X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6199
Przesłano:

Wiatr - scenariusz zajęć otwartych w klasie II

MGR ANETA SITO SP 4 LUBLIN 23. 09. 2009r.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH W KLASIE II
PROWADZONYCH W OPARCIU O WYBRANE ELEMENTY KINEZJOLOGICZNEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA I TERAPII-EDUKACJA PRZEZ RUCH DOROTY DZIAMSKIEJ

Temat ośrodka:: Pożegnanie października.
Temat dnia: Wiatr.

Cel ogólny:
Uczeń:
-na bazie wiedzy rozwija wyobraźnię muzyczną, plastyczną, ruchową i literacką.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
-wyjaśnia , w jaki sposób wykorzystywana jest siła wiatru,
-wypowiada się pełnymi zdaniami,
-czyta wiersz z odpowiednią intonacją, respektując znaki przestankowe,
-dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20,
-składa płaską formę orgiami z kwadratu,
-przedstawia zjawiska przyrodnicze środkami werbalnymi i pozawerbalnymi,
-tworzy ruchową ilustrację muzyczną,
-współpracuje w grupie,

Metody:
-podające-pogadanka,
-eksponujące- ekspozycja prac,
-edukacja przez ruch.

Formy pracy:
-grupowa,
-indywidualna,
-zbiorowa jednolita i niejednolita.

Środki dydaktyczne: Podręcznik „Wesoła Szkoła”, Karty Pracy „Wesoła Szkoła”, kartoniki z wierszem połówkowym, czyste kartki, kolorowe kwadraty w trzech wielkościach, pastele, nagrania audio, magnetofon, model drzewka matematycznego, mazaki.

Przebieg całego dnia zajęć:

1. Wyraziste czytanie utworu: „Jak wygląda wiatr?”
-Wypowiedzi uczniów na temat wyobrażeń poetki.
-Głośne indywidualne czytanie odpowiednich fragmentów tekstu.
2. Pisownia wyrazów z „rz” po spółgłoskach.
-wyszukiwanie w wierszu wyrazów z „rz” po spółgłoskach.
3. Realizowanie środkami werbalnymi i pozawerbalnymi czynności wiatru.
-taniec integracyjny: „Kasztany”.
4. Literackie odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule wiersza: „Jak wygląda wiatr?”
-samodzielne układanie wierszy przez uczniów,
-pisanie wierszy połówkowych w oparciu o podane słownictwo.
5. Prezentacja gotowych prac na forum klasy.
-rozmowa w oparciu o powstałe utwory,
-Co dzieci mogą robić podczas wiatru?
-Dlaczego latawiec lata?
-Czym jest wiatr?

ZAJĘCIA OBSERWOWANE:

6. Nauka rymowanki: „Skaczące kasztany”.
-zabawa ruchowa.
7. Wykonanie latawca.
-podział na grupy,
-kreślenie na białym kartonie luźnych, różnokolorowych kresek
-składanie latawca z bazy lodu, orgiami płaskie kwadratu,
-ozdabianie latawca, nadawanie mu charakteru za pomocą orgiami płaskich form kwadratu,
-utworzenie wystawki.
8. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20.
-wykorzystanie prac plastycznych w rachunkach.
-przedstawienie rozwiązania na drzewku.
9. Zabawa ruchowa z „latawcem” do melodii „Kasztany”
-reagowanie na niskie i wysokie rejestry dźwięków.
10.Wykonanie jeża
-podział na grupy,
-malowanie na kartonie kropek w rytm melodii „Skaczące kasztany”
-obrysowywanie każdej kropki kształtem „łezki”,
-wydzieranie kartki wokół jej brzegów,
-wykonanie jeży oraz listków z powstałych kształtów,
-naklejenie pracy na kolorowy karton,
-utworzenie wystawki.
11. Układanie krótkich opowiadań o „Rodzinie jeży”, rozpoczynających się od zdań:
-Wczoraj wiał porywisty wiatr.........
-Dzisiaj wieje silny wiatr...............
-Jutro będzie wiał słaby wiatr.........
12. Drama : Oddaj za pomocą dźwięków i ruchu, co robi wiatr.
-podział uczniów na cztery grupy,
-zapoznanie grup z wyrażeniami, które będą prezentować.
„gwiżdże, świszcze, jęczy, gra”,
„kładzie zboże, trawę”,
„strąca listki z drzew, wiruje nimi wkoło ”,
„kołysze drzewami, gałęziami, strąca kasztany i żołędzie”.
13. Dopasowywanie określeń do podanych rzeczowników: „wietrzyk” i „wichura”
-zapisywanie określeń w odpowiedniej formie
(karta pracy 61 ćw. 2).
14. Utrwalenie słów rymowanki „Skaczące kasztany”
-improwizacja ruchowa do melodii rymowanki.
14. Podsumowanie dnia i samoocena.
15. Zadanie pracy domowej:
Karta Pracy 61 ćw. 4, 5

