X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6077

Plan pracy koła "Klub Młodego Patrioty"

PLAN PRACY KOŁA POZALEKCYJNEGO DLA KLAS I-III
,,KLUB MŁODEGO PATRIOTY”
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MSZADLI STAREJ

OPIEKUN – MAŁGORZATA MAŁEK

„ Ojczyzna – kiedy myślę – słyszę
jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy,
tłocząc się w jeden profil z jasnością nieboskłonu”.
Jan Paweł II

Cele ogólne edukacji :
• Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową.
• Kontakt ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu wytworzenia bliskich więzi z krajem ojczystym
• Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
• Rozwijanie wiedzy o historii regionu i kraju
• Budowanie świadomości narodowej, np. dumy z polskiej kultury, przywiązania do symboli narodowych
• Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, dzieł literackich
• Rozwijanie świadomości i postaw patriotycznych wobec naszej Ojczyzny.
• Rozwijanie w uczniach poczucia przynależności nie tylko do ich własnego kraju, lecz także do wspólnego europejskiego domu.

Cele szczegółowe:

• dziecko zna nazwę swojej miejscowości, kraju, stolicy,
• potrafi wymienić najważniejsze obiekty, zabytki swojej okolicy i kraju
• rozpoznaje różne regiony Polski,
• zna nazwy największych miast i rzek polskich,
• zna sylwetki sławnych Polaków,
• Poznawanie kultury i dziedzictwa narodowego.
• Ukazanie wkładu Polaków w rozwój dziedzictwa kulturowego w regionie, kraju, Europie.
• Rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej jako podstawy tożsamości europejskiej.
• rozpoznaje i nazywa symbole własnego kraju (barwy, hymn, godło), wie, czym są symbole narodowe, a także rozpoznaje niektóre symbole narodowe innych krajów Unii Europejskiej,
• potrafi wskazać Polskę na mapie Europy,
• rozumie pojęcia Polak, Polska, język polski, Europejczyk, Europa,

TEMATYKA I FORMY ZAJĘĆ:
WRZESIEŃ
1.Spotkanie organizacyjne-zapoznanie z celami, programem i formami pracy na zajęciach koła ,,Klub młodego patrioty”.
2. Nasza miejscowość – utrwalenie znajomości własnego adresu zamieszkania,
poznanie usytuowania swojej miejscowości na mapie, poszerzanie wiedzy na temat jej historii w oparciu o zgromadzone materiały min. ,,Monografię Gminy Przyłęk”.

3.Poznajemy najbliższe okolice, piękno krajobrazów, historia i zabytki, zasłużeni ludzie dla regionu .

4. Przybliżenie postaci sławnych Polaków-Jan Kochanowski, jego twórczość i miejsca związane z poetą.
-Wycieczka do Muzeum w Czarnolesie, Muzeum Regionalnego w Zwoleniu i Sycyny- ,,Szlakiem Jana Kochanowskiego”.

PAŹDZIERNIK
1.Znamy i szanujemy polskie symbole narodowe. Słuchanie legendy o powstaniu państwa polskiego- kolorowanie godła wg podanego schematu.

2.Hymn państwowy i jego historia- słuchanie i śpiew hymnu państwowego w odpowiedniej postawie.
3. Folklor ludowy, śpiewamy przyśpiewki i melodie ludowe.
4. Poznajemy Miejsca Pamięci Narodowej w gminie i w najbliższych okolicach:

LISTOPAD

1.Wycieczka do Miejsc Pamięci Narodowej do Zwolenia i Ciepielowa - spotkanie z kombatantem

2.Ważne daty historyczne; 11 listopada-Święto Niepodległości, świadomie i godnie uczestniczymy w uroczystościach państwowych
3.Poznajemy autorów i kompozytorów pieśni patriotycznych-śpiewamy pieśni patriotyczne.
4. Co to jest Unia Europejska?-słuchanie i nauka hymnu Unii: „Oda do radości”.
5. Warszawa-stolicą Polski, słuchanie legendy „O Warszawskiej Syrence”, herb Warszawy –praca plastyczna.

GRUDZIEŃ
1. Tradycje świąteczne w naszym kraju-porównywanie dawnych zwyczajów z dzisiejszymi. Śpiewanie kolęd i pastorałek, wykonanie kartki świątecznej, stroika świątecznego.
2. Poznanie świątecznych zwyczajów Niemców, zwyczaj ubierania choinki rodem z Niemiec
Poznanie świątecznych zwyczajów Brytyjczyków, zwyczaj wysyłania kart świątecznych rodem z Anglii

3.Aktywnie przygotowujemy się i uczestniczymy w jasełkach bożonarodzeniowych
Wyjazd do Domu Pomocy Społecznej do Gródka-zaprezentowanie programu i wręczanie prezentów podopiecznym tego domu.

STYCZEŃ

1,2. Warszawa dawniej, a dziś-zabytki Warszawy. Wykonanie albumu.
3,4. Przybliżenie postaci sławnych Polaków, ich twórczości i dzieł :

• Kim był Jan Matejko?
• Papież - Jan Paweł II

LUTY
1.Życie i twórczość F. Chopina
2.W kręgu muzyki Chopina- improwizacje ruchowe i plastyczne przy wybranych utworach.

MARZEC

1, 2. Poznajemy historię i zabytki Krakowa, oglądanie albumów, książek, zdjęć
• Omówienie stroju krakowskiego
• Słuchanie legendy o smoku wawelskim
• Praca plastyczna” Pocztówka z Krakowa”
3. Ukazanie piękna polskich gór- folklor, tradycje
4.Przybliżenie regionu ”Śląska” -jego tradycje i legendy.

KWIECIEŃ

1. Nasza miejscowość częścią Polski- gmina, powiat, województwo, oglądanie zdjęć i ilustracji, wykonanie herbu Zwolenia
2. Poznajemy władze samorządowe naszej gminy.
3. Poznanie symboli Unii Europejskiej: flaga, hymn, waluta euro,
wykonanie flagi Unii.
MAJ

1. Ważne daty historyczne, Konstytucja 3-Maja- świadomie i godnie uczestniczymy w uroczystościach państwowych
2. Przygotowania i aktywny udział w Szkolnym Tygodniu Europejskim
3. Podziwiamy piękno naszego kraju-wędrujemy szlakiem Wisły.
-Konkurs wiedzy o Polsce dla klas I-III.

CZERWIEC

1.Polskie tańce narodowe-doskonalenie kroków poloneza
2.Żeglarski rejs- zabawy muzyczne, poznanie Pomorza, jako regionu wypoczynku letniego.
3.Podsumowanie i utrwalenie wiadomości opanowanych na zajęciach klubu-ankieta ewaluacyjna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.