X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7
Dział: Gimnazjum

Test - Układ nerwowy i narządy zmysłów

Wersja A

UKŁAD NERWOWY I NARZĄDY ZMYSŁÓW

Wszystkich odpowiedzi udzielaj na swojej kartce


1. Przy podanej funkcji wstaw oznaczenia: O – obwodowy, AW – autonomiczny współczulny, AP – autonomiczny przywspółczulny.
a) mobilizuje organizm do działania
b) przekazuje informacje ośrodkowego układu do mięśni i narządów
c) przewodzi odczucia i doznania docierające do organizmu z zewnątrz
d) uspokaja organizm

2. Przy nazwie funkcji wstaw element budowy oka:
a) odżywia
b) nadaje barwę
c) reguluje ilość światła
d) załamuje promienie świetlne
e) skupia promienie świetlne
f) odbiera wrażenia świetlne
g) miejsce najlepszego widzenia
h) brak obrazu
i) przenosi wrażenia wzrokowe do mózgu
j) wypełnia wnętrze gałki ocznej
k) chroni przed urazami mechanicznymi

3. Wady wzroku to:
a) dalekowzroczność, daltonizm, jaskra
b) astygmatyzm, jęczmień, dalekowzroczność
c) krótkowzroczność, daltonizm, astygmatyzm, jaskra
d) krótkowzroczność, daltonizm, astygmatyzm, dalekowzroczność

4. Do ucha środkowego należą:
a) małżowina, kanały półkoliste, jama wypełniona powietrzem
b) kostki słuchowe, błona w owalnym okienku, jama wypełniona powietrzem
c) przedsionek ślimak, młoteczek
d) błona bębenkowa, przedsionek, ślimak

5. Z podanych pojęć „ułóż” łuk odruchowy:
a) neuron pośredniczący
b) efektor
c) neuron ruchowy
d) receptor czuciowy skóry
e) neuron czuciowy

6. Móżdżek odpowiedzialny jest za:
a) opracowanie i interpretacje wrażeń zmysłowych
b) koordynację ruchową i pionową postawę ciała
c) automatyzm czynności
d) pamięć i świadomość

7. Ośrodek mowy i słuchu znajduje się w płacie:
a) czołowym
b) ciemieniowym
c) skroniowym
d) potylicznym

8. W skład układu nerwowego centralnego wchodzi:
a) móżdżek i rdzeń kręgowy
b) móżdżek i rdzeń przedłużony
c) mózgowie i rdzeń kręgowy
d) układ współczulny i przywspółczulny


9. Uzupełnij zdania:
W rdzeniu kręgowym substancja ……………………… ma przekrój w kształcie ……………… i leży w …………………………… rdzenia kręgowego.

10. Które zdanie dotyczące dendrytów jest prawdziwe?
a) przewodzi impulsy do ciała komórki
b) przewodzi impulsy z ciała komórki na zewnątrz
c) znajduje się wewnątrz ciała komórki
d) pokryty jest osłonką mielinową

11. Podstawową jednostką budowy układu nerwowego jest:
a) neuryt b) neuron
c) nerw d) akson

12. Ośrodek wzroku znajduje się w płacie:
a) czołowym
b) ciemieniowym
c) skroniowym
d) potylicznym

13. Najprostsza mimowolna odpowiedź organizmu w postaci reakcji na bodziec zewnętrzny to: a) impuls b) automatyzm czynności c) odruch d) bodziec

14. Przy każdym odruchu wpisz literę W (jeżeli odruch jest warunkowy) lub literę B (jeżeli odruch jest bezwarunkowy)
a) kaszel b) kichanie c) obgryzanie paznokci d) czkawka e) uczenie się

15. Do aparatu ochronnego oka zaliczane są:
a) mięśnie gałki ocznej, brwi i powieki
b) aparat łzowy, powieki, rogówka
c) powieki, brwi, rzęsy, gruczoł i kanaliki łzowe
d) mięśnie gałki ocznej, kanaliki łzowe, rzęsyWersja B

