X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5551
Przesłano:

Plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego

Mój plan metodyczny przeprowadzonej lekcji koleżeńskiej w roku szkolnym 2006/2007

Lekcja wychowania fizycznego ( dziewczęta klasa II a + II b Technik Farmaceutyczny )

Zadanie główne :
Poznajemy zasób ćwiczeń wzmacniających mięśnie ramion , nóg i tułowia oraz zasady tworzenia obwodów stacyjnych .
Kształtowanie skoczności i wytrzymałości .

Zadania szczegółowe w zakresie :

Uczeń :
- wzmocni mięśnie posturalne
- zwiększy elastyczność mięśni
- poprawi skoczność poprawi koordynację ruchową
- poprawi wytrzymałość
- poprawi poczucie rytmu
- poprawi gibkość
- poprawi moc

Umiejętności :
Uczeń :
- potrafi współpracować w małym i większym zespole uczniowskim
- zna podstawowy krok Tańca Węgierskiego
- umie dobrać ćwiczenia rozciągające

Wiadomości :
Uczeń :
- zna zasady organizacji ćwiczeń w obwodzie stacyjnym
- zna zasady współpracy w zespole
- dostrzega potrzebę własnego usprawniania się
- dostrzega pozytywną rolę muzyki jako środka mającego szczególne znaczenie w pokonywaniu napięć i stresów

Usamodzielnianie :
Uczeń :
- rozwija odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych
- współuczestniczy w organizacji lekcji

Część wstępna :
1 .Czynności ucznia :
a. docelowe
- nabierze pozytywnej motywacji do udziału w lekcji
b. zadania
- słucha informacji nauczyciela
- przygotowuje się do świadomego i aktywnego udziału w lekcji
- poznaje zadania lekcji
2 . Czynności nauczyciela :
- poleca zbiórkę w szeregu
- sprawdza gotowość do zajęć podaje zadania lekcji
- podkreśla znaczenie wpływu dyscypliny na bezpieczeństwo w czasie lekcji
3 . Metody :
- pogadanka

Część główna A :
1 . Czynności ucznia :
a. docelowe
- ożywi się emocjonalnie
- przygotuje organizm do wysiłku
- zwiększy poczucie rytmu
- utrwali krok Tańca Węgierskiego
b. zadania
- ustawia się w kole
- wykonuje poszczególne części układu
- wykonuje układ w całości ( przygotowany przez jedną z uczennic )
2 . Czynności nauczyciela :
- przekazuje prowadzenie
- koryguje błędy , wyróżnia najlepiej ćwiczące
3 . Metody :
- pokaz
- naśladowczo – ścisła

1 . Czynności ucznia :
a. docelowe
- poprawi szybkość i zwinność
b. zadania
- bierze udział w zabawie „ berek w parach ”
2 . Czynności nauczyciela :
- poleca dobrać się parami
- wyjaśnia przebieg zabawy
3 . Metody :
- zabawowo – klasyczna

1 . Czynności ucznia :
a. docelowe
- rozwinie umiejętność samodzielnego doboru ćwiczeń
b. zadania
- dobiera się w pary
- wykonuje ćwiczenia proponowane przez współćwiczących , rozgrzewające wszystkie partie ciała
2 . Czynności nauczyciela :
- poleca dobrać się parami
- czuwa nad prawidłowym doborem ćwiczeń i ich dokładnym wykonywaniem
3 . Metody :
- naśladowczo – ścisła

1 . Czynności ucznia :
a. docelowe
- wzmocni siłę ramion , nóg i tułowia oraz poprawi moc
b. zadania
- ustawia się w parach na linii środkowej
- słuch informacji
- podaje współćwiczącemu prawą rękę , później lewą rękę i przeciąga współpartnera na swoją stronę
- siada w siadzie prostym tyłem do współpartnera i na sygnał stara się wypchnąć partnera poza linię
- dzieli się na dwa zespoły
- ustawia się w szeregu co druga osoba z zespołu
- bierze udział z zabawie „ łańcuszek ”
2 . Czynności nauczyciela :
- prowadzi zabawę i kontroluje przebieg
- dzieli ćwiczących na dwa zespoły
3 . Metody :
- zabawowo - klasyczna

