X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 6942
Przesłano:

Karta informacyjna o osiągnięciach i postępach ucznia klas I - III

Imię i nazwisko........................................

Rok szkolny..................... Semestr ....................

I. Podstawowe umiejętności związane z edukacją polonistyczną:
Blok
Treści programowe
Osiągnięte wyniki
Mówienie
Logiczne i gramatyczne wypowiedzi

Czytanie
Słuchanie tekstu i nagrań. Technika czytania. Ciche czytanie ze zrozumieniem.

Pisanie
Stosowanie wielorakich form wypowiedzi. Czytelność i estetyka.

Gramatyka i ortografia
Znajomość reguł ortograficznych i gramatycznych.


II. Podstawowe umiejętności z edukacji matematycznej
Blok
Treści programowe
Osiągnięte wyniki
Technika liczenia
Sprawność rachunkowa

Rozwiązywanie zadań z treścią
Rozwiązywanie zadań prostych i złożonych. Logiczne myślenie.

Geometria
Znajomość pojęć geometrycznych. Umiejętności manualne.


III. Orientacja w środowisku społecznych i przyrodniczym.
Treści programowe
Osiągnięte wyniki
Wiadomości. Aktywność przyrodnicza. Zachowanie proekologiczne.


IV. Stosunek ucznia do zajęć artystycznych i sportowych
Edukacja
Treści programowe
Osiągnięte wyniki
Plastyczna
Wiadomości. Inwencja twórcza. Estetyka pracy.

Techniczna
Wiadomości. Inwencja twórcza. Estetyka pracy.

Muzyczna
Wiadomości. Śpiew. Gra na instrumencie

Sport i zabawy ruchowe
Sprawność ruchowa. Aktywność


V. Język angielski
Treści programowe
Osiągnięte wyniki
Rozumienie

Mówienie

Czytanie

Pisanie


VI. Religia
Treści programowe
Osiągnięte wyniki
Wiadomości


VII. Informacje o zachowaniu ucznia
Kryterium
Wymagania
Ocena
Kultura osobista
Okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom. Dba o kulturę słowa. Dba o swoje i kolegów zdrowie, przestrzegania higieny osobistej. Porządkuje swoje stanowisko pracy podczas zajęć i po zajęciach.

Aktywność społeczna
Pomnaża dorobek klasy i szkoły. Stwarza atmosferę życzliwości, przeciwdziała przemocy. Wypełnia obowiązki dyżurnego. Pracuje wytrwale i nie zniechęca się napotykając trudności.

Stosunek do obowiązków szkolnych
Przestrzega ustaleń władz szkolnych. Nie spóźnia się i jest przygotowany do lekcji. Dba o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych. Zna i szanuje tradycje szkoły. Przestrzega regulaminu klasy i szkoły.


VIII Inne uwagi o osiągnięciach/Wnioski do dalszej pracy
........................................


Osuchów, dnia.................... ................................
podpis wychowawcy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.