X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7056

Sport to zdrowie, każdy ci to powie - scenariusz hospitacji diagnozującej w kl. III

Data: 11.02.2010
Klasa: III A
Prowadzący: Bożena Smolarz

Cel hospitacji diagnozującej: Umiejętność wykorzystania zdobytych wiadomości w praktyce.

Temat dnia: Sport to zdrowie każdy ci to powie.

Cele lekcji:

Poziom wiadomości:
- zna sporty zimowe
- wie, jakie są kierunki na mapie,
- wie, jak zapisać datę i godzinę
- zna rodzaje zdań,
- wie, jak obliczyć długość odcinków,
- zna kolejność wykonywania działań,
- wie, jakie są części mowy,
-zna zasady ortografii,
-wie, jakie zwierzęta żyją w lesie
-wie, jak zaadresować kopertę

Poziom umiejętności:
- umie rozwiązać krzyżówkę
- potrafi czytać ze zrozumieniem,
- umie odpowiadać pełnymi zdaniami
- potrafi wskazać kierunki na mapie i określić położenie miast
- umie określić i zapisać godzinę
- potrafi zapisać datę
- potrafi układać zdania,
- umie określić rodzaj zdania
- potrafi obliczyć długość odcinków
- umie mnożyć i dzielić oraz dodawać i odejmować w zakresie 100
- potrafi wymienić poznane części mowy,
- umie uzupełniać wyrazy z różnymi trudnościami ortograficznymi,
- potrafi czytać polecenia ze zrozumieniem
- potrafi wskazać zwierzęta żyjące w lesie
-umie prawidłowo zaadresować kopertę

Poziom postaw:
- uczeń wie, jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe,
-wie, jak ważny jest ruch i sport dla zdrowia
- zna zasady współpracy w grupie.

Metody pracy: praca z tekstem, ćwiczeń praktycznych, drama

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa

Pomoce dydaktyczne: ćwiczenia, karty pracy, mapa, kartki z nazwami zimowych dyscyplin sportowych.

PRZEBIEG LEKCJI

1. Nawiązanie do tematu lekcji - rozwiązanie krzyżówki i układanie zakodowanego hasła (ćw.2z.6s.113 „Już w szkole”)
2. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat uprawiania sportów zimowych.
- Jakie sporty możemy uprawiać w zimie ?
- Dlaczego warto uprawiać sport ?
- Czy ktoś wie, jakie ważne wydarzenie sportowe będzie miało miejsce w tym tygodniu ?
- O czym musimy pamiętać w czasie zabaw na śniegu i lodzie ?
3. Przerwa śródlekcyjna-piosenka „Zima, zima...”
4. „Jedziemy do Zakopanego” – sprawdzenie wiadomości zdobytych w pierwszym półroczu kl. III
a) praca grupowa-mapa Polski i zadania (zał.1).

JEDZIEMY DO ZAKOPANEGO NA NARTY.
Dzieci klasy III planują wyjazd na narty. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie otrzymasz odpowiednią ilość punktów.
Powodzenia !
Przed sobą masz mapę Polski. (mapa z zaznaczonymi kropkami miastami)
1.Wpisz na mapie kierunki świata.
2. Wpisz we właściwe miejsca na mapie podane nazwy geograficzne: Kraków, Warszawa, Morze Bałtyckie, Zakopane, Gdańsk, Rybnik, Katowice
3. Połącz odcinkami znajdujące się na mapie miasta : Rybnik– Katowice, Katowice – Kraków, Kraków-Zakopane
4. Oblicz ile kilometrów jest z Rybnika do Zakopanego wiedząc, że:
- z Rybnika do Katowic jest 50 km.
- z Katowic do Krakowa jest 80 km.
- z Krakowa do Zakopanego jest 100 km.

Rozwiązanie: ........................................
Odp. ........................................

b) praca indywidualna. (zał.2-stopniowanie trudności)
Zad. 1. 22 lutego wyjeżdżamy na narty
a. zapisz cyframi datę tego wyjazdu /2p
........................................
b. wycieczka ma trwać cztery dni, kiedy wrócisz?
Zapisz cyframi datę powrotu /2p
........................................
c. zaznacz pętlą tarczę zegarową wskazującą godzinę wyjazdu wiedząc , że wyjedziesz wcześnie rano.(rysunki tarcz zegarowych z zaznaczonymi godzinami:7.00, 11.00, 1.00, 15.00)
Zapisz jaka to godzina ............... /2p

Zad. 2. Podczas przygotowań będziesz musiał porozmawiać z wieloma osobami. Ułóż i zapisz zdania zgodnie z poleceniami.
a. Poinformuj mamę o wyjeździe na wycieczkę.
........................................
Jest to zdanie........................................ /2p
b. Zapytaj panią w bibliotece o przewodnik turystyczny po górach.
........................................
Jest to zdanie........................................ /2p
c. Poproś brata, aby pożyczył ci plecak.
........................................
Jest to zdanie........................................ /2p

Zad. 3. Wszystko już zaplanowane. Możesz ruszać, ale żeby dojechać na miejsce musisz wykonać jeszcze po drodze pewne zadania zatrzymując się na postoju.

a. przystanek Katowice : napisz po trzy / po jednym
Czasowniki:........................................
Rzeczowniki: ........................................
Przymiotniki: ........................................
Przysłówki: ........................................
Liczebniki: ........................................ /15p lub /5p

b. przystanek Kraków : żeby jechać dalej musisz obliczyć
przykłady. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań.
5 * 6 + 8 * 3 = ...lub 3*4+2*6=
50 – 4 * 8 = ........lub 5*4+6=
120 + 72 : 8 = ....lub 100-36:6=
120 * 2 – 100=.....lub 20+36-5= /4p

c. przystanek Zakopane: uzupełnij brakujące litery : u, ó, ż, rz.

Wok....ł sro....y się zima. Śnie....na pie....yna p....ykryła całą p....yrodę. Mo....emy r....szać na szlak. M....simy jednak pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa. /9p

Zad. 4. Podkreśl nazwy zwierząt, które możesz spotkać w lesie w czasie zimowego spaceru .
zając, kura, ślimak, rekin, sarna, dzik . /3p

Zad. 5. Jesteś w górach i chcesz wysłać pozdrowienia do rodziców.
Zaadresuj prawidłowo kopertę.

Zanim oddacie pracę odpowiedzcie na pytania.
• Czy zadania były trudne?
Zakreśl właściwą odpowiedź : TAK NIE
• Które z zadań sprawiło Ci największą trudności?
........................................

6. Sprawdzenie odpowiedzi i podliczenie punktów-samokontrola.

7. Zimowe kalambury – odgadywanie sportów zimowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.