X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5364
Dział: Gimnazjum

Projekt edukacyjny "Nobliści europejscy" Klubu Młodych Euroentuzjastów

Projekt edukacyjny „Nobliści europejscy”.
Projekt ten jest długoterminową pracą własną zarówno dla uczniów zdolnych, jak też i tych mających problemy z nauką. Jego realizacja pozwala na poszerzanie zainteresowań uczniów zdolnych, a uczniom słabszym stwarza szansę wykazania się i uwierzenia we własne siły. Wszystkie zadania, które uczniowie mają do wykonania, będą odbywały się pod kontrolą i opieką nauczyciela wychowawcy i nauczyciela realizującego projekt.
Projekt będzie realizowany w poszczególnych grupach wiekowych (klasy I,II,III). Zadania dla poszczególnych grup będą podobne, jednakże sposób przedstawienia i zrealizowania zadania będzie zależał od pomysłowości i inwencji uczniów.
Realizacja zespołowa poszczególnych zadań projektu wykształci u uczniów wiele pożądanych zachowań i umiejętności m.in.: wspólne podejmowanie decyzji, odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przydzielonego zadania, rozwiązywanie problemów i konfliktów, sprawna komunikacja.

Kryteria oceny projektu:
1. Ilość i jakość zdobytych informacji.
2. Zakres wykorzystania zdobytych informacji do realizacji poszczególnych zadań.
3. Źródła wiedzy i informacji wykorzystane do realizacji projektu.
4. Inwencja i pomysłowość uczniów.
5. Zaangażowanie uczniów w poszczególnych grupach wiekowych.
6. Estetyka i zawartość wykonanych prac.
7. Sposób prezentacji danego zadania na forum.

Cele projektu:
• Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
• Pobudzanie rozwoju poznawczego,
• Integracja wiedzy szkolnej i wiedzy z dostępnych źródeł informacji,
• Łączenie treści międzyprzedmiotowych,
• Umiejętność samooceny i oceny pracy innych.

Zadania dla poszczególnych grup:

Grupa I – Klub Młodych Euroentuzjastów
Temat: Przedstawienie sylwetek europejskich Noblistów ze wszystkich dziedzin.
Nauczyciel odpowiedzialny:
Zadania do wykonania:
1. Wyselekcjonowanie listy Noblistów europejskich z poszczególnych dziedzin.
2. Przygotowanie krótkich życiorysów.
3. Wyszukanie krótkich informacji dotyczących osiągnięć bądź odkryć uhonorowanych Nagrodą Nobla dla poszczególnych Europejczyków.
4. Przygotowanie prezentacji multimedialnej.
5. Ocena i sprawdzenie tłumaczenia albumów w języku angielskim.
6. Koordynowanie działań dla poszczególnych grup w ramach projektu

Grupa II – klasy pierwsze
Temat: Szczegółowe przedstawienie wybranych europejskich Noblistów z dziedziny literatury oraz Pokojowej Nagrody Nobla.
Nauczyciele odpowiedzialni: wychowawcy klas pierwszych.
Zadania do wykonania:
1. Wyselekcjonowanie listy Noblistów europejskich z dziedziny literatury oraz Pokojowej Nagrody Nobla.
2. Wybranie kilku przedstawicieli z każdej dziedziny.
3. Wyszukanie szczegółowych informacji dotyczących osiągnięć bądź odkryć uhonorowanych Nagrodą Nobla dla poszczególnych Europejczyków.
4. Przygotowanie gazetki w terminie: początek lutego – europejscy Nobliści z dziedziny literatury, początek marca – europejscy Nobliści w dziedzinie pokojowej Nagrody Nobla (noblista, życiorys, odkrycie bądź osiągnięcie).
5. Wykonanie albumów wszystkich Noblistów europejskich z w/w dziedzin ( początek II semestru).
6. Przetłumaczenie na język angielski wybranych fragmentów informacji przygotowanych na gazetkę i do albumów.
7. Przygotowanie prezentacji w dowolnej formie na Święto Nauki.