Literatura:
Dziamska Dorota „Edukacja przez ruch-kropki, kreski, owale, wiązki” WSiP. Warszawa 2005;
Doman Robert, Biśto Iwona, Kaszyca Jolanta „Tańce, pląsy i zabawy przy muzyce dla dzieci wieku przedszkolnym” wyd. Przedszkolak, Lublin 2003;
Hannaford Carla „Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł- podstawy kinezjologii edukacyjnej” wyd. Medyk, Warszawa 1998;
Dorota Dziamska „Świat z koła i kwadratu czyli orgiami przestrzenne” wyd. Bis, Warszawa 2004;

..............................
Wiatr wygląda tak:
Z drzewa listek........................ .
Czapkę porwał z .................. .
Uniósł mój .............................. .
Gonił listek dębu się z .................. ........................ .
Resztkę trawy przykrył
dywan...............................
Wiewiórce orzechy...................... .... .................. .
I przysiadł cichutko,
lecz tylko ...... ............................
Tak wygląda wiatr.
Pędzi, goni w ........................... .

spadł, głowy, latawiec, listkiem wierzbowym, kolorowy, postrącał na ziemię, na chwilę, świat

Wiatr

Wiatr wygląda tak:
Z drzewa listek spadł.
Czapkę porwał z głowy.
Uniósł mój latawiec.
Gonił listek dębu się z listkiem wierzbowym.
Resztkę trawy przykrył
dywan kolorowy.
Wiewiórce orzechy postrącał na ziemię.
I przysiadł cichutko,
lecz tylko chwilę.
Tak wygląda wiatr.
Pędzi, goni w świat.

„Skaczące kasztany”

Psotny wietrzyk wczoraj z rana – hopla, hopla, bęc.
Gałęziami trząsł kasztana- hopla, hopla, bęc.
Więc kasztanki się zmówiły- hopla, hopla, bęc.
Wszystkie z drzewa zeskoczyły- hopla, hopla, bęc.

Leci pierwszy za nim drugi- hopla, hopla, bęc.
Trzeci w locie płaszczyk zgubił- hopla, hopla, bęc.
Czwarty wpadł mi do koszyka- hopla, hopla, bęc.
Może zrobię z nich jeżyka- hopla, hopla, bęc.

Kasztany (melodia „Promoroaga”)

Ustawienie: w rozsypce lub na siedząco bez trzymania.
Wstęp: 4 takty
Takt: 4/4
1-8 gałęzie kasztanowca wyginają się na wietrze- rytmicznie machamy rękami nad głową raz w prawo, raz w lewo;

9-14 liście kasztanowca opadają powoli na ziemię – koliste ruchy płasko ułożonych przed sobą dłoni, zaczynając od poziomu głowy ku dołowi;

15-16 spadające z drzewa kasztany dotykając ziemi pękają- 2 klaśnięcia w dłonie tuż nad podłogą lub dwa uderzenia dłońmi w podłogę;
17-24 powtarzamy 9-16;

25-32 idziemy wśród liści, które spadły z drzewa, szuramy nogami kopiąc je i podrzucając do góry- rytmiczne, jednoczesne wymachy raz jedną nogą, raz drugą i gest naśladujący podrzucanie liści w górę

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.