Część główna B :
1 . Czynności ucznia :
a. docelowe
- wzmocni siłę ramion , nóg i tułowia
b. zadania
- dzieli się na dwie grupy
I grupa
- wykonuje na stacjach ćwiczenia wzmacniające wskazane grupy mięśni
stacja I
- leżenie tyłem na ławce , podudzia poza ławką ręce zgięte w przód z hantlą
- ruch – ugięcie ramion do klatki piersiowej – odchylenie w bok – ugięcie do klatki piersiowej
- odchylenie ramion za głowę
stacja II
- leżenie tyłem z nogami ugiętymi w kolanach , zaczepionymi o szczebel drabinki
- ręce założone na kark
- ruch – skłon tułowia w przód , następnie położyć się na plecach
stacja III
- leżenie tyłem , nogi ugięte
- prostowanie i uginanie ramion z obciążeniem
stacja IV
- stanie swobodne z chwytem oburącz skakanki
- przeskoki dowolne przez skakankę
stacja V
- leżenie przodem z piłką lekarską w rękach
- odchylanie tułowia do tyłu i przenoszenie piłki lekarskiej nad druga piłką
stacja VI
- wejście na ławeczkę gimnastyczną raz prawą noga , raz lewą z obciążeniem
II grupa
- pobiera sprzęt i gra w badmintona
2 . Czynności nauczyciela :
- poleca podział na dwie grupy
- wyjaśnia zadania na poszczególnych stacjach
- poleca dobór sprzętu i przestrzeganie zasad BHP
- poleca ustawienie prawidłowej kolejności stacji na odwodzie ćwiczebnym( zgodnym z zasadami tworzenia obwodów stacyjnych )
- daje sygnał do rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń
- dba o poprawność i bezpieczne wykonanie ćwiczeń
- poleca zmianę stacji
- poleca po wykonaniu pełnego obwodu ćwiczebnego zmianę grup
3 . Metody :
- zadaniowo – ścisła
- problemowa

1 . Czynności ucznia :
a. docelowe
- kształtowanie skoczności i wytrzymałości
b. zadania
- ustawia się w rzędzie
- na sygnał przebiega nad lub pod skakanką kręconą przez dwójkę współćwiczących
- dobiera się czwórkami i pobiera jedną skakankę na grupę
- dwie osoby z grupy kręcą skakanką a pozostałe dwie przez nią skaczą
- dobiera się czwórkami i pobiera skakankę jedną na grupę
- konkurs skoków przez skakankę dwójkami
- ustawia się w kole i bierze udział w zabawie „ szczur ”
2 . Czynności nauczyciela :
- poleca pobranie skakanek
- poleca zaplanowane ćwiczenia i zabawy
- kontroluje wykonywania ćwiczeń
3 . Metody :
- zadaniowo – ścisła
- zabawowo – klasyczna

1 . Czynności ucznia :
a. docelowe
- utrwali poznany układ taneczny
b. zadania
- powtarza poznany układ w całości
2 . Czynności nauczyciela :
- czuwa nad dokładnością wykonywania układu
3 . Metody :
- zadaniowo – ścisła

Część końcowa :
1 . Czynności ucznia :
a. docelowe
- uspokoi organizm po wysiłku
b. zadania
- współpracuje z grupą
- układa z ciał figurę stałą lub ruchomą odzwierciedlająca stopień zadowolenia z lekcji
- wstaje z siadu skrzyżnego bez pomocy rąk wykrzykując imię współćwiczącego z lewej strony
- wypełnia ankietę podsumowującą lekcję
2 . Czynności nauczyciela :
- wyjaśnia zadanie
- wyróżnia najciekawszą figurę
- analizuje wspólnie z zespołami ich współpracę
- proponuje nietypowe pożegnanie
- rozdaje ankiety podsumowujące lekcję
3 . Metody :
- problemowa
- dyskusyjna
- zadaniowo - ścisła

opracowała mgr Dorota Bratkowska - nauczyciel wychowania fizycznego
Szkoły Policealnej nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.