X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5796
Dział: Przedszkole

Projekt edukacyjny "W krainie wierszy Jana Brzechwy"

PROJEKT EDUKACYJNY
W KRAINIE WIERSZY JANA BRZECHWY

Opracowały:
Małgorzata Kowalska
Agnieszka Wachowska – Żenni

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Realizator projektu:
- dzieci 6-letnie z dwóch grup zerowych z SP
Nauczyciel realizujący projekt:
- wychowawcy klas “0”
Czas realizacji projektu:
- luty – kwiecień
Forma wykonania projektu:
- prezentacja wierszy i piosenek J. Brzechwy

II. TEMAT PROJEKTU

W krainie wierszy Jana Brzechwy

III. UZASADNIENIE
Pomysł na projekt „W krainie wierszy Jana Brzechwy” zrodził się podczas zajęć o tematyce czytelniczej. Dzieci z ogromnym skupieniem słuchały czytanych bajek, baśni i wierszy. Najbardziej przypadły im do gustu wiersze. Okazało się, że szybko je zapamiętywały i dopominały się czytania nowych. Zauważyłyśmy, że wiersze naszych poetów wyzwalają w dzieciach energię, podniecają i porywają serca. Widząc tak wielkie zainteresowanie i zaciekawienie tematem uznałyśmy, że warto podjąć przedsięwzięcie, bazując na wierszach. Czytałyśmy dzieciom wiersze różnych autorów m.in D.Gellner, W.Chotomskiej, J. Tuwima, J. Brzechwy. Największą aprobatę zyskały znane i lubiane wiersze J. Brzechwy.
U dzieci 6-letnich poszerza się krąg zainteresowań poznawczych, wzrasta chęć obserwacji otoczenia i zdobywania wiedzy. Kontakt z książką oznacza poznawanie utworów literatury dziecięcej i rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Umożliwia poznawanie języka literackiego, poszerza wiedzę, sprzyja skupieniu uwagi, rozwojowi wyobraźni, mowy i myślenia. Wiersze pomagają w rozumieniu wartości takich jak, np. piękna, dobra, prawdy, miłości, przyjaźni. Literatura dziecięca dostarcza także treści, które dzieci wykorzystują podczas różnego rodzaju zabaw, jak również w działaniach plastycznych.

IV.CELE I SPODZIEWANE REZULTATY:

Cele ogólne:

- promocja dziecięcej literatury
- rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci
- wiązanie treści wiersza z różnymi formami ekspresji: plastyczną, muzyczną ruchową
- budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- bogacenie słownictwa dzieci
- kształtowanie pozytywnych uczuć estetycznych
- budzenie wyobraźni dziecka

Cele szczegółowe:

- zna wybrane informacje z życia J. Brzechwy i jego twórczość
- słucha wiersze czytane przez nauczyciela i odtwarzane z płyt
- zna wybrane wiersze Jana Brzechwy
- rozpoznaje postacie z wierszy Brzechwy
- zna tytuły i autora wierszy
- wypowiada się na temat ulubionych wierszy
- analizuje i ocenia postępowanie bohaterów wierszy
- odgrywa określone role i scenki dramowe
- recytuje wiersze z zachowaniem intonacji, tempa, pauz, dykcji
- ilustruje wybrane wiersze, rozwiązuje rebusy, krzyżówki tematycznie związane z wierszami Brzechwy
- potrafi współpracować w grupie
- śpiewa piosenki z “Akademii Pana Kleksa”

V.ZASOBY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU:

- współpraca z biblioteką szkolną i biblioteką osiedlową
- książki z wierszami Jana Brzechwy
- współpraca z księgarnią
- nagrania z muzyką z filmu “Akademia Pana Kleksa”
- współpraca z Teatrem Miniatura

VI. OPIS PLANOWANEGO EFEKTU KOŃCOWEGO:

Prezentacja odbędzie się w kwietniu w Dniu Święta Książki w sali gimnastycznej w filii naszej szkoły. Sala udekorowana będzie pracami plastycznymi dzieci z konkursu “Ilustracja do wiersza”. Do obejrzenia przedstawienia nasze dzieci zaproszą uczniów z kl. I-III wraz z wychowawcami oraz rodziców. Prezentacja polegać będzie na przedstawieniu zdobytych wiadomości i nabytych umiejętności m.in. recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek z “Akademii Pana Kleksa”, krótkie inscenizacje z postaciami bohaterów wierszy J. Brzechwy. Dzieci w specjalnych dialogach ukazać mają korzyści, jakie niesie czytanie wierszy oraz przekazać podstawowe wiadomości o twórczości J. Brzechwy.

