X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 6144
Przesłano:

Ocena opisowa dla ucznia klasy I

KLASA I

Imię i nazwisko ucznia ........................................

OCENA UCZNIA KL. I ZA PIERWSZE PÓŁROCZE NAUKI
ROK SZKOLNY 2008/2009

EDUKACJA POLONISTYCZNA

I. MÓWIENIE
1.Wypowiada się na zajęciach: rozwiniętymi zdaniami, prostymi zdaniami, pojedynczymi wyrazami, niechętnie wypowiada się.
2. Związki logiczne w ilustracji lub historyjce obrazkowej: dostrzega, myli, nie dostrzega.
3. Zasób słownictwa: bogaty, utrzymujący się w normie, ubogi.
4. Rozumienie poleceń nauczyciela: szybko rozumie, wymaga powtórzeń, mimo powtórzeń nie rozumie w pełni polecenia.

II. CZYTANIE
1. Litery drukowane i pisane: zna, nie zna wszystkich.
2. Wyrazy pisane dzieli na litery, a mówione na głoski: tak, myli się, nie dzieli.
3. Zadania w tekście: wyróżnia, myli się, nie wyróżnia.
4. Czyta teksty zawierające poznane litery: poprawnie i szybko, zbyt wolno, literuje, sylabizuje, opuszcza głoski, sylaby, wyrazy, zniekształca wyrazy.
5. Czytany tekst: rozumie w całości, częściowo, nie rozumie.
6. Tekst czytany przez nauczyciela: rozumie, nie rozumie.

III. PISANIE
1. Utrzymuje, gubi się w liniaturze.
2. Poznane litery oraz ich połączenia pisze: poprawnie, zniekształcając, niestarannie.
3. Przepisuje tekst drukowany i pisany: poprawnie, po literze, sylabami, wyrazami, opuszcza wyrazy, opuszcza litery, myli litery o podobnym kształcie.
4. Z poznanych liter układa wyrazy: tak, poprawnie, popełnia pomyłki, nie.
5. Układa z wyrazów zdania: tak, poprawnie, popełnia pomyłki, nie.
6. Pisze zdania z wielkiej litery i na końcu stawia kropkę: tak, rzadko , nie.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

1. Określa, przedstawia i ilustruje wzajemne położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni ,oraz kierunki ruchu: tak, myli się, nie.
2. Zna kształty i nazywa figury geometryczne: tak, myli się, nie.
3.Porównuje i porządkuje przedmioty wg określonej cechy: tak, myli się, nie.
4.Rozpoznaje proste figury geometryczne: tak, myli się, nie.
5. Przelicza w zakresie ...
6. Zna cyfry od 0 do .......
7. Dodaje i odejmuje do 10; w pamięci, na konkretach, poprawnie, popełnia błędy.
8. Znajomość dni tygodnia: zna, zachowuje kolejność, myli kolejność, nie zna.
9. Układa i rozwiązuje równania do sytuacji danej w zadaniu: tak, myli się, nie.
10. Rozumie treść zadania tekstowego i potrafi je rozwiązywać: tak, myli się, nie.

AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA I RUCHOWA

1. Rysownie, malowanie, wydzieranie: nie sprawia kłopotów, sprawia kłopoty.
2. Wykonuje prace: starannie, czasami niestarannie, niestarannie.
3. Wyróżnia i nazywa cechy przedmiotów i zjawisk (kształt, położenie, barwa):poprawnie, z błędami, nie wyróżnia.
4. Koordynuje ruchy (chodzi, biega, skacze) z łatwością, sprawia dziecku kłopoty, nie koordynuje.
5. Reaguje na sygnał: prawidłowo, czasami myli się, często myli się.
6. Piosenki z repertuaru dziecięcego: opanował, nie opanował.
7. Reaguje ruchem na zmiany tempa, dynamiki: tak, myli się, nie.

ZACHOWANIE, OBSERWOWANIE NA LEKCJI I PRZERWIE

1. Skupia uwagę: łatwo, z trudnością, zależy od dnia, na krótko.
2. Na lekcji z reguły: pracuje samodzielnie, za pomocą nauczyciela, nie pracuje, rozmawia z kolegami, kręci się.
3. Wykonuje prace w tempie: bardzo szybkim, dostosowanym do wieku, bardzo powoli, nie wykonuje.
4. Ujawnia gotowość do podejmowania wysiłku: szybko, w ograniczonym zakresie.
5. Zawsze dąży do osiągnięcia skutku (do wyniku) pokonuje trudności w byciu wytrwałym, zniechęca się z różnych powodów.
6. Stosunku do rówieśników: koleżeński, uczynny, chętnie pomaga innym, nieżyczliwy, agresywny.
7. Zawsze przygotowany do lekcji: przynosi wszystkie przybory szkolne, często zapomina, nie przynosi.
8. Punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, spóźnia się.
9. W czasie przerwy: bawi się z innymi dziećmi, spędza je samotnie, biega, krzyczy, nie reaguje na uwagi dyżurnego nauczyciela.

RELIGIA .....................

J. obcy
........................................

.........

............ .....................
podpis rodziców data i podpis wychowawcy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.