X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6187
Dział: Gimnazjum

"Początki świata, początki słowa" - sprawdzian wiadomości z Biblii i Mitologii dla kl. I gimnazjum

........................................GRUPA: I

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI DLA KL. I GIMNAZJUM
„POCZĄTKI ŚWIATA, POCZĄTKI SŁOWA”

1. Odpowiedz pełnym zdaniem na pytanie: Czyim dziełem jest Biblia?(2 pkt)
........................................


2. Jak inaczej możemy nazwać Biblię? Podaj przynajmniej dwie inne nazwy.
........................................(1 pkt)

3. Uzupełnij zdanie: Księgi ..................Testamentu, przedstawiają stworzenie świata, losy narodu izraelskiego oraz pisma proroków.(1 pkt)

4.Wyjaśnij pojęcia: ( 4 pkt)
symbol- ........................................
genesis- ........................................
przypowieść- ........................................
........................................
epos rycerski- ........................................
........................................

5.Druga część Pisma Świętego to........................................,
który powstał........................................(1 pkt)

6. Większość ksiąg napisano w języku: ( 1 pkt)
a). greckim
b). hebrajskim
c). łacińskim
d). włoskim

7. Księga Rodzaju zawiera opowieści o........................................
........................................( 1 pkt)

8. Podaj dwa argumenty potwierdzające zdanie, że „Każdy powinien znać przypowieści biblijne”. (2 pkt)
........................................
........................................

9. Jaki jest ukryty sens „Przypowieści o siewcy”?( 2 pkt)
........................................
........................................
........................................

10. Wymień imiona biblijnych ewangelistów: (2 pkt)
a). ........................................
b). ........................................
c). ........................................
d)........................................

11. W skład Pisma Świętego wchodzą następujące gatunki........................
........................................( 1 pkt)

12. Jakie ideały propagowała epoka średniowiecza?( 1 pkt)
a). ........................................
b). ........................................
c). ........................................

13. Wyjaśnij związki frazeologiczne.( 4 pkt)
Zaznacz ich pochodzenie odpowiednią literą: B- biblia, M- mitologia.
ucho igielne-........................................
salomonowy wyrok - ........................................ znaleźć się w labiryncie- ........................................
plagi egipskie- ........................................

14. Napisz plan wydarzeń przygód Tezeusza w postaci równoważników zdań. (przynajmniej 8 punktów).( 4 pkt)
........................................

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI DLA KL. I GIMNAZJUM
„POCZĄTKI ŚWIATA, POCZĄTKI SŁOWA”

1. Jak inaczej możemy nazwać Biblię? Podaj przynajmniej dwie inne nazwy.
........................................(1 pkt)

2. Uzupełnij zdanie: Księgi ..................Testamentu zawierają Ewangelie,
Dzieje Apostolskie oraz Apokalipsę, czyli Objawienie św. Jana.(1 pkt)

3.Wyjaśnij pojęcia: (4 pkt)
mity pierwotne- ........................................
........................................
genesis- ........................................
alegoria- ........................................
........................................
przypowieść- ........................................
........................................

4. Najstarsze fragmenty Starego Testamentu sięgają..................................,
a ostatnie księgi powstały........................................(1 pkt)

5. Większość ksiąg napisano w języku: (1 pkt)
a). greckim
b). armejskim
c). łacińskim
d). hebrajskim

6. Księga Rodzaju zawiera opowieści o........................................
........................................(1 pkt)

7. Podaj dwa argumenty potwierdzające zdanie, że „Każdy powinien znać przypowieści biblijne”. (2 pkt)
........................................

........................................

8. Jaki jest dosłowny sens „Przypowieści o siewcy”? (2 pkt)
........................................
........................................
........................................

9. W skład Nowego Testamentu wchodzą Ewangelie: (2 pkt)
a). ........................................
b). ........................................
c). ........................................
d)........................................

10. W skład Pisma Świętego wchodzą następujące gatunki: .......................
........................................( 1 pkt)

11. Odpowiedz pełnym zdaniem na pytanie: Czyim dziełem jest Biblia?( 2 pkt)
........................................

12. Jakie ideały propagowała epoka średniowiecza?(1 pkt)
a). ........................................
b). ........................................
c). ........................................

13. Wyjaśnij związki frazeologiczne.
Zaznacz ich pochodzenie odpowiednią literą: B- biblia, M- mitologia.( 4 pkt)
nić Ariadny-........................................
Sodoma i Gomora- ........................................
raj utracony- ........................................
stajnia Augiasza- ........................................

14. Napisz plan wydarzeń bitwy pod Ronceveaux w postaci równoważników zdań. (przynajmniej 8 punktów). ( 4 pkt)
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.