauczyciela.
2. Zapoznanie z treścią wiersza - czytanie nauczyciela, uczniowie słuchają
z zamkniętymi oczami, próbują wyobrazić sobie opisane w wierszu obrazy.
3. Rozmowa na temat treści wiersza, jego tematyki, nastroju, uczuć podmiotu lirycznego, omawianie kolejnych obrazów, nazywanie kształtów, barw, określenie pory dnia.
4. Wyszukiwanie w tekście utworu przenośni (podanie definicji przez uczniów), odczytywanie ich metaforycznego sensu, np. "słońce różowo się pali na każdym drzewie", "noc na kwiaty nakłada pieczęcie", "z góry spływa kolor po kolorze".
5. Wskazywanie elementów baśniowych w wierszu, odczytanie odpowiednich fragmentów i ich analiza.
6. Przypomnienie definicji baśni, wskazywanie jej najistotniejszych cech (nieokreśloność miejsca i czasu, fantastyczne postacie i wydarzenia, wyraźny podział na dobro i zło, zwycięstwo dobra nad złem).
7. Podanie tematu, wyjaśnienie znaczenia słowa "inspiracja", przedstawienie sposobu pracy w dalszej części lekcji i oczekiwanych rezultatów (spróbujemy wymyślić baśń, wykorzystując pomysł poety).
8. Rozdanie kart pracy uczniom, zapisanie tematu i omówienie schematu budowy baśni. Taki sam schemat zapisany jest na tablicy.
9. Burza mózgów - propozycje dzieci dotyczące tematu baśni, kolejnych wydarzeń, postaci, elementów fantastycznych. Dwóch uczniów - sekretarzy zapisuje na tablicy pomysły, hasła, wyrażenia.
10. Analiza zapisów na tablicy, uczniowie wybierają te propozycje, które im odpowiadają, uzupełniają schematy na swoich kartach pracy, dopisują własne uwagi, komentarze, gromadzą w ten sposób materiał do samodzielnej pracy.
11. Podsumowanie zajęć: przypomnienie tych elementów wiersza, które zainspirowały uczniów do napisania baśni, powtórzenie cech baśni i schematu jej budowy.
12. Praca domowa: Na podstawie zgromadzonego materiału napisz samodzielnie baśń. Pamiętaj o poprawności stylistycznej i ortograficznej.
13. Ewaluacja zajęć: Chciałabym dowiedzieć się, jak czułeś się na lekcji. Masz do wyboru kartki w trzech kolorach: szarą, niebieską i czerwoną, wybierz jedną. Kartka szara będzie dla mnie informacją - nudziłem się, kartka niebieska - chwilami byłem zainteresowany, kartka czerwona - podobało mi się, lekcja była ciekawa.

Załączniki:

1. Karta pracy ucznia ze schematem budowy baśni

Karta pracy ucznia do lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum

Temat lekcji: Wiersz Czesława Miłosza pt. "Wyprawa do lasu" inspiracją do napisania baśni

Opracowała mgr Anetta Gajewska

SCHEMAT BUDOWY BAŚNI

1. WPROWADZENIE (czas, miejsce, bohaterowie, opis sytuacji - prezentacja problemu)
2. ZAWIĄZANIE AKCJI (początek łańcucha wydarzeń)
3. ROZWÓJ AKCJI (kolejne wydarzenia)
4. PUNKT KULMINACYJNY (moment największego napięcia)
5. ROZWIĄZANIE AKCJI. ZAKOŃCZENIE

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.