X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 6049
Przesłano:

Trochę geografii, trochę ortografii - scenariusz zajęć dla kl. 3

TEMAT: TROCHĘ GEOGRAFII, TROCHĘ ORTOGRAFII.
Kl. 3 szkoły podstawowej.

CELE:
- poznanie zasad pisowni wielka i małą literą
- posługiwanie się poznanym zasadami
- doskonalenie umiejętności pracy w grupie

UMIEJĘTNOŚCI:
- uczeń rozpoznaje nazwy kontynentów, państw, miast, regionów Polski
- wie, co to jest nazwa pospolita, a nazwa własna
- zna zasady pisowni nazw własnych i nazw pospolitych
- potrafi znaleźć na mapie nazwy geograficzne
- potrafi pracować w grupie

METODY:
- uczenie się przez przyswajanie
- uczenie się przez działanie

FORMY:
- zbiorowa
- grupowa zróżnicowana
- indywidualna jednolita

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: mapa Świata, wierszyk dla każdego ucznia, tekst do uzupełnienia, kartki do gry w „Państwa – miasta”, wyrazy do zabawy „Znajdź właściwą literę”, wyrazy do przywieszenia na tablicy, , foliogram z mapą Polski i rebusami.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Ciche czytanie wiersza „Wielką literą pisz, moje dziecię”

WIELKĄ literą pisz moje dziecię
IMIONA wszystkich rzeczy na świecie.
Ty masz na imię – załóżmy – Jurek,
twa psina śliczna wabi się Burek,
Michał – to imię twojego brata,
Kowalski zowie się twój tata.
Mieszkasz w Krakowie – ulica Zielna,
a na wakacje jeździsz do Mielna.
Weekendy lubisz spędzać w górach,
podziwiać Giewont, co tonie w chmurach.
Przez miasto Wisła – wiadomo – płynie,
Wawel odbija się w jej głębinie.
Tłumy turystów idą przez Kraków:
Anglicy, Francuzi ... - nie brak Polaków
ze Śląska, z Pomorza i z innych regionów,
co chętnie przystaną, by posłuchać tonów
hejnału granego z wieży mariackiej
na legendarnej trąbce strażackiej.

• Omówienie, które wyrazy napisane są wielką literą i dlaczego. Różnica między nazwą pospolitą a nazwą własną.


2. Praca indywidualna – wypisanie z wiersza podanych nazw:

Polecenie - Odszukaj w wierszyku i wypisz:
a) imiona ludzi i nazwisko .....................
........................................
b) imię psa .......................................
c) „imiona” miejscowości .....................
........................................
d) „imię” ulicy ..................................
e) „imię” góry ..................................
f) „imię” rzeki ..................................
g) „imiona narodowości” ......................
........................................
h) „imiona regionów Polski” .................
........................................

3. Praca zbiorowa w celu sprawdzenia zrozumienia pojęć: nazwa pospolita a nazwa własna.
Na bocznej tablicy są przywieszone wyrazy napisane drukowanymi literami. Zadaniem uczniów jest wpisanie tych wyrazów odpowiednio pod wielką lub małą literą.

KATOWICE MIASTO ULICA AZOR
BRZECHWA TOMEK REGION RZEKA
IMIĘ WISŁA MRUCZUŚ ŚLĄSK
WIELKA LITERA MAŁA LITERA

4. Podział uczniów na grupy.
Na czterech stolikach leżą cztery nazwy grup: ( I grupa – kontynenty, II grupa – państwa, III grupa – regiony Polski, IV grupa – miasta )
Uczniowie losują kartki z nazwami kontynentów, państw, miast i regionów Polski. Po sprawdzeniu, siadają przy odpowiednim stoliku. Następnie odczytują swoje wyrazy w celu sprawdzenia poprawności podziału na grupy.

a) KONTYNENTY: EUROPA, AZJA, AFRYKA, AMERYKA, AUSTRALIA
b) PAŃSTWA: POLSKA, NIEMCY, FRANCJA, BELGIA, HISZPANIA
c) REGIONY POLSKI: POMORZE, ŚLĄSK, MAZOWSZE, KUJAWY, WIELKOPOLSKA
d) MIASTA: KATOWICE, ŁAZISKA, RYBNIK, KRAKÓW, GDAŃSK

• Zagrajmy w „Państwa – miasta”
Objaśnienie pracy grupowej. Zadaniem każdej grupy jest uzupełnić państwa, miasta itd.. Można korzystać z mapy Europy. Nazwy wpisujemy pisanymi literami.
Liczy się poprawność ortograficzna!

państwa miasta rzeki rośliny zwierzęta

W
P
B
F
R
• Każda grupa może mieć inne litery do zabawy.
• Za poprawne wykonanie zadania grupa zostaje nagrodzona według wcześniejszych ustaleń nauczyciela

5. Znajdź właściwą literę – zadanie indywidualne.
Każdy uczeń losuje kartkę z wyrazem. Jego zadaniem jest ustawić się przy wielkiej, bądź małej literze. Litery są przywieszone w różnych miejscach sali. Wyrazy muszą być napisane drukowanymi literami.

W m

KATOWICE, PAŃSTWO, DOM, TOMEK, ROSJA, HISZPANIA, RZEKA, BUREK, POMORZE, AMERYKA, IMIĘ, DZIEWCZYNKA, KOWALSKI, JUSTYNA, ODRA, OPOLE, WŁOCHY, PIMPEK, MAZOWSZE, CHŁOPIEC, TATRY, EUROPA, KONTYNENT
• Wspólne sprawdzenie, czy wszyscy uczniowie prawidłowo się ustawili.

5. Zabawa- ćwiczenie utrwalające.
Nauczyciel wyświetla foliogram z mapa Polski i rebusami. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie nazw polskich miast umieszczonych na mapie pod postacią rebusów.
Dla utrwalenia pisowni uczniowie zapisują odgadnięte nazwy miast na tablicy pamiętając o poznanych zasadach pisowni.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.