X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Numer publikacji: 7243
Dział: Przedszkole

Dzień i noc - scenariusz zajęcia dla dzieci 4, 5 - letnich

Cele ogólne:
- Zapoznanie z wyglądem Układu Słonecznego i z cyklem dnia i nocy.

Cele operacyjne:
Dziecko:
-Zna cykl dnia i nocy.
-Wypowiada się na dany temat.
-Zgodnie współpracuje w grupie.
-Interpretuje ruchowo tekst wiersza.

Metody: słowna, muzyczno – ruchowa, praktyczna.

Środki dydaktyczne:
Tekst wiersza, płyta CD, klej, plastelina, modelina, gazety, folia aluminiowa, panel, latarka, globus.

Przebieg zajęć:

1. Zapoznanie dzieci z fazami nocy i dnia.
Demonstracja na przygotowanych wcześniej rekwizytach – globusie i latarce, cyklu dnia i nocy. Pokazanie dzieciom - na ich samych- jak Ziemia krąży wokół słońca. Dzieci –planety, obracają się wokół dziecka –Słońca.

2.Zabawa dydaktyczna „Co robimy w dzień? Co robimy w nocy?”
Nauczyciel pokazuje różne czynności, a dzieci odgadują, czy robi się je w ciągu nocy czy dnia. Następnie dzieci podają przykłady czynności jakie wykonują w ciągu dnia i nocy.

3.Opowieść ruchowa Dzień z nocą wędrują.
Dzieci interpretują ruchowo tekst.

Słońce wstaje, zaczyna się dzień
I moje zabawy rozpoczynają też się,
Słońce świeci przez cały dzień. A gdy zajdzie, kończy się dzień.
Wtedy właśnie zaczyna się noc.
Na niebie świeci księżyc
I gwiazdek moc.
Śpię ja, spisz i ty,
Wszyscy śpią.
Śpi też cały dom.
Noc się kończy.
Słońce wstaje- zaczyna się dzień.

4.Zabawa ruchowa przy piosence „W kosmosie”.
Przed rozpoczęciem zabawy dzieci kucają na podłogę w różnych miejscach sali, tworząc lotnisko. W raz z rozpoczęciem muzyki, dzieci wykonują dowolne ruchy, wyobrażając sobie, że są w kosmosie.

5. Wspólne tworzenie Układu Słonecznego.

Dzieci z gazet i foli aluminiowej robią kule o różnych wielkościach, następnie w zależności od wyglądu danej planety, oklejają je plasteliną i modeliną. Z pomocą nauczyciela, planety zostają przyklejone klejem na gorącu do panelu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.