X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 5534
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Czy bohatera "Opowieści wigilijnej" możemy jednoznacznie ocenić? - scenariusz lekcji dla klasy pierwszej gimnazjum

Cele lekcji:

1. uczeń potrafi:
a.) napisać charakterystykę postaci,
b.) nazwać cechy charakteru bohatera Opowieści wigilijnej przed i po metamorfozie,
c.) ocenić postępowanie bohatera Opowieści wigilijnej przed i po metamorfozie,
d.) odszukać właściwe cytaty w tekście potwierdzające opinię ucznia,
e.) przedstawić inscenizację fragmentu Opowieści wigilijnej,
f.) wykonać zaproszenia na szkolne przedstawienie,
g.) wykonać plakat i afisz informujący o przedstawieniu.

2. uczeń zna:
a.) budowę formy wypowiedzi pisemnej jaką jest charakterystyka postaci,
b.) treść i problematykę lektury,
c.) wie jak wykonać zaproszenia, plakat i afisz na szkolne przedstawienie,
d.) jak prawidłowo argumentować swoje wypowiedzi za pomocą cytatów z lektury,
e.) umie dokonać interpretacji głosowej tekstu,
f.) zrobić inscenizację lektury.

Metoda lekcji: 1 godz. – sześciu kapeluszy
2 godz. – drama

Forma lekcji: praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne: kamera wideo, na którą jeden z uczniów nagra przedstawienie klasowe, magnetofon, kaseta magnetofonowa mająca służyć jako podkład muzyczny do przedstawienia.

Materiały: lektura, scenariusz przygotowany wcześniej przez uczniów i sprawdzony przez nauczyciela.

Tok lekcji: temat przewidziany jest na dwie godziny lekcyjne, tj. 90 minut.

1 godzina lekcyjna:

1.) Czynności organizacyjne: (3 min.)
• Przywitanie uczniów.
• Sprawdzenie listy obecności.
2.) Zapisanie tematu lekcji. (2 min.)
• Zapoznanie uczniów z działaniami, jakie będziemy wykonywać na zajęciach.
3.) Opracowanie materiału:
• Charakterystyka bohatera.
Podział klasy na sześć grup – praca według metody sześciu kapeluszy. (7 minut)
Rozdanie każdej grupie załącznika nr 1 i nr 2 i instrukcji zapisanych na kartkach.
Każda z grup wybiera lidera, sekretarza i sprawozdawcę.
Przedstawienie efektów pracy uczniów. (10 minut)
Próba odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie.(5 minuty)
Tabela obrazująca charakterystykę Scrooge’a, którą otrzymuje każda z grup. Jedna, znacznie większa jest zawieszona na tablicy, gdzie każda z grup zapisywać będzie swoje propozycje (10 minut) – ZAŁĄCZNIK NR 1

• Ćwiczenie:
Proszę napisać wstęp i zakończenie charakterystyki Scrooge’a + odczyt przez wybranego ucznia. (8 minut)

2 godzina lekcyjna:
Przygotowanie do inscenizacji fragmentu Opowieści wigilijnej.
Próba generalna.

Podział klasy na grupy: (25 minut)
1. Wcześniej wybrani aktorzy przygotowują się do występu powtarzając wyuczony na pamięć tekst.
2. Uczniowie wcześniej przygotowani do obsługi technicznej – kamera, magnetofon.
3. Grupa uczniów pracująca nad przygotowaniem zaproszeń dla dyrekcji szkoły i całej Rady Pedagogicznej na inscenizację.
4. Grupa pracująca nad plakatem do inscenizacji.
5. Grupa pracująca nad afiszem informującym o przedstawieniu.
• Próba generalna inscenizacji. (12 minut)
[Inscenizacja wystawiona będzie w sali gimnastycznej podczas apelu.]

4.) Podsumowanie materiału z dwóch godzin lekcyjnych przez wypowiedź ustną jednego z uczniów. (2 minuty)

5.) Ocena pracy klasy. (2 minuty)

6.) Zadanie pracy domowej: (4 minuty)
Opracuj pisemnie jeden z poniższych tematów:
1. Napisz pełną charakterystykę Scrooge’a, łącząc poszczególne elementy charakterystyki w całość i odpowiadając na pytanie zawarte w temacie lekcji.
2. Do lektury dopisz inne zakończenie.
3. Odpowiedz na pytanie czy człowiek ma prawo oceniać drugiego człowieka?

Załączniki
I
Cechy charakteru
Scrooge’a przed metamorfozą

Cechy charakteru
Scrooge’a po metamorfozie

II
WSTĘP
Przedstawienie postaci
ROZWINIĘCIE
1. Pochodzenie bohatera.
2. Wygląd.
3. Usposobienie, cechy charakteru.
4. Zainteresowania, pasje , marzenia.
5. Stosunek do otoczenia.
6. Stosunek otoczenia do bohatera.

ZAKOŃCZENIE

Ocena postaci

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.