X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 6275
Przesłano:
Dział: Przedszkole

My górnicy - scenariusz zajęcia dla dzieci 5 - 6-letnich

Temat kompleksowy: „Skarby ukryte w ziemi”
Temat zajęcia: „My górnicy”
Wiek dzieci: 5 – 6 -latki
Cele:
-zapoznanie z zawodem górnika i sposobem jego pracy;
-zapoznanie z „zasobami” regionalnymi, czyli rodzajami węgla i historią jego powstania;
-kształtowanie poczucia rytmu;
-rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
-kształtowanie zmysłu dotyku i węchu;
-kształtowanie pojęcia liczb w zakresie 1-10;
-rozwijanie cech fizycznych tj. skoczność, zwinność;
-wdrażanie do sprawnej analizy i syntezy obrazkowej i wyrazowej;
-kształtowanie współdziałania w grupie.

Sytuacja edukacyjna
1. Ćwiczenia wstępne według P.Dennisona: picie wody, szukanie punktów na myślenie, ruchy naprzemienne, pozycja Cooka
Nauczycielka proponuje dzieciom, aby wypiły przygotowaną dla nich wodę z kubków. Potem wspólnie szukają „punktów na myślenie” w górnej części klatki piersiowej. Następnie wykonują ruchy rąk i nóg na zmianę (np. prawa ręka – lewa noga), a na końcu leżą na dywanie ze skrzyżowanymi nogami, dłonie wkładają pod pachy, język dotyka podniebienia, oczy są zamknięte.

2.Zabawa powitalna z pedagogiki zabawy pt.
„Witam wszystkich, którzy lubią...”:
- odkrywać nowe tajemnice;
- ciemne tunele;
- rebusy i zagadki.

3.Słuchanie legendy pt: „O mądrym Skarbniku” wg Hanny Łochockiej. Nauczycielka czyta legendę używając sylwet postaci. Następnie odpowiadają na pytania związane z legendą. Następnie pokazuje ilustracje kopalni i wraz z dziećmi słownie opisuje jej wygląd. Nauczycielka nawiązuje do istniejącej Kopalni Węgla Kamiennego w Libiążu

4. Ćwiczenie analizy i syntezy wyrazowej.
Dzieci kolejno odczytują wskazane napisy i dobierają je do właściwych obrazków na tablicy (kilof, chodnik kombajn, strąg, lampa, strop, ocios, sztolnia, wagonik, bryły węgla, szyb, hełm)

5. Zabawy ruchowe pt. „Praca w kopalni”:
a) „Idziemy do kopalni”- dzieci maszerują w różnych kierunkach w rytm bębenka, na końcu maszerują po obwodzie koła
b) „Przebieramy się”- dzieci naśladują rozbieranie się i ubieranie;
c) „Winda”- dzieci przechodzą z pozycjo stania obunóż (ręce w przód) do przysiadu;
d) „Tunel”- połowa dzieci tworzy tunel z obręczy, druga połowa przechodzi przez nie na czworakach;
e) „Kruszenie węgla”- dzieci stojąc w rozsypce w pozycji rozkrocznej wykonują zamaszyste skłony w przód- naśladują rozbijanie młotem węgla, na sygnał nauczyciela odpoczywają;
f) „Omiń węgielek”- nauczycielka rozstawia klocki na dywanie, a dzieci skaczą po sali obunóż omijając przeszkody;
g) „Zbieramy węgielki”- nauczycielka stawia na środku kosz, a dzieci stojąc w pewnej odległości starają się rzucić i tafić do kosza lewą i prawą ręką;
h) „Jesteśmy po pracy”- ćw. uspokajające. Dzieci maszerują po obwodzie koła w rytm tamburyna; Na sygnał słowny: „ jesteśmy zmęczeni”- marsz niedbały, a na zapowiedź „autobus”- marsz wesoły, poprawny. Gdy nauczycielka mówi: „jedziemy do domu”- siad skrzyżny z twarzami zwróconymi do środka koła.

6.Zagadki dotykowe pt. „Co to jest?”
Dzieci siedzą po obwodzie koła. Nauczycielka pokazuje trzy zakryte pojemniki. Wybrane dzieci podchodzą do pojemników, wkładają do nich rękę i określają cechy dotykanych przedmiotów za pomocą przymiotników (twardy, miękki, zimny, ciepły, mokry, suchy itp.). Potem nauczycielka pokazuje zawartość pojemników i omawia trzy rodzaje węgla: torf, węgiel drzewny i węgiel kamienny. Następnie za pomocą ilustracji wyjaśnia zjawisko powstania węgla kamiennego i kolejne etapy jego powstawania.

7. Słuchanie wiersza pt. „Górnik”
Nauczycielka czyta wiersz i wyjaśnia znaczenie niektórych wyrazów

8. Rozmowa przy ilustracjach pt. „Górnicze stroje”
Nauczycielka zaprasza dzieci przed tablicę, na której umieszcza dwie ilustracje przedstawiające stroje górnicze (strój galowy i strój roboczy) i omawia ich wygląd, a także sylwety czapek górniczych i omawia znaczenie kolorów pióropuszy przy tych czapkach.

9.Zabawa ruchowo-rytmiczna pt. „Jedziemy autobusem do pracy”
Nauczycielka rozdaje dzieciom szarfy czerwone, zielone, żółte i niebieskie, a na dywanie rozkłada cztery obręcze w tych samych kolorach. Dzieci biegają, maszerują lub podskakują w rytm muzyki, a na sygnał słowny „jedziemy autobusem”- siadają w czterech rzędach za obręczami zgodnie z kolorem swojej szarfy i naśladują jazdę autobusem. W czasie zabawy nauczycielka zmienia położenie obręczy.

10. Ćwiczenie rozwijające percepcję wzrokowo-ruchową pt. „Który górnik hoduje gołębie?”
Dzieci są podzielone na cztery grupy według koloru szarf. Każda grupa otrzymuje kartkę z plątaninką, którą muszą rozwiązać. Następnie kolorują tylko górnika i gołębia należącego do tego górnika.

11. Ćwiczenie fonetyczne pt. „Jaki to rebus?”
Dzieci nadal są podzielone na grupy. Nauczycielka rozdaje kartki z rebusami, które dzieci muszą rozwiązać razem.

12. Osłuchanie z piosenką pt. „Czarny ma mundur”
Nauczycielka proponuje dzieciom posłuchanie piosenki, a następnie zadaje pytania dotyczące jej treści. Później dzieci próbują śpiewać refren piosenki.

13. Ćwiczenia rytmiczne z użyciem gazet pt. „Maszerują górnicy”
Dzieci spacerują w rytmie zwrotek piosenki, a na refren zatrzymują się i wystukują jego rytm uderzając ręką w rozłożoną gazetę.

14.„Górnicza orkiestra” – tworzenie akompaniamentu do piosenki.
Dzieci są podzielone na cztery grupy. Każda grupa wystukuje rytm na innym instrumencie i w wyznaczonym przez nauczycielkę momencie (nauczycielka jest dyrygentem).

15. Ćwiczenie rozwijające percepcję wzrokową pt. „Węgielkowe ślady”
Dzieci siedzą przy stolikach. Każde dziecko otrzymuje plansze z konturami śladów kawałków węgla i kopertę z szablonami tych węgli z czarnego papieru. Dzieci muszą dopasować szablony do konturów, przykleić je i przeliczyć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.