X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7191
Przesłano:

Czy znasz zwierzęta leśne?

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY III

Nauczyciel prowadzący : Mariola Przebieracz

Nazwa programu nauczania: J. Hanisz „Program wczesnoszkolnej zintegrowanej integracji XXI wieku klasy 1 – 3”

Integralny ośrodek tematyczny : Las nas zauroczył

Temat dnia : Czy znasz zwierzęta leśne ?

Zakresy edukacji

Edukacja społeczno – przyrodnicza :
Organizmy samożywne i cudzożywne. Zwierzęta roślinożerne, mięsożerne, wszystkożerne.
Współzależność pokarmowa organizmów. Zachowanie ostrożności w stosunku do zwierząt dziko
żyjących.

Edukacja polonistyczna z elementami kultury :
Swobodne wypowiedzi na temat mieszkańców lasu na podstawie ilustracji, własnych przeżyć.
Ciche czytanie ze zrozumieniem. Układanie zagadek o zwierzętach leśnych. Pisownia wyrazów z „rz” i „ż”.

Edukacja matematyczna :
Liczby w zakresie 100. Dodawanie i odejmowanie liczb typu: 36 + 28, 82 – 26.

Edukacja ruchowo – muzyczna :
Drama: "Leśny koncert dla przyjaciół lasu". Zabawa ruchowa: "Wiewióki do dziupli".

Cele operacyjne :

Uczeń :

- potrafi wyróżnić zwierzęta roślinożerne, mięsożerne i wszystkożerne
- potrafi wyjaśnić pojęcia: organizmy samożywne, organizmy cudzożywne
- rozumie współzależność pokarmową organizmów
- układa zagadki o zwierzętach leśnych
- wie, że należy zachowywać ostrożność w stosunku do dzikich zwierząt
- poprawnie pisze wyrazy z „rz” i „ż”
- dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego
- przestrzega zasad podczas pracy w grupie, wspólnych zabaw ruchowych
- bierze udział w grach dramowych

Metody pracy ( wg H. Wichury ) :

- podająca ( wyjaśnienie )
- poszukująca ( pogadanka, zabawy dydaktyczne )
- operatywna ( praktycznego działania )
- waloryzacyjna ( ekspresyjna )

Formy pracy :

Zbiorowa, grupowa, indywidualna - jednolita i zróżnicowana

Środki dydaktyczne :

pacynka – jeż, kartoniki z napisami, karty pracy indywidualnej i grupowej, płyta CD, gazeta, folia, puszka, plakaty, książki i czasopisma o lesie, koperty z puzzlami do samooceny, tekst zagadki, koszyk

Przebieg zajęć :

Część wstępna :

1. Zajęcia w kręgu - spotkanie z pacynką jeżem, rozwiązanie zagadki ( hasło "Las" )
2. Drama "Żywy las". Uczniowie losują z koszyka przyniesionego przez jeża kartoniki z napisanymi nazwami roślin
leśnych i zajmują odpowiednie pozycje:
drzewa – dzieci stoją z wyciągniętymi rękami do góry
podszyt – wykonują przysiad
runo leśne – siedzą

Część główna :

3. Zapoznanie z tematem zajęć: zabawa matematyczna "Działania na grzybach" – praca
grupowa
Hasło: Czy znasz zwierzęta leśne ?
4. Omówienie podziału organizmów żyjących w lesie ze względu na sposób zdobywania
pokarmu: organizmy samożywne i cudzożywne – praca zbiorowa
5. Klasyfikowanie organizmów ze względu na spożywany pokarm:
zwierzęta roślinożerne, mięsożerne i wszystkożerne. Grupy prezentują przygotowane
wiadomości na temat wybranego zwierzęcia leśnego.
Pozostali uczniowie odgadują nazwę zwierzęcia i odpowiednio je klasyfikują
6. Rozpoznawanie zwierząt na podstawie opisów i klasyfikowanie – praca indywidualna
jednolita, ciche czytanie ze zrozumieniem, pisownia trudnych wyrazów
7. Drama "Jakie to zwierzę ?". Zwierzęta przedstawiają siebie w sposób niewerbalny.
Uczniowie odgadują nazwy zwierząt prezentowanych przez aktorów
8. Układanie zagadek o zwierzętach leśnych ze zwróceniem uwagi na rodzaj spożywanego
pokarmu
9. Tworzenie łańcuchów pokarmowych – praca zbiorowa, grupowa, indywidualna.
Zabawa w łańcuchy pokarmowe – grupy losują kartoniki z nazwami zwierząt, zawieszają
je na szyi, ustawiają się w taki sposób, aby utworzyć łańcuch pokarmowy
10. Wypowiedzi uczniów dotyczące zachowania wobec zwierząt dziko żyjących
11. Drama "Leśny koncert dla przyjaciół lasu" po wysłuchaniu z płyty CD odgłosów z lasu.
Naśladowanie głosów zwierząt leśnych, tworzenie muzyki leśnej przy pomocy nietypowych
materiałów, np. gazeta, folia, puszka

Część końcowa :

12.Wypełnianie tabeli z podziałem organizmów na roślinożerne, mięsożerne i wszystkożerne –
praca indywidualna zróżnicowana
13.Zabawa "Wiewiórki do dziupli"
14.Samoocena - uczniowie indywidualnie układają z puzzli sylwetkę wiewiórki i uzupełniają
zdania zapisane w poszczególnych częściach rysunku.
Proponowane zdania :
Na zajęciach pracowałam ( - em )........................................
Najbardziej podobało mi się ........................................
Muszę jeszcze popracować ........................................
15. Zadanie pracy domowej. Konkurs: Wypisz nazwy zwierząt leśnych
16. Podsumowanie dnia, pożegnanie w kręgu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.