VII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Zadanie: Zapoznanie z wierszami J. Brzechwy
Sposób realizacji:
- słuchanie wierszy czytanych przez nauczyciela
- próby samodzielnego czytania utworów
- słuchanie piosenek z “Akademii Pana Kleksa”
- rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, zagadek tematycznie związanych z wierszami J. Brzechwy
- tworzenie ilustracji do wierszy Brzechwy
- wykonanie folderu “Lubię wiersze J. Brzechwy”
Termin realizacji: luty, marzec
Osoby odpowiedzialne:
- wychowawcy klas zerowych
- nauczyciel biblioteki

Zadanie: Inscenizowanie utworów literackich
Sposób realizacji:
- odgrywanie określonych ról i scenek wynikających z treści wiersza
- śpiewanie piosenek z tekstami wierszy autora
- symulacja zachowań danych bohaterów wierszy
- scenki dramowe
- ułożenie i prezentacja reklamy zachęcającego do przeczytania ulubionego wiersza
Termin realizacji: podczas omawiania wierszy
Osoby odpowiedzialne:
- wychowawcy klas zerowych
- dzieci

Zadanie: Tworzenie “kącika wierszy”
Sposób realizacji:
- wystawka książek z wierszami J. Brzechwy
- wykonanie albumu z wierszami Brzechwy
- gromadzenie przedmiotów kojarzonych z danym wierszem
- wykonanie zakładek do książek
Termin realizacji:luty, marzec, kwiecień
Osoby odpowiedzialne:
- dzieci
- nauczyciele klas zerowych
- rodzice

Zadanie: Ilustrowanie wybranego wiersza J. Brzechwy
Sposób realizacji:
- wykonanie prac plastycznych dowolną techniką
- wernisaż prac dzieci ilustrujących utwory J. Brzechwy
- przeprowadzenie konkursu plastycznego “Ilustracja do wiersza J. Brzechwy”
Termin realizacji: marzec
Osoby odpowiedzialne:
- wychowawcy świetlicy
- nauczyciele klas”0”

Zadanie: Przygotowania do prezentacji
Sposób realizacji:
- wykonanie zaproszeń na przedstawienie
- gromadzenie i segregowanie materiałów potrzebnych do przygotowania przedstawienia
- wykonanie elementów scenografii i dekoracji sali
Termin realizacji:kwiecień
Osoby odpowiedzialne:
- wychowawcy klas zerowych
- dzieci
- rodzice

Zadanie: Spotkanie z bohaterami wierszy J. Brzechwy
Sposób realizacji:
- przeprowadzenie mini-konkursu znajomości wierszy J. Brzechwy
- wykonanie wybranych postaci wierszy Brzechwy do kukiełkowego teatrzyku
Termin realizacji: marzec
Osoby odpowiedzialne:
- nauczyciele klas zerowych

Zadanie: Rozwijanie zdolności recytatorskich
Sposób realizacji:
- czytanie fragmentów wybranych wierszy Brzechwy i samodzielny wybór wiersza do nauki na pamięć
- nauka wiersza na pamięć - przygotowanie się do udziału w konkursie
- przeprowadzenie konkursu recytatorskiego
Termin realizacji: kwiecień
Osoby odpowiedzialne:
- nauczyciele klas I
- wychowawcy klas “0”

Zadanie: Poznanie życia i twórczości poety
Sposób realizacji:
- przybliżenie sylwetki poetów ze zwróceniem uwagi na fakty związane z jego zainteresowaniami, latami dziecięcymi, szkolnymi
- wykonanie planszy w formie rysunków – kalendarium życia i twórczości J. Brzechwy
- rozwiązywanie rebusów i krzyżówek tematycznie związanych z wierszami Brzechwy
Termin realizacji: luty, marzec
Osoby odpowiedzialne:
- nauczyciele klas “0”

Zadanie: Szukamy miejsc z książkami poety
Sposób realizacji:
- przeprowadzenie zajęć w bibliotece szkolnej
- wycieczka do księgarni
- wycieczka do biblioteki osiedlowej – udział w zajęciach “Znane i lubiane wiersze”
Termin realizacji: luty, marzec
Osoby odpowiedzialne:
- nauczyciel biblioteki
- n - le klas “0”

