X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7117
Przesłano:

Praca z uczniem zdolnym

UWARUNKOWANIA PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

POSTAWY NAUCZYCIELA:

TWÓRCZY
- rozwija horyzonty myślowe ucznia
- wskazuje drogę dojścia do dodatkowych źródeł wiedzy
- wykazuje się pomysłowością w działaniu
- organizuje koła zainteresowań
- pracuje wielopoziomowo

PROFESJONALISTA
- posiada gruntowną wiedzę
- podnosi swoje kwalifikacje oraz wzbogaca warsztat pracy o nowatorskie metody nauczania
- jest dla ucznia autorytetem
- wzbogaca wiedzę psychologiczną, metodyczną i merytoryczną

OBIEKTYWNY
- szanuje godność i podmiotowość ucznia
- jest sprawiedliwy w ocenie

CIERPLIWY
WYTRWAŁY

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

PRZEKAZANIE TREŚCI ZA POMOCĄ:
- metod problemowych
- metod aktywizujących
RÓŻNICOWANIE FORM PRACY POPRZEZ:
- kształcenie wielopoziomowe i zróżnicowane
- stosowanie metod rozbudzających wyobraźnie, fantazję
- stawianie problemów i poszukiwanie dróg ich rozwiązania
- rozwijanie myślenia twórczego
PRZYŚPIESZANIE TEMPA NAUKI POPRZEZ:
- rozpoczynanie nauki szkolnej we wcześniejszym wieku
- uczenie dostosowane do indywidualnego tempa pracy i możliwości ucznia
- możliwości wyboru zakresu materiału do nauki przez ucznia
- podwójna promocja
ROZSZERZENIE TREŚCI KSZTAŁCENIA POPRZEZ:
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych
- organizowanie olimpiad, konkursów, turniejów, zawodów
- samodzielną pracę ucznia wykraczającą poza programy nauczania
- przygotowywanie przez uczniów streszczeń, referatów, fragmentów lekcji na podstawie dodatkowej literatury

MOŻLIWOŚCI UCZNIA:

CECHY POZYTYWNE
- żywa i twórcza wyobraźnia
- szerokie zainteresowania
- bogate słownictwo
- szybkość zapamiętywania
- umiejętność wnikliwej obserwacji
- szeroka rozpiętość uwagi
- zdolność do samodzielnej, efektywnej pracy
- szybkość w formułowaniu trafnych sugestii i ocen
- indywidualność i oryginalność rozwiązań w działaniu
-zdolność do logicznego i abstrakcyjnego myślenia

CECH NEGATYWNE
- nieustępliwość
- nietolerancja w stosunku do kolegów i nauczycieli
- krytykanctwo
- kłótliwość
- niecierpliwość w sytuacjach braku możliwości działania na swoim poziomie
- lenistwo

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.