X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7334

Na dworze króla Kraka. Konspekt zajęć dla kl. I

Konspekt zajęć przeprowadzonych w klasie I
w dniu 2.XII. 2009r.

Temat bloku: Na dworze króla Kraka

Temat dnia: Co słychać na zamku?

Cele ogólne :
- wprowadzenie małej i wielkiej litery „ó, Ó” na podstawie wyrazu : „król”
- wprowadzenie liczby 9 we wszystkich aspektach

Cele operacyjne:
Uczeń:
- słucha uważnie tekstu czytanego przez N.;
- swobodnie wypowiada się na temat ilustracji zamieszczonej w podręczniku oraz wysłuchanego tekstu;
- potrafi dokonać analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej wyrazów z literą „ó”
- umie wskazać na ilustracji rysunki, w których nazwie słychać głoskę ó;
- poprawnie kreśli pisaną literę „ó,Ó”, łączy z innymi literami;
- kształtnie pisze sylaby i wyrazy z poznaną literą;
- wyróżnia litery „ó,Ó” wśród innych liter alfabetu;
- samodzielnie czyta tekst i zaznacza w nim wyrazy z ó;
- poznaje zasady pisowni ó w końcówkach –ówka;
- wypowiada się pełnymi zdaniami, opowiadając historyjkę o królu;
- sprawnie przelicza elementy w zakresie 9;
- dodaje i odejmuje w zakresie 9;
- potrafi pokolorować rysunek według kodu;
- ćwiczenia mnemotechniczne;
- aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno - ruchowych
Metody pracy : słowna, praca z tekstem , pokaz
Formy pracy : praca zbiorowa , praca indywidualna zróżnicowana .
Środki dydaktyczne : cegiełki ; litery ; zdjęcia, widokówki, ilustracje zamków w Polsce i na świecie, Podręcznik cz.1, s. 58,59, Matematyka cz.1, s. 59, Ćwiczenia cz.2, s. 27, kolorowe liczby, skrzynia z przedmiotami(gumka, kreda, książka, świeca, ołówek, butelka, korek, łyżka, płyta CD, mydło, jabłko, samochodzik, maskotka, zegarek, moneta, kwiaty), indywidualne karty pracy; obrazki do kolorowania
Czas trwania zajęć : 4 godziny .
Przebieg zajęć :
1. Czytanie prze N. tekstu – Co słychać na zamku?
2. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ilustracji.
• Wykonanie poleceń zamieszczonych pod tekstem.
• Wyszukiwanie i wskazywanie rysunków, w których nazwie słychać głoskę ó.
• Dzielenie tych wyrazów na sylaby i głoski.
3. Wprowadzenie liter ó, Ó.
• Wyeksponowanie wyrazu podstawowego
• Analiza i synteza wyrazu podstawowego
• Wypowiadanie sylab (połączone z klaskaniem) oraz głosek (spółgłoska-klaśnięcie, samogłoska-rozłożenie rąk)
• Liczenie głosek w wyrazie podstawowym
• Budowanie modelu głoskowego wyrazu za pomocą kolorowych cegiełek
• Liczenie i wskazywanie samogłosek i spółgłosek
• Zastępowanie cegiełek poznanymi literami
• Wskazanie wprowadzonej litery i określenie, czy to jest samogłoska, czy spółgłoska
• Zapoznanie uczniów z obrazem drukowanej, wielkiej i małej wprowadzanej litery
• Nauka pisania wprowadzanej litery („pisanie” dłonią w powietrzu, palcem po blacie ławki)
4. Ćwiczenia w pisaniu liter
• Pisanie po śladzie
• Pisanie końcówek: -ów, ówka.
5. Układanie i opowiadanie historii o mądrym królu.
6. Kolorowanie ukrytego rysunku na karcie pracy.
7. Samodzielne czytanie przez uczniów tekstu Co słychać na zamku?
• Podkreślanie w nim wszystkich wyrazów, w których występuje litera ó.
• Przepisanie 5 wybranych wyrazów do zeszytu i zaznaczenie na kolorowo liter ó.
8. Oglądanie ilustracji oraz przyniesionych do klasy zdjęć lub rysunków różnych zamków.
9. Wprowadzenie liczby 9 we wszystkich aspektach; kolorowe liczby
• Przedstawienie za pomocą liczb w kolorach liczby 8, doliczenie o jeden kwadracik więcej(Wyprawka)
• Określanie miejsca poznawanej liczby
10. Liczenie w zakresie 9.
• Liczenie oczek na kostkach
• Liczenie koron
• Dodawanie monet 5 zł, 2 zł i 2 zł.
11. Wspólne wykonanie zadań matematycznych
• Kolorowanie 6 wiewiórek i 7 jaskółek.
• Obliczanie punktów zdobytych przez rycerzy – wyłonienie zwycięzcy.
• Kolorowanie elementu chodniczka z cyfrą 9.
12. Przepisywanie do zeszytu i obliczenie działań zapisanych przez nauczyciela.


5+4=
4+5=
6+3=
7+2=
9+0=
9-5=
8-7=
7-2=
6-3=
5-4=


Uczniowie słabiej liczący obliczają działania na konkretach.

5+4=

4+3=

3+4=


9-4=

9-2=

9-6=

13. Zabawy muzyczno – ruchowe- „Pingwin”, „Jeśli jesteś wesoły”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.