X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6735
Przesłano:

Przyjaciele w potrzebie. Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie 1

Scenariusz zajęć – klasa I

Ośrodek tematyczny: Uczymy się żyć w przyjaźni.
Temat dnia: Przyjaciele w potrzebie.

Cele operacyjne. Uczeń:
- układa z sylab nazwy zwierząt – bohaterów bajki,
- wymienia cechy dobrego przyjaciela i ocenia siebie jako przyjaciela,
- ocenia zachowanie bohatera utworu,
- opowiada przygodę na podstawie tekstu i historyjki obrazkowej,
- pisze poprawnie opracowane wyrazy z ó wymiennym i niewymiennym,
- wykonuje obliczenia rachunkowe w zakresie czterech działań matematycznych do 25,
- rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe,
- potrafi uzupełnić działania odpowiednimi znakami: +, -, ·, :,
- porównuje liczby w zakresie 20 (wstawia odpowiedni znak <, >, = ),
- potrafi określić liczbę dziesiątek i jedności w liczbach dwucyfrowych,
- podaje liczbę odpowiednio większą lub mniejszą ( o tyle więcej, o tyle mniej).

Metody:
- Słowna ( rozmowa, praca z tekstem, opowiadanie ustne);
- Czynnościowa,
- Aktywizująca („burza mózgów”).

Środki dydaktyczne:
- Podręcznik, karty pracy „Wesoła szkoła” kl. 1
- Kartoniki z sylabami,
- Karta Pracy nr 1 z zadaniami,
- Karta Pracy nr 2 – kwiat
- Karty Pracy dla uczniów zdolnych,
- Motyle z działaniami i wynikami ( 7 pomarańczowych, 5 niebieskich, 3 żółte, 6 czerwonych),
- Drzewo z szarego papieru oraz listki z działaniami (42 listki),
- Karta – drzewo, kwiatki biało- różowe (ewaluacja)
- Płyta CD z muzyką do rytmiki.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie w kręgu
- Dzień Dobry dzieci! (śpiew)
- Dzień Dobry Pani!
- Przekazanie promyczka słońca (dzieci stoją w kole, mają skrzyżowane ręce, nauczycielka przekazuje promyk słońca, który wędruje dalej).
2. Runda bez przymusu. Uczniowie siedzą w kole i odpowiadają na pytania: Jaki powinien być przyjaciel ? Dziecko, które nie chce się wypowiadać mówi „pasuję”. Nauczyciel zapisuje pomysły na tablicy za pomocą metaplanu. Kształtowanie pojęcia „przyjaźń” na podstawie zgromadzonych wyrazów.
3. Układanie z sylab nazw zwierząt, bohaterów bajki „Śniadanie zajączka” H. Bechlerowej.
be lek wró
ją za czek
ty mo lek
- Nauczyciel wiesza na tablicy kartoniki z sylabami – dzieci układają z nich wyrazy i zapisują w zeszycie:

