X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5379
Przesłano:

Koła i kółka wokół nas - konspekt zajęć w kl. I

Cele zajęć zintegrowanych:

Uczeń:
- czyta tekst przy użyciu różnej intonacji i tempa;
- segreguje obrazki zgodnie z kolejnością ich występowania w tekście;
- wypowiada się na zadany temat;
- wyszukuje okrągłe i koliste przedmioty zgodnie z podanym kryterium;
- dodaje w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
- poznaje rodzaj utworu muzycznego, jakim jest rondo;
- rozwija wyobraźnię plastyczną;
- zgodnie współpracuje w zespole.

Metody:
- praca z tekstem;
- zadaniowa;
- ekspresyjna;
- gra dydaktyczna;
- opowiastka ruchowa.

Formy pracy:
- indywidualna zróżnicowana i jednolita;
- grupowa zróżnicowana i jednolita.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie:
- zabawa integracyjna „Witam” (dzieci stają w kole, nauczyciel wita się z dziećmi hasłami typu: „witam tych, którzy mają niebieskie oczy”, „witam tych, którzy lubią lody”, itp. Dzieci spełniające dane kryterium machają do wszystkich rękoma).

2. Wprowadzenie w tematykę zajęć:
- rozejrzyjcie się wokół siebie. Czy są w naszej klasie przedmioty, które mają okrągły lub kulisty kształt?

3. Ciche czytanie podpisów do obrazków z karty pracy pt.” Zanim wynaleziono koło”. Wypowiedzi uczniów nt.” Czy łatwo żyło się ludziom zanim wynaleziono koło?”
- swobodne wypowiedzi nt. „Co działoby się na świecie, gdyby wszystko było okrągłe?” , „Co działoby się na świecie, gdyby nie wynaleziono koła?”

4. Dodawanie liczb w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
- zabawa w matematyczną karuzelę. (Dzieci dobierają się w grupy 4 – 5 osobowe. Każde dziecko losuje 3 liczby, które zapisuje wraz z pozostałymi dziećmi z grupy w zeszycie w postaci działania. Tak zapisane działania należy bezbłędnie obliczyć.)

5. Zajęcia plastyczne:
- dzieci otrzymują kartkę zawierającą okienka z kółkami. Zadanie polega na dorysowaniu elementów w taki sposób, aby kółka tworzyły fragment obrazka.

6. Wytłumaczenie nazwy „rondo” na przykładzie ruchu okrężnego pojazdów.
Wysłuchanie ronda muzycznego na przykładzie fragmentu utworu S.Mercadante’go „koncert e-moll na flet i orkiestrę” (Rondo Russo).

7. Praca z tekstem:
- wzorowe odczytanie przez nauczyciela wiersza J. Tuwima „Idzie Grześ”.
- opowiadanie treści wysłuchanego wiersza, zauważenie, iż cała historia nie ma końca, że może tak trwać wkoło.
- wycięcie, ułożenie i przyklejenie na makiecie koła we właściwej kolejności odpowiednich fragmentów wiersza.

8. Opowiastka ruchowa:
- dzieci stają w rozsypce i naśladują ruchem tekst wierszyka:

KÓŁKO MAŁE, KOŁO DUŻE, (ręce w bok, kręcenie małych i dużych kół)
RĘCE W DOLE, RĘCE W GÓRZE, (proste ręce w dół i w górę)
UKŁON W PRAWO, UKŁON W LEWO, (ręce trzymane w górze, wygięcie ciała w prawo i w lewo)
TAK SIĘ KIWA W LESIE DRZEWO. (imitacja ruchu drzewa na wietrze)

9. Odczytywanie wyrazów z rozsypanki sylabowej oraz rozwiązanie rebusu zawierających sylabę „kół”.
Zapis wyrazów w zeszycie z podkreśleniem trudności ortograficznych.

so – kół kół - ko
wo – kół kół – eczko

10. Podsumowanie zajęć. Praca domowa: Ułóż i zapisz w zeszycie zdanie z wykorzystaniem wyrazu „kółko”.

11. Uporządkowanie stanowisk pracy. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.