X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7216

Akademia Pana Kleksa

Jan Brzechwa „Akademia Pana Kleksa”

Treści programowe:
- Właściwości opisu miejsca, opisu wyglądu, przepisu kulinarnego.
- Pojęcie: świat przedstawiony.
- Terminy: narrator, bohater, akcja.
Cele lekcji:
a) Wiadomości
Uczeń:
- Wie, kim jest autor książki „Akademia Pana Kleksa”,
- Zna treść lektury,
- Wie, jakie są elementy świata przedstawionego,
- Wie, które wydarzenia w książce są realistyczne, a które fantastyczne,
- Wie, jakie są elementy świata przedstawionego w powieści,
- Wie, z jakich elementów składa się opis miejsca, opis wyglądu, przepis kulinarny.
b) Umiejętności:
Uczeń:
- Czyta ze zrozumieniem,
- Odszukuje informacje w tekście,
- Wyróżnia w powieści bohaterów pierwszoplanowych, drugoplanowych i epizodycznych,
- Opisuje bohaterów powieści,
- Charakteryzuje narratora powieści,
- Opisuje wygląd, zainteresowania, charakter Pana Kleksa,
- Redaguje przepis kulinarny,
- Korzysta ze słownika języka polskiego, wyrazów obcych.
c) Postawy:
Uczeń:
- Z zaangażowaniem uczestniczy w lekcji,
- Dostrzega różnicę miedzy dobrem a złem,
- Pracuje w zespole.
Metody:
- praca z tekstem, rozmowa kierowana, pogadanka, mapa mentalna, burza mózgów, działania plastyczne
Formy:
- indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
- książka J. Brzechwy „akademia Pana Kleksa”
- duży arkusz papieru, kredki, flamastry,
- książki kucharskie,
- Słownik języka polskiego, Słownik wyrazów obcych,

Lekcja 1.
Temat: Gdzie jest Akademia?
1. Moje wrażenia po przeczytaniu lektury. Uczniowie rozmawiają, co im się podobało, co ich zainteresowało, zastanowiło. Im był autor książki.
2. Świat przedstawiony powieści. Nauczyciel proponuje, aby w formie mapy mentalnej uczniowie scharakteryzowali świat przedstawiony „Akademii Pana Kleksa”.
3. Uczniowie określają, kim jest narrator powieści.
4. Jak wyglądała Akademia – opis miejsca. Uczniowie odszukują fragment, który opisuje lokalizację Akademii, następnie rysują na kartkach tę lokalizację, a potem opisują ją w zeszytach przedmiotowych.

Lekcja 2.
Temat: Nauka w Akademii.
1. Jaki warunek należało spełnić, aby zostać przyjętym do Akademii?
2. Pierwszy dzień w szkole. Uczniowie wyszukują odpowiedni fragment i wypisują do zeszytu imiona bohaterów oraz ich zajęcia w pierwszym dniu nauki. Swobodna rozmowa: Czym się różni mój pierwszy dzień w szkole od tego przedstawionego w książce, co ma wspólnego?
3. Jak wyglądała nauka w akademii?
4. Jakie lekcje odbywały się w akademii – burza mózgów.
5. Praca w grupach – każda grupa charakteryzuje jedną lekcję.

Lekcja 3. i 4.
Temat: Osobliwości Pana Kleksa
1. Uczniowie w domu mieli przygotować fragmenty opisujące pana Kleksa. Praca w grupach- wykonywanie plakatu przedstawiającego Pana Kleksa – zgodnie z cytatami z książki. Plakaty zostają powieszone w widocznym miejscu w klasie, następnie po kolei analizujemy wspólnie, czy rysunek jest zgodny z treścią książki.
2. Osobliwości Pana Kleksa – praca w grupach – uczniowie wypisują co takiego niesamowitego umiał zrobić Pan Kleks, następnie prezentują swoją pracę.
3. Praca domowa – Opisz wygląd oraz niesamowite umiejętności Pana Kleksa.

Lekcja 5.
Temat: Oryginalna kuchnia Pana Kleksa.
1. Wyjaśnienie terminu: kulinaria, menu (słownik języka polskiego, wyrazów obcych).
2. Uczniowie przeglądają książki kucharskie.
3. Jak zbudowany jest przepis kulinarny – analiza przepisów kulinarnych.
4. Co przyrządzał Pan Kleks dla swoich uczniów? Uczniowie wyszukują odpowiednie fragmenty.
5. Redagowanie przepisu kulinarnego.
6. Praca domowa: Zredaguj przepis niesamowitej potrawy, która mogłaby się znaleźć w menu Pana Kleksa.

Lekcja 6.
Temat: Niesamowite przygody
1. Uczniowie zgodnie z chronologią redagują w formie równoważników zdań spis niesamowitych przygód.
2. Wymieniają zdarzenia fantastyczne w powieści.
3. Jak kończy się „Akademia Pana Kleksa”? Rozwiązanie tajemnicy, kto jest kim? Cechy baśni.
4. Praca w domu: „Moja niesamowita przygoda”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.