X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 6093
Przesłano:

Jesteśmy bezpieczni na drodze. Konspekt zajęć

12.09.2006
Iwona Kowalska

ZAJĘCIA PRAKTYCZNO – TECHNICZNE

TEMAT: Jesteśmy bezpieczni na drodze.

CEL GŁÓWNY: Uczeń zna podstawowe przepisy ruchu drogowego i potrafi wykonać wskazane znaki drogowe
CELE SZCZEGÓŁOWE: Uczeń:
• poznaje treść wiersza,
• potrafi dokonać interpretacji wiersza,
• poznaje zasady poruszania się po jezdni,
• zna zasady przejścia przez jezdnię przy działającej sygnalizacji świetlnej i bez,
• umie wypowiadać się pełnymi zdaniami, poprawnie zbudowanymi pod względem gramatycznym,
• zna podstawowe znaki drogowe,
• potrafi bezpiecznie posługiwać się nożyczkami,
• rozwija sprawność manualną.
METODY:
• słowna – rozmowa, objaśnienie
• oglądowa – pokazanie gotowych znaków drogowych
• czynna – zadań stawianych do wykonania

POMOCE: treść wiersza W.Chotomskiej pt. „Pies z ulicy Bałamutów”, kserokopie z książki „Między nami sześciolatkami – Jesień”, szablony znaków drogowych, wykałaczki, zakrętki od butelek, plastelina, kredki, nożyczki, klej, taśma klejąca, papier z bloku technicznego.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. Część wstępna.
1. Powitanie dzieci i wyjaśnienie tematu zajęć.
2. Rozmowa z dziećmi na temat bezpieczeństwa na drodze i omówienie podstawowych przepisów ruchu drogowego.
3. Przedstawienie i omówienie treści wiersza W.Chotomskiej pt. „Pies z ulicy Bałamutów”.
4. Rozdanie dzieciom kserokopii materiałów potrzebnych do wykonania następujących zadań:
• „mini puzzle” – dzieci otrzymują znak drogowy „Przejście dla pieszych” pocięty na cztery części, zadaniem ich jest odpowiednie pokolorowanie znaku, wycięcie i odpowiednie ułożenie;
• „Moja droga z domu do szkoły” – dzieci zaznaczają istotne miejsca, rzeczy, budynki, które mijają w drodze do szkoły;
• Odpowiednie pokolorowanie wybranych znaków drogowych i przyporządkowanie napisów;
• Wybór z rysunku zdarzeń, które nie powinny mieć miejsca na jezdni, np. gra w piłkę, skoki przez skakankę, spacerowanie itd. i skreślenie ich.

II. Część główna

1. Rozdanie dzieciom materiałów potrzebnych do wykonania wybranych znaków drogowych.
2. Pokazanie dzieciom gotowych znaków drogowych i objaśnienie sposobu ich wykonania.
3. Samodzielna praca dzieci. Dzieci siedzą przy stolikach. Odpowiednio kolorują otrzymane kartki i słuchają objaśnień tych znaków. Następnie wycinają pokolorowane znaki i naklejają je na kartkę z bloku technicznego, wycinają i przyklejają od spodu wykałaczki taśmą klejącą. Zakrętki od butelek wypełniają plasteliną i wbijają tam wykonane znaki.

III. Część zakończeniowa
1. Porządkowanie miejsc pracy.
2. Omówienie wykonanych znaków drogowych i przypomnienie ich znaczenia.
3. Zorganizowanie wystawy prac dzieci.
4. Zabawa ruchowa „Studio tricków filmowych” – dzieci zamykają oczy, nauczycielka wybiera Goofiego, który od tej pory jako jedyny będzie miał oczy otwarte. Zadanie dzieci polega na odnalezieniu tajemniczego Goofiego. Jego charakterystyczną cechą jest to, że nie mówi. Dzieci chodzą po sali
z zamkniętymi oczami i wyciągniętymi rękami , gdy kogoś spotkają to pytają: „Goofi?”. Jeśli zapytana osoba odpowie „Goofi?” to znaczy że nie jest to Goofi, bo on nie mówi. Jeżeli jest odwrotnie to znak, że znalazły Goofiego. Kładą więc ręce na jego ramionach i stają się jego częścią. Zabawa kończy się, gdy wszyscy uczestnicy połączą się w jeden ogromny wąż.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.