X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5589
Dział: Gimnazjum

Kolekcjonowanie roślin. Obserwacje zwierząt. Konspekt lekcji biologii

Temat :Kolekcjonowanie roślin. Obserwacje zwierząt.
Zakres treści:
1.Kolekcje roślin, ich rodzaje, oraz cele ich tworzenia ( w tym zadania ogrodów botanicznych).
2.Co to jest zielnik i jak go wykonać?
3.W jaki sposób należy prowadzić obserwacje zwierząt?
4. Ślady zwierząt .

Cele:
Uczeń: -wyjaśnia, co to jest zielnik,
- wskazuje zasady pozyskiwania roślin jako okazów zielnika,
-omawia, różne rodzaje żywych kolekcji roślin,
-wskazuje kolejne etapy wykonywania i opisywania zielnika,
- uzasadnia konieczność ochrony przyrody podczas tworzenia zielnika,
- podaje znaczenie tworzenia żywych kolekcji roślin,
- określa zasady obowiązujące podczas prowadzenia obserwacji zwierząt,
-podaje przykłady śladów, po których można rozpoznać zwierzęta,
- podaje różnice między śladami a tropami zwierząt, rozpoznaje na ilustracjach lub w terenie ślady żerowania np. ptaka drapieżnego, bobra,
- omawia ślady i tropy wybranych przez siebie zwierząt,
- podaje sposoby wykonania odlewu tropu.

W pytaniu 4 zwrócić uwagę na ślady żerowania, żeremie, wypluwki, tropy, babrzyska, dziuple, gniazda, wylinki, zagłębienia w piasku po „kąpielach” ptaków, kopce mrówek.
Wypluwki –niestrawione części połkniętych zwierząt np. kości, pióra pazury, uformowane w owalne lub kuliste
bryłki , wyrzucone przez jamę gębową.
Tropy- odciski stóp kończyn zwierzęcia pozostawione na podłożu.
Żeremie-budowle bobrów / obok wzniesionej wcześniej tamy/.
Babrzyska- miejsca gdzie w błocie kąpią się dziki./ / po kąpieli błoto wycierają o korę drzew wraz z sierścią/.
Wylinki- zrzucona skóra węży.

Metody: a) podające- prezentacja połączona z opowiadaniem,
b) poszukujące-praca z tekstem ,pogadanka
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa.
Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela, podręcznik, zielniki, atlasy,
klucze do oznaczania roślin.

Literatura dla ucznia : „ Ciekawa biologia- człowiek i jego otoczenie” cz. 2.
Dodatkowe źródła: Internet
Praca domowa: uzupełnij ćwiczenie dotyczące omawianych tematów

Podsumowanie lekcji:
a) prezentacja zdjęć śladów zwierząt,
b) rozwiązanie krzyżówki

Przebieg lekcji:
1.Prezentacja multimedialna dotycząca żywych kolekcji roślin.
2.Praca z tekstem w podręczniku dotycząca zielnika i sposobu jego wykonania.
3.Praca w grupach dotycząca śladów zwierząt.
4.Podsumowanie lekcji.
5.Wyjaśnienie, które umiejętności są na poszczególne stopnie szkolne.

Załączniki:
1. Krzyżówka
2.Prezentacja multimedialna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.