Grupa III – klasy drugie
Temat: Szczegółowe przedstawienie wybranych europejskich Noblistów z dziedziny fizjologii lub medycyny i ekonomii.
Nauczyciele odpowiedzialni: wychowawcy klas drugich.
Zadania do wykonania:
1. Wyselekcjonowanie listy Noblistów europejskich z dziedziny fizjologii lub medycyny i ekonomii.
2. Wybranie kilku przedstawicieli z każdej dziedziny.
3. Wyszukanie szczegółowych informacji dotyczących osiągnięć bądź odkryć uhonorowanych Nagrodą Nobla dla poszczególnych Europejczyków.
4. Przygotowanie gazetki w terminie: początek grudnia – europejscy Nobliści z dziedziny fizjologii lub medycyny, początek stycznia – europejscy Nobliści w dziedzinie ekonomii (noblista, życiorys, odkrycie bądź osiągnięcie).
5. Wykonanie albumów wszystkich Noblistów europejskich z w/w dziedzin ( początek II semestru).
6. Przetłumaczenie na język angielski wybranych fragmentów informacji przygotowanych na gazetkę i do albumów.
7. Przygotowanie prezentacji w dowolnej formie na Święto Nauki.


Grupa IV – klasy trzecie
Temat: Szczegółowe przedstawienie wybranych europejskich Noblistów z dziedziny fizyki i chemii.
Nauczyciele odpowiedzialni: wychowawcy klas trzecich.
Zadania do wykonania:
1. Wyselekcjonowanie listy Noblistów europejskich z dziedziny fizyki i chemii.
2. Wybranie kilku przedstawicieli z każdej dziedziny.
3. Wyszukanie szczegółowych informacji dotyczących osiągnięć bądź odkryć uhonorowanych Nagrodą Nobla dla poszczególnych Europejczyków.
4. Przygotowanie gazetki w terminie: początek października – europejscy Nobliści z dziedziny fizyki, początek listopada – europejscy Nobliści w dziedzinie chemii(noblista, życiorys, odkrycie bądź osiągnięcie).
5. Wykonanie albumów wszystkich Noblistów europejskich z w/w dziedzin ( początek II semestru).
6. Przetłumaczenie na język angielski wybranych fragmentów informacji przygotowanych na gazetkę i do albumów.
7. Przygotowanie prezentacji w dowolnej formie na Święto Nauki.

Konkursy dla wszystkich uczniów w ramach projektu:

• Konkurs plastyczny „Twarze wielkich Europejczyków”.
• Konkurs polonistyczny „Największy Noblista Europy”

Terminarz :
• Wrzesień – zapoznanie ze szczegółami projektu przez nauczyciela koordynatora i nauczycieli wychowawców.
• Październik - przygotowanie gazetki europejscy Nobliści z dziedziny fizyki przez klasy trzecie.
• Listopad - przygotowanie gazetki europejscy Nobliści z dziedziny chemii przez klasy trzecie.
• Grudzień - przygotowanie gazetki europejscy Nobliści z dziedziny fizjologii lub medycyny przez klasy drugie.
• Styczeń - przygotowanie gazetki europejscy Nobliści z dziedziny ekonomii przez klasy drugie.
• Luty - przygotowanie gazetki europejscy Nobliści z dziedziny literatury przez klasy pierwsze; Zakończenie prac nad albumami; Rozstrzygnięcie konkursów: Konkurs plastyczny „Twarze wielkich Europejczyków”, Konkurs polonistyczny „Największy Noblista Europy”.
• Marzec - przygotowanie gazetki europejscy Nobliści z dziedziny pokojowej Nagrody Nobla przez klasy pierwsze.
• Kwiecień- podsumowanie i ewaluacja projektu, przedstawienie prezentacji przez poszczególne klasy podczas Święta Nauki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.