X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6206

Czas wielkich zmian - wiek XVIII - sprawdzian z historii i społeczeństwa kl. 6

Sprawdzian z historii i społeczeństwa , kl. VI
Czas wielkich zmian – wiek XVIII
Imię .................. nazwisko ..................... kl....... punkty ..../na 24 p. ocena ......................

Pytanie 1. [0-3]
Narysuj schemat obrazujący trójpodział władzy Monteskiusza.

TRÓJPODZIAŁ WŁADZY

władza .............. ...... władza ..................... władza .............................
- stanowi prawo - ............................ - .....................................

Pytanie 2. [0-1]
Uzupełnij tekst.
Pierwsze państwo, w którym wprowadzono trójpodział władzy Monteskiusza to ........................................ .

Pytanie 3. [0-4]
Odpowiedz na pytania dotyczące historii powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Czyją kolonią były wschodnie wybrzeża Ameryki Północnej?
........................................
Dlaczego koloniści Amerykańscy zbuntowali się przeciwko rządom kolonialnym?
........................................
Co stało się symbolem buntu kolonistów?
........................................
Którzy Polacy znajdowali się wśród ochotników z Europy walczących po stronie kolonistów?
(jeden przykład)........................................
Jak nazywał się przywódca Amerykanów w wojnie o niepodległość i pierwszy prezydent?
........................................

Pytanie 4. [0-3]
Dokończ zdania.
A. Prawo pozwalające na zrywanie sejmów to ........................................ .
B. Państwa sąsiadujące z Rzeczpospolitą ............................., ........................................, ...........................,
wtrącały się w jej sprawy wewnętrzne, np. ........................................ .
C. W 1764 r. królem Polski został ........................................ .

Pytanie 5. [0-1]
Pierwszą na świecie konstytucję uchwalono w
A. Francji.
B. Polsce.
C. Rosji.
D. Stanach Zjednoczonych.

Pytanie 6. [0-4]
W którym roku w Polsce uchwalono pierwszą konstytucję?
........................................
Jakie były jej najważniejsze postanowienia? (trzy przykłady)
A) ........................................
B) ........................................
C) ........................................

Pytanie 7. [0-3]
Na podstawie mapy w atlasie odpowiedz na pytania
A. W granicach jakiego państwa znalazł się Gdańsk po III rozbiorze? ........................................
B. W granicach jakiego państwa znalazła się Warszawa po III rozbiorze? ........................................
C. W granicach jakiego państwa znalazł się Kraków po III rozbiorze? ........................................

Pytanie 8. [0-1]
W roku 1793 w rozbiorach uczestniczyły
A. Rosja, Prusy, Austria.
B. Austria i Prusy.
C. Rosja i Austria.
D. Rosja i Prusy.

Pytanie 9. [0-2]
Jak obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja?
A. ........................................
B. ........................................

Pytanie 10. [0-5]
Uzupełnij tekst.
W obronie niepodległości i całości Rzeczypospolitej wybuchło w 1794 r. powstanie. Jego naczelnikiem (dowódcą) został ........................................ . Powstanie to jest również nazywane ........................................ .
Do wielkiej bitwy tego powstania doszło pod ........................................ . W powstaniu dzielnie walczyli kosynierzy, byli to ........................................ . Powstanie zakończyło się ......................... Polaków.

Pytanie 11. [0-5]
Przeczytaj tekst i odpowiedz na poniższe pytania.
Zgodnie z wolą zaborców zalegalizowanie [zatwierdzenie] rozbioru miał przeprowadzić polski sejm. Stanisław August początkowo próbował się opierać, ale uległ, gdy przedstawiciele trzech państw ościennych zagrozili mu rozszerzeniem zaborów. (...) Wobec zjeżdżających do Warszawy posłów nowy ambasador rosyjski i sekundujący [popierający] go Poniński stosowali metody zróżnicowane. Jednych przekupywali, uległość innych zapewniali przez zastraszenie, pozostałych próbowali przekonać, że opór i tak na nic się zda, a pogorszy tylko sytuację.
Zofia Zielińska ,,Dzieje narodu i państwa polskiego”
(fragment o sejmie, na którym zatwierdzono I rozbiór Polski w 1772 roku)

A) Skąd pochodzi cytowany tekst? Podaj dokładne źródło.
........................................
B) Określ wiek, w którym miały miejsce opisane wydarzenia.
........................................
C) Gdzie odbył się sejm rozbiorowy?
........................................
D) Dlaczego król zgodził się na sejm rozbiorowy?
........................................
E) Jakie metody stosowano, aby wymóc na szlachcie zatwierdzenie rozbiorów?
........................................
........................................

POWODZENIA!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.