X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 63
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Scenariusz lekcji fizyki - Procenty w wybranych zadaniach z prądu stałego

Temat: Procenty w wybranych zadaniach z prądu stałego
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Cel ogólny:
-sprawdzenie znajomości procentów i ich zastosowania w wybranych zadaniach z prądu stałego

Cele operacyjne:
Uczeń umie:
-pracować w zespole
-kojarzyć posiadane informacje
-zamienić liczbę na procent i odwrotnie
-obliczyć procent z danej liczby
-obliczyć moc prądu elektrycznego
-obliczyć sprawność urządzeń grzewczych
-obliczyć pracę prądu elektrycznego

Uczeń zna:
-pojęcie procentu
-podstawowe wielkości opisujące prąd stały
-wzór, z którego możemy obliczyć opór elektryczny
-pojęcie sprawności urządzeń grzewczych
-pojęcie energii elektrycznej i jej związek z pracą prądu elektrycznego

Uczeń wie :
-od czego zależy opór elektryczny

Metody:
Rozwiązywanie zadań

Formy organizacyjne:
Praca w grupach dwuosobowych

Środki dydaktyczne:
Karty z zadaniami

Miejsce lekcji:
Sala lekcyjna

Przebieg lekcji:

1.Wprowadzenie
Zaznajomienie uczniów ze sposobem przeprowadzenia lekcji powtórzeniowej

2.Omówienie zasad pracy
Klasa zostaje podzielona na cztery grupy. Każda z grup podzielona jest na dwuosobowe zespoły. Dla każdej z grup przygotowane są karty, na których znajdują się cztery zadania, ale tylko jedno z tych zadań będzie rozwiązywać każda grupa . Po rozdaniu kart i przydzieleniu grupom zadań , każda z nich przystępuje do ich rozwiązania. Po ukończeniu pracy przedstawiciel każdej z grup prezentuje rozwiązanie zadania na tablicy z dokładnym jego opisem.

3. Rozdanie kart z zadaniami:
Zadanie 1
Przez grzałkę dostosowaną do napięcia 220V przepłynął ładunek elektryczny 40C. Przez inną grzałkę dostosowaną do tego samego napięcia przepłynął prąd o natężeniu 2A przez 10s. Która z grzałek dostarczyła wodzie( przez cieplny przepływ energii) więcej energii i o ile procent więcej?

Zadanie 2
Ile wynosi opór przewodnika o długości 100m, jeżeli jego odcinek o długości 20cm ma opór 0,4? Jak się on zmieni, jeżeli długość przewodnika zmniejszymy o 20%?

Zadanie 3
Przez żarówkę podłączoną do napięcia 6V płynie prąd o natężeniu 0,3A.Oblicz moc jaka wydzieli się na żarówce. Jaka wydzieli się na niej moc, jeżeli napięcie zwiększymy o 50%.

Zadanie 4
Grzałka elektryczna o mocy 1500W ogrzewa 2kg wody od temperatury 15°C do 35°C w czasie 140s. Jaka jest sprawność grzałki, jeśli ciepło wody wynosi 4200 J/kg°C.

4.Podsumowanie .Ewaluacja
-przedstawienie wyników pracy przez liderów grup.
-podsumowanie pracy w grupach i udzielenie wskazówek do zadań, które sprawiły uczniom najwięcej problemów

5.Praca domowa
Zadanie
Oblicz moc użyteczną silnika elektrycznego o sprawności 80%, który w czasie 10h pracy pobrał 18MJ energii.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.