X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6264
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej dla klasy I

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ
KLASA I A
w roku szkolnym 2009/10

-kolorem zielonym zaznaczone są zadania ujęte w Programie Profilaktyki Szkoły na rok 2009/10

Priorytety wychowawcy:
1. Kształtowanie nawyków poprawnego zachowywania się na zajęciach lekcyjnych i przerwach.
2. Rozwijanie i poszerzanie zainteresowań uczniów.
Działania:
• przypominanie uczniom o zasadach poprawnego zachowywania się na lekcjach i przerwach (pogadanki),
• organizowanie spotkań, warsztatów i pokazów z zaproszonymi gośćmi ( przedstawiciele zawodów, kultury, klubów zainteresowań itp.),

Priorytety uczniów:
1. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowywania się w stosunku do kolegów i dorosłych (,,Dzień Dobry”, ,,Do Widzenia”, ,,Przepraszam”, ,,Proszę”, ,,Dziękuję”).
2. Dbałość o higienę spożywania drugiego śniadania, czyste ręce i estetyczne spożywanie posiłków podczas przerw.
3. Podniesienie umiejętności pisania, ulepszenie graficznego zapisu liter, co warunkuj również zwiększeniu jakości pracy.

Działania:
• spotkania, pogadanki z udziałem rodziców i dzieci na temat dobrego wychowania
• omówienie zasad zdrowego odżywiania się i higieny podczas spożywania posiłków,
• zorganizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną,
• wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków ( surówki, sałatki, kanapki itp.),
• mycie rąk po każdym posiłku,
• potrzeba spożywania drugiego śniadania w szkole ,,kanapka z obkładem”,
• poświęcanie więcej czasu na naukę w domu, poprawa pisma oraz graficznego zapisu liter,


Priorytety Rodzica:
1.Zwiększenie pomocy rodziców w naukę dzieci w domu.
2. Dbałość o otrzymywanie prze dzieci i spożywanie posiłków w szkole.
3. Rozwijanie więzi z rodziną.
Działania:
• systematyczne kontrolowanie i sprawdzanie prac domowych,
• podpisywanie przez rodziców informacji od nauczyciela, notatek i ocen,
• systematyczne przygotowywanie posiłków dzieciom do szkoły (kanapek, napoi, herbaty),
• udział rodziców w spotkaniach indywidualnych oraz klasowych,
• spotkania z rodzicami, zapraszanie na różnego rodzaju uroczystości, prelekcje, lekcje otwarte itp.

ZADANIA
OCENA I STOPIEŃ REALIZACJI
FORMA REALIZACJI
DATA REALIZACJI/
UWAGI

PRZESTRZEGAMY PRAW DZIECKA I UCZNIA. WYPEŁNIAMY SWOJE OBOWIĄZKI
Omówienie treści ważnych dokumentów szkolnych.
-zapoznanie uczniów z Regulaminem Ucznia SP w Krzymowie
-zmiany w WSP i PSO
Wdrażanie uczniów do różnych form samorządności
-wybory do Samorządu klasowego
-wybory do SU
-dyżur w klasie i obowiązki dyżurnego
Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowywania się.
-przypomnienie zasad dobrego zachowywania się w czasie lekcji i przerw
-pracujemy nad poprawnością językową i kulturą języka

POZNAJEMY HISTORIĘ I KULTURĘ NASZEGO REGIONU I KRAJU
Obchodzimy rocznice:
-1 i 17 września 1939
-11 listopada
-3 Maja
-przygotowanie gazetki szkolnej o tematyce związanej z dniem 11 Listopada
Kształtowanie postaw patriotycznych poznanie symboli narodowych, flaga i godło Polski
-nauka hymnu państwowego oraz hymnu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie
-zwracanie uwagi na postawy uczniów, zachowywania się podczas różnych uroczystości, apeli
Budzenie dumy narodowej poprzez poznawanie sławnych Polaków.
-Mikołaj Kopernik
-Fryderyk Chopin
-Józef Piłsudski
-autorzy literatury dziecięcej
-Inni pisarze i malarze
-Jana Pawła II
Pamięć o ludziach walczących w obronie kraju.
-Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej- wycieczka na mogiłę w Turach, cmentarz w Krzymowie

WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIÓW
Umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień
-organizowanie konkursów i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach
-zachęcanie do udziału w zajęciach dodatkowych wynikających z KN
-spotkania z zaproszonymi gośćmi (przedstawiciele zawodów, kultury, klubów zainteresowań itp.),
-udział w inscenizacjach klasowych i uroczystościach szkolnych
Zachęcanie uczniów do korzystania z biblioteki i informacji multimedialnych
-organizowanie spotkań w bibliotece
-uroczyste ,,Pasowanie na Czytelnika”
-organizowanie wycieczki do Biblioteki w Koninie
Wspieranie uczniów mających trudności w nauce oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Umożliwianie udziału w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych z elementami logopedii
-Uczęszczanie na zajęcia dodatkowe wynikające z KN

TRADYCJE SZKOLE ORAZ UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH KLASOWYCH
Udział w uroczystościach szkolnych, przygotowywanie uroczystości i imprez klasowych.
-Uroczystości szkolne:
-Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/10
-Ślubowanie uczniów klas pierwszych/ Dzień Edukacji Narodowej
-Święto Niepodległości
-Dzień Ziemi
-Dzień Papieski
-Andrzejki
-Boże Narodzenie
-Choinka Szkolna
-Walentynki
-Święto Patrona Mikołaja Kopernika
-Powitanie wiosny
-Dzień Matki
-Wybory do SU
-Dzień Dziecka
-Juwenalia - ,,Dni Uczniaka i Przedszkolaka’’
Uroczystości klasowe:
-Dzień Chłopca
-Ślubowanie klas pierwszych
-Mikołajki
-Andrzejki/Halloween
-Dzień Kobiet
-Dzień Matki

WSPIERAMY ROZWÓJ UCZNIA
Zachęcanie uczniów do uprawiania sportu oraz do dbania o właściwą formę i postawę ciała.
-zachęcanie do uprawiania różnych dyscyplin sportowych
-wymaganie właściwej postawy podczas siedzenia
-przeprowadzanie przerw śródlekcyjnych
-udział dzieci w imprezach sportowych


EDUKACJA PROZDROWOTNA
Kształtowanie nawyków związanych z higiena osobistą i właściwym odżywianiem.
-dbałość o czystość ciała i odzieży
-higiena i estetyka przygotowywania posiłków
-wartości odżywcze warzyw i owoców
-konieczność spożywania drugiego śniadania
-zwracanie uwagi na odpowiedni ubiór zgodnie z daną porą roku
-spotkania pielęgniarką szkolną

Bezpieczeństwo na drodze i w szkole

Zagrożenia ,,świńską grypą”
-nauka bezpiecznego poruszania się p[o drodze i chodniku
-wdrażanie dzieci do zapoznania się z ogólnymi zasadami ruchu drogowego
-bezpieczne poruszanie się podczas przerw
-zwracanie uwagi na odpowiedni strój gimnastyczny na lekcjach WF
-uświadomienie uczniom, czym jest świńska grypa, omówienie podstawowych jej objawów
-rozmowa z rodzicami na temat częstotliwości występowania grypy tego typu oraz omówienie działań zapobiegawczych i zasad postępowania w przypadku zachorowania

EDUKACJA EKOLOGICZNA
Kształtowanie kultury ekologicznej.
-udział w akcji Sprzątnie Świata
-poznanie sposobów ochrony środowiska, segregacja odpadów
-kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt- dokarmianie jesienią i zimą
-zachowywanie ostrożności podczas kontaktu ze zwierzęciem i wobec nich

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Organizacja spotkań z rodzicami. Zebrania klasowe
-Wybory klasowej Rady Rodziców
-Udział rodziców w uroczystościach klasowych
-Udział rodziców w lekcjach otwartych
-Pomoc rodziców podczas wycieczek szkolnych

WYCIECZKI
Umożliwianie uczniom udziału w wycieczkach.
-Wycieczki tematyczne (park, ogródek warzywny, cmentarz w Krzymowie, mogiła w Turach)
-wyjazdy do kina lub do sali zabaw
-wycieczki rekreacyjne, krajowo-turystyczne

Krzymów, dnia 15.10.2009r. Aleksandra Wałowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.