X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5356

Gry i zabawy twórcze. Program zajęć pozalekcyjnych

"Gry i zabawy twórcze" - klasy I - II kształcenie zintegrowane
Program zajęć pozalekcyjnych GRY I ZABAWY TWÓRCZE

Program przeznaczony jest dla klas I - II szkoły podstawowej i przewidziany do realizacji w czasie ferii szkolnych 2008/2009 na zajęciach łącznie 10 godzin. Przedstawione zagadnienia dotyczą obszarów: pedagogika zabawy, przyroda, sztuka, życie społeczne. Tematy znajdujące się w tym programie mają zachęcać i angażować uczniów do współtworzenia ciekawych form wypoczynku w grupie.
Poprzez realizację tematyki dzieci uczą się atrakcyjnie, twórczo i mądrze spędzać wolny czas w szkole.

CELE PROGRAMU:

• Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci.
• Nabywanie doświadczeń zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny.
• Wytwarzanie pozytywnych relacji i postaw koleżeńskich.
• Pogłębianie umiejętności współpracy i komunikowania się;
• Rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego;
• Inspirowanie do tworzenia działań rozwijających pamięć, myślenie, spostrzegawczość;
• Kształcenie umiejętności obserwacji, formułowania wniosków i spostrzeżeń;
• Wyrabianie umiejętności posługiwania się językiem literacko- estetycznym;

ZADANIA:
- Rozpoznanie oczekiwań uczestników;
- Umożliwienie poznania przez ucznia ciekawych form spędzania wolnego czasu;
- Kierunkowanie działań ucznia poprzez różne ćwiczenia;
- Rozwiązywanie i analiza zadań;
Formy:

praca indywidualna zróżnicowana, zbiorowa jednolita, zbiorowa zróżnicowana w tym
- zabawy naśladowcze,
- zabawy tematyczne,
- zabawy z elementami dramy i pantomimy,
- inscenizowanie ruchem wierszy, piosenek, bajek, opowiadań, baśni

Metody aktywizujące:

Rozmowa kierowana oraz swobodna, poszukująca; problemowe, rozwijanie twórczego myślenia typu: „Burza mózgów”, „Skojarzenia”, myślenie dedukcyjne i indukcyjne”, ćwiczenia praktyczne drama, pantomima, pedagogika zabawy, gry i zabawy integracyjne, aktywność ruchowa.
TEMATYKA ZAJĘĆ:

1 – 2. „Autoprezentacje- poznajemy siebie nawzajem poprzez obserwacje”. Zabawy integrujące uczestników (Pajęczynka, Czy Ania jest dziś z nami itp., Mój autoportret)
3 – 4. Chcę się bawić a nie nudzić” – przygotowanie pomysłów - sposobów na nudę, prezentowanie na arkuszach, próby dyskusji.
5 – 6. Jestem artystą - muzykowanie z użyciem zarówno konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych przyborów. Zabawy pantomimiczne „ Na śniegu” – ćwiczenia ortofoniczne i fonacyjne. Improwizacje ruchowe do muzyki Vivaldiego – „Cztery pory roku”.
7. Podziwiamy zimowy krajobraz – spacer do parku połączony z obserwacją (zależność pogodowa).
8. „Lubię krzyżówki, łamigłówki ...” – prezentacje zabaw logicznych, wybieramy Omnibusa.
9 – 10. „Świat nie stoi w miejscu, lecz ciągle się zmienia, dość jest jeszcze rzeczy do wynalezienia” – interpretacje literacko – plastyczne podanego motta.

PODSUMOWANIE PROGRAMU

„Gry i zabawy twórcze”

Zadania dotyczyły:

- Rozpoznania oczekiwań uczestników;
- Umożliwienia poznania przez ucznia ciekawych form spędzania wolnego czasu;
- Kierunkowania działań ucznia poprzez różne ćwiczenia;
- Rozwiązywania i analizy zadań;

Osiągnięcia uczniów:

• Wytworzenie pozytywnych relacji i postaw koleżeńskich.
• Pogłębienie umiejętności współpracy i komunikowania się;
• Wyzwolenie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego;
• Samodzielne tworzenie zadań rozwijających pamięć i myślenie;
• Pogłębienie wiedzy o sobie i o otaczającej rzeczywistości.
Prowadząca:
Małgorzata Wojciechowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.