Zadanie:Formy adaptacji utworów Jana Brzechwy
Sposób realizacji:
- wyjście do teatru Miniatura na spektakl “Pchła Szachrajka”
- słuchanie nagrań wierszy w wykonaniu aktorów
- oglądanie filmu wideo “Akademia Pana Kleksa”
- przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem programu “Multimedialny świat bajek Jana Brzechwy”
- przygotowanie teatrzyku klasowego “Na straganie”z wykorzystaniem własnoręcznie zrobionych kukiełek
Termin realizacji: luty, marzec, kwiecień
Osoby odpowiedzialne:
- wychowawcy świetlicy
- wychowawcy klas 0

Zadanie: Podsumowanie projektu – przedstawienie dla uczniów i rodziców
Sposób realizacji:
- opracowanie scenariusza przedstawienia, zebranie rekwizytów
- przygotowanie uroczystości
- prezentacja twórczości dzieci
Termin realizacji: kwiecień
Osoby odpowiedzialne:
- wych. klas zerowych
- nauczyciel biblioteki
- dzieci

VIII. SPODZIEWANE EFEKTY PROJEKTU:

- dziecko będzie kojarzyło wiersz z radością i przyjemnością
- wzbogaci wyobraźnię oraz bogactwo czynnego słownika
- dziecko rozbudzi w sobie zainteresowania czytelnicze, eliminując częściowo telewizję i komputer
- dziecko zna wiersze Jana Brzechwy
- dzieci zaprezentują przedstawienie

IX. EWALUACJA PROJEKTU:

Po prezentacji projektu dzieci otrzymały znaczki z wizerunkiem buzi smutnej i buzi wesołej. Miały same zadecydować, czy podobały się im zajęcia, konkursy, wycieczki związane z postacią J. Brzechwy. Jeśli tak, to należało umieścić na tablicy wizerunek buzi uśmiechniętej, a jeśli nie – to smutnej. Na tablicy pojawiły się same buzie uśmiechnięte. To potwierdziło nasze przekonanie, że dzieci z radością brały udział w projekcie.
Następnie każde dziecko otrzymało kartkę z naszkicowanymi bohaterami wierszy J. Brzechwy. Dzieci miały zastanowić się, jak oceniają swoją znajomość wierszy i ich głównych postaci. Należało pokolorować te postacie, które kojarzyły się dzieciom z jakimś wierszem J. Brzechwy. Na ponad trzydzieści postaci większość dzieci pokolorowała ponad 80% . Oznacza to, że dzieci znają i kojarzą wiersz z bohaterem.
Zaprezentowany projekt podobał się dzieciom. Potwierdzeniem tego były spontaniczne wypowiedzi dzieci po konkursach i prezentacji “Było super, kiedy zrobimy to jeszcze?”, “A może zaprosimy dzieci z przedszkola na nasz występ”. W czasie wolnym od zajęć dzieci także powtarzały wiersze Brzechwy, dostosowując do nich zabawy tematyczne.
W czasie wspólnego przygotowywania do prezentacji dzieci pomagały sobie wzajemnie, współpracowały w grupach, były zawsze chętne do różnych form pracy. Zastosowanie metod dramowych umożliwiło dzieciom uzewnętrznienie swoich uczuć i emocji. Dzieci przezwyciężały swoją nieśmiałość i zaczęły akceptować siebie wzajemnie. Kiedy pojawił sie jakiś problem, dzieci wykazywały się pomysłowością, szukały wspólnie rozwiązań, pocieszały sie wzajemnie.
W trakcie realizacji projektu dzieci zdobyły podstawowe informacje o twórczości J. Brzechwy, potrafiły rozpoznać tytuły wierszy oraz recytowały większość poznanych wierszy Brzechwy. Każde wyjście ze szkoły: wycieczka, zajęcia w bibliotece, spacer w pobliżu szkoły, przejazd autokarem musiało być uwieńczone piosenką z “Akademii Pana Kleksa” w wykonaniu naszych dzieci .Występ przed publicznością sprawiał im dużo przyjemności, wzmacniał pewność siebie i zachęcał do dalszych prezentacji

X.WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH, PLANOWANYCH DO WYKORZYSTANIA WIERSZY

Kłamczucha
Zoo
Ryby, żaby i raki
Tańcowała igła z nitką
Entliczek – pentliczek
Pytalski
Kaczka - dziwaczka
Kwoka
Leń
Na straganie
Na Wyspach Bergamutach...
Samochwała
Skarżypyta
Tydzień

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.