UKŁAD NERWOWY I NARZĄDY ZMYSŁÓW

Wszystkich odpowiedzi udzielaj na swojej kartce


1. Podstawową jednostką budowy układu nerwowego jest:
a) neuryt b) neuron
c) nerw d) akson

2. Które zdanie dotyczące dendrytów jest prawdziwe?
a) przewodzi impulsy do ciała komórki
b) znajduje się wewnątrz ciała komórki
c) pokryty jest osłonką mielinową
d) przewodzi impulsy z ciała komórki na zewnątrz

3. W skład układu nerwowego centralnego wchodzi:
a) móżdżek i rdzeń kręgowy
b) móżdżek i rdzeń przedłużony
c) układ współczulny i przywspółczulny
d) mózgowie i rdzeń kręgowy

4. Móżdżek odpowiedzialny jest za:
a) opracowanie i interpretację wrażeń zmysłowych
b) automatyzm czynności
c) pamięć i świadomość
d) koordynację ruchową i pionową postawę ciała

5. Ośrodek mowy i słuchu znajduje się w płacie:
a) czołowym
b) ciemieniowym
c) skroniowym
d) potylicznym

6. Uzupełnij zdania:
W rdzeniu kręgowym substancja ……………………… ma przekrój w kształcie ……………… i leży w …………………………… rdzenia kręgowego.

7. Ośrodek wzroku znajduje się w płacie:
a) czołowym
b) ciemieniowym
c) potylicznym
d) skroniowym

8. Najprostsza mimowolna odpowiedź organizmu w postaci reakcji na bodziec zewnętrzny to: a) impuls b) automatyzm czynności c) odruch d) bodziec

9. Przy każdym odruchu wpisz literę W (jeżeli odruch jest warunkowy) lub literę B (jeżeli odruch jest bezwarunkowy)

a) kaszel b) kichanie c) obgryzanie paznokci d) czkawka e) uczenie się

10. Do aparatu ochronnego oka zaliczane są:
a) mięśnie gałki ocznej, brwi i powieki
b) aparat łzowy, powieki, rogówka
c) mięśnie gałki ocznej, kanaliki łzowe, rzęsy
d) powieki, brwi, rzęsy, gruczoł i kanaliki łzowe

11. Przy podanej funkcji wstaw oznaczenia: O – obwodowy, AW – autonomiczny współczulny, AP – autonomiczny przywspółczulny.
a) przekazuje informacje ośrodkowego układu do mięśni i narządów
b) przewodzi odczucia i doznania docierające do organizmu z zewnątrz
c) uspokaja organizm
d) mobilizuje organizm do działania

12. Przy nazwie funkcji wstaw element budowy oka:
a) odżywia
b) nadaje barwę
c) załamuje promienie świetlne
d) skupia promienie świetlne
e) odbiera wrażenia świetlne
f) miejsce najlepszego widzenia
g) przenosi wrażenia wzrokowe do mózgu
h) wypełnia wnętrze gałki ocznej
i) brak obrazu
j) chroni przed urazami mechanicznymi
k) reguluje ilość światła

13. Wady wzroku to:
a) krótkowzroczność, daltonizm, astygmatyzm, dalekowzroczność
b) dalekowzroczność, daltonizm, jaskra
c) astygmatyzm, jęczmień, dalekowzroczność
d) krótkowzroczność, daltonizm, astygmatyzm, jaskra

14. Do ucha środkowego należą:
a) małżowina, kanały półkoliste, jama wypełniona powietrzem
b) przedsionek ślimak, młoteczek
c) błona bębenkowa, przedsionek, ślimak
d) kostki słuchowe, błona w owalnym okienku, jama wypełniona powietrzem

15. Z podanych pojęć ułóż łuk odruchowy:
a) neuron czuciowy
b) receptor czuciowy skóry
c) neuron ruchowy
d) efektor
e) neuron pośredniczący

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.