X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6657

Utrwalanie pisowni spółgłosek miękkich. Scenariusz zajęć wyrównawczych w kl. II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH W KL. II

Temat zajęć: Utrwalanie pisowni spółgłosek miękkich.

1. Rodzaj ćwiczenia: Segregowanie obrazków według ostatniej głoski.
Cel ćwiczenia: Usprawnianie funkcji analizatora słuchowego i wzrokowego.
Przebieg ćwiczenia: Rozdajemy dzieciom kartoniki ze spółgłoskami miękkimi /ś, ć, ń, ź/ oraz obrazki przedstawiające przedmioty lub zwierzęta, których nazwy kończą się na głoskę miękką /słoń, ryś, miś, gęś, łoś, jeleń, koń, sieć, liść, pień i gałąź/. Zadaniem każdego dziecka jest ułożyć obrazki pionowo pod kartonikiem ze spółgłoską, którą dziecko słyszy na końcu wyrazu.

2. Rodzaj ćwiczenia Dobieranie podpisów do obrazków.
Cel ćwiczenia: Kształtowanie związków wzrokowo – słuchowych, utrwalanie obrazu wzrokowego spółgłosek miękkich /zmiękczonych przez kreskę/.
Przebieg ćwiczenia: Nauczyciel eksponuje kartoniki z wyrazami określającymi treść obrazków z ćw. 1. Dziecko, które pierwsze odczyta głośno wyraz, otrzymuje kartonik i układa pod właściwym obrazkiem.

3. Rodzaj ćwiczenia: Przekształcanie wyrazów zakończonych spółgłoską miękką z liczby pojedynczej na mnogą. Ćwiczenia w pisaniu.
Cel ćwiczenia: Utrwalanie dwóch rodzajów zmiękczeń /przez kreskę i przez „i”/, przypomnienie zasad.
Przebieg ćwiczenia: Polecamy dzieciom, aby wymieniły się między sobą obrazkami tak, by każde miało po dwa takie same. Pytamy czy teraz jeden podpis pasuje do dwóch obrazków, na których są dwa zwierzęta. Jeśli nie – to jak trzeba nazwać /dzieci tworzą liczbę mnogą/. Następnie przepisują wyrazy z kartoników do zeszytu, pisząc samodzielnie formę liczby mnogiej.
Wzór: 1 miś - 2 misie (uzasadniając pisownię)
4. Rodzaj ćwiczenia Zabawa ruchowa naśladująca ruch zwierząt.
Cel ćwiczenia: Relaksacja, usprawnianie koordynacji słuchowo- ruchowej, rozwijanie wyobraźni.
Przebieg ćwiczenia: Dzieci maszerują według rytmu wystukiwanego na bębenku. Na polecenie „idą misie”, zmiana rytmu i natężenia dźwięków, dzieci naśladują chód misia /podobnie słonia, gęsi, konia/.

5. Rodzaj ćwiczenia: Ćwiczenia w pisaniu.
Cel ćwiczenia: Utrwalanie poprawnej pisowni głosek miękkich.
Przebieg ćwiczenia: Dzieci otrzymują tekst z lukami /Załącznik /. Wypełniają luki, wpisując właściwy rodzaj zmiękczenia. Następnie odczytują po jednym zdaniu, uzasadniając pisownię i wspólnie z nauczycielem poprawiają błędy.

6. Rodzaj ćwiczenia: Stemplowanie, kolorowanie konturów obrazka.
Cel ćwiczenia: Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności drobnych ruchów ręki.
Przebieg ćwiczenia Dzieci wybierają po trzy stempelki, stemplują na kartce papieru i zamalowują kontury obrazka.

7. Zadanie domowe:
Utrwalenie pisowni głosek miękkich.
Podkreśl w tekście /z dowolnego czasopisma dzieciecego/ wyrazy ze spółgłoską miękką /ś, ć, ń, ź, si, ci, ni, zi/.

Z A Ł Ą C Z N I K

Tekst z lukami:

Zo . . a ma mi . . a. Mi . nazywa . . ę Ada . .
A . ka ma kotkę Ki . . ę .
Ki . . a ma małe ko . . aki . One są . mieszne
i miłe. A . ka i Zo . ka bawią . . ę z
ko . . akami. Mi . . o . . edzi smutny i . . ewa.
. . e lubi by . sam.

UWAGA: liczba kropek odpowiada liczbie liter i ułatwia dzieciom zadanie. Aby je utrudnić, nie umieszczamy w tekście kropek, lecz wówczas należy przeczytać tekst dzieciom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.