4. Słuchanie czytanego przez nauczyciela utworu „Śniadanie zajączka”. P. s. 30/31
5. Odpowiadanie uczniów na pytania, jako sprawdzenie rozumienia tekstu.
- Jakim zwierzętom pomagał zajączek?
- Co dobrego dla nich zrobił?
- Jaki był zajączek?
6. Opowiadanie przygody zajączka z wykorzystaniem ilustracji z rozsypanki zdaniowej. K. 38. ćw. 1
- Wycinanie i dopasowanie zdań do obrazków.
- Opowiadanie przygody zajączka.
7. Redagowanie odpowiedzi na pytanie: Jakim zwierzętom pomagał zajączek?
K. 40 ćw. 1
8. Ćwiczenia ruchowe: skoki zajączka, żabki, wróbelka.
9. Ocenianie postępowania zajączka. Podkreślanie wyrazów będących odpowiedzią na pytanie: Jaki był zajączek? K. 40 ćw. 2
10. Dopisywanie wyrazów, w których ó wymienia się na o według podanego wzoru. Pisownia wyrazów z ó wymiennym. K. 40 ćw. 3
11. Utrwalenie pisowni wyrazów z ó niewymiennym, poznanych wcześniej.
- Rozwiązanie krzyżówki i odczytanie hasła. K. 40 ćw. 5
- Uzupełnianie zdania hasłem z krzyżówki.
12. Czytanie i pisanie wyrazów z ó niewymiennym. K. 40 ćw. 6
- Pisanie ze słuchu zdań: Adam kupił żółwia. Karmił go listkami sałaty. Ola daje mu płatki róży.
13. Gimnastyka śródlekcyjna:
- „Leniwe ósemki”: dzieci rysują w powietrzu kciukiem położone poziomo ósemki, głowa jest nieruchoma, wodzą wzrokiem za kciukiem .
- Zabawa muzyczno – ruchowa „Orzeszki” – w rytm muzyki uczniowie wykonują ćwiczenia palców i dłoni improwizując zgniatanie orzeszków.
14. Obliczanie rachunków wróbelka na dodawanie i odejmowanie liczb. K. 39 ćw. 1
15. Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. K. 39 ćw. 2, 3
16. Rachunki myszki. Pomóż myszce wpisać znaki +, -, ·, : . K. 39 ćw. 4
17. Zajączek skakał po osi liczbowej. Zaznacz kolorem zielonym na osi liczbowej punkty, gdzie odpoczywał zajączek. K. 39 ćw. 5
18. Przedstawienie liczby 7 w postaci dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.
K. 39 ćw. 6
19. Łączenie w pary działań odwrotnych i wpisywanie wyników. K. 39 ćw. 7
20. Przeliczanie elementów w zbiorze. K.P. nr 1 zad. 1
- Wyodrębnianie dziesiątek i jedności w liczbach dwucyfrowych.
- Sprawdzenie poprawności wykonania zadania na tablicy. Uczeń za poprawne wykonanie zadania przykleja kwiatek na swoim wiosennym drzewie.
21. Zabawa matematyczna: Motyle szukają pary. Dzieci mają przypięte kolorowe
motyle z liczbą lub z działaniem. Motylki fruwają po klasie przy muzyce. Na sygnał uczniowie poszukują swojej pary.
- Sprawdzenie poprawności wykonania zadania. Uczeń za poprawne wykonanie zadania przykleja kwiatek na wiosennym drzewie.
22. Porównywanie liczb.
- Nauczyciel prosi o powstanie uczniów z pomarańczowymi motylami (7 osób), a następnie dzieci z motylami niebieskimi (5 osób). Wszystkie dzieci przeliczają i porównują, których jest więcej. Analogiczna sytuacja z motylkami żółtymi (3) i czerwonymi (6).
- Porównywanie liczb. Wstaw odpowiedni znak (<, >, =). K.P. 1 zad. 2
- Sprawdzanie poprawności wykonania zadania na tablicy. Uczeń za poprawne wykonanie zadania przykleja kwiatek na wiosennym drzewie.
23. Zabawa matematyczna : Drzewo. Nauczyciel zawiesza na tablicy duże drzewo z
szarego papieru. Na 6 gałązkach zawieszone są duże zielone listki z liczbami – wynikami działań (12, 15, 8, 5, 14, 3). Każdy uczeń otrzymuje po 2 listki z działaniem (1 na dodawanie, 1 na odejmowanie). Zadaniem jest obliczyć i wymienić się z kolegą z ławki w celu sprawdzenia poprawności, a następnie każde dziecko przykleja swoje listki na gałązkę z odpowiednim wynikiem.
- Uczeń za poprawne wykonanie zadania przykleja kolejny kwiatek na wiosennym drzewie.
24. Zabawa matematyczna: Kwiat – układanka. Każdy uczeń otrzymuje kartę z
białym kwiatem, który na płatkach ma działania. Po obliczeniu każdego działania
nakleja w odpowiednie miejsce kolorowy płatek z wynikiem.
- Sprawdzanie poprawności wykonania zadania na tablicy z wykorzystaniem dużej makiety kwiata. Uczeń za poprawne wykonanie zadania przykleja kolejny kwiatek na wiosennym drzewie.
25. Zadanie tekstowe. Uczniowie czytają po cichu treść zadania, rozwiązują je i piszą
odpowiedź. K. P. 1 zad. 3
- Sprawdzanie poprawności wykonania zadania na tablicy. Uczeń za poprawne wykonanie zadania przykleja kolejny kwiatek na wiosennym drzewie.
26. Porównywanie różnicowe: o tyle więcej, o tyle mniej.
- Zabawa matematyczna: Jaką jesteś liczbą? Nauczyciel zadaje zagadkę: Jestem liczbą 10. Poproszę liczbę o 5 większą. Jaką jesteś liczbą? Dzieci zaznaczają odpowiedź na grafie na karcie pracy, a następnie wybrane dziecko odpowiada Jestem liczbą 15. K.P. 1 zad. 4
- Uczeń za poprawne wykonanie zadania przykleja kolejny kwiatek na wiosennym drzewie.
27. Prezentacja drzew uczniów kwitnących kwiatkami zdobytymi za zadania
matematyczne.
27. Pożegnanie w kręgu.
- Podziękowanie za kreatywną pracę na zajęciach.
- Do widzenia dzieci! (śpiew)
- Do widzenia Pani!
- Przekazanie promyczka słońca (dzieci stoją w kole, mają skrzyżowane ręce, nauczycielka przekazuje promyk słońca, który wędruje dalej).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.