X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 534
Przesłano:

Konspekt lekcji pomocy przedmedycznej w kl.II

Temat: „Ratujemy i uczymy ratować” – nauka pierwszej pomocy

Cele:
- Uczeń powinien pamiętać, że aby zacząć kogoś ratować musi zapewnić sobie bezpieczeństwo
- Pamięta o zapewnieniu bezpieczeństwa osobie poszkodowanej
- Uczeń powinien umieć zdefiniować terminy: osoba przytomna i osoba nieprzytomna
- Wie jak sprawdzać stan przytomności
- Uczeń potrafi wymienić numery alarmowe i przeprowadzić rozmowę z
dyspozytorem pogotowia
- Zna zasadę słyszę – czuję – widzę
- Potrafi ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej
- Wie, kiedy stosuje się taką pozycję

Formy pracy:
indywidualna, grupowa.

Metody pracy:
pogadanka, dyskusja, prezentacja, ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:
Podręcznik do nauki I pomocy, pomoce z programu RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ, zegarek, koc.

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie gości i dzieci. Podanie tematu lekcji „Ratujemy i uczymy ratować – pomoc przedmedyczna”.
2. Zabawa w „ciuciubabkę” z przeszkodami i bez przeszkód
– dzieci dochodzą do wniosku, że łatwiej jest gdy niebezpieczeństwa są usunięte.
3. Objaśnienie dzieciom kiedy mamy do czynienia z osobą przytomną a kiedy z nieprzytomną
4. „Burza mózgów” - Jak sprawdzić, czy osoba na pewno jest
nieprzytomna (potrząśnij za ramiona)
5. Co to za numer? – sprawdzenie znajomości przez dzieci numerów alarmowych. Dzieci dorysowują co kojarzy im się z tym numerem
6. Zaprezentowanie dzieciom jak prawidłowo wezwać pomoc.
7. Składanie telefonów komórkowych – dzieci odgrywają indywidualnie scenkę „Wzywam pomoc”
8. Nauczyciel mówi dzieciom jak wezwać pomoc, gdy w pobliżu nie ma telefonu
9. Zabawa, kto dłużej wstrzyma oddech – co czuli, gdy wstrzymywali oddech
10. Jak pomóc komuś, kto sam nie potrafi wziąć oddechu
11. Nauczyciel demonstruje jak udrożnić drogi oddechowe i sprawdzić oddech (zasada słyszę – czuję – widzę)
12. Uczniowie w parach ćwiczą nabyte umiejętności
13. Przypomnienie uczniom, kiedy mamy do czynienia z osobą nieprzytomną
14. Nauczyciel pokazuje uczniom, jak należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Omawia wykonane czynności.
15. Uczniowie w parach ćwiczą pozycję boczną ustaloną – nauczyciel kontroluje i koryguje błędy
16. Podsumowanie zajęć. Dzieci układają czynności wg. kolejności podczas akcji ratunkowej

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA SOBIE I POSZKODOWANEMU

SPRAWDZENIE CZY POSZKODOWANY JEST PRZYTOMNY

WZYWANIE POMOCY

SPRAWDZANIE ODDECHU

POZYCJA BOCZNA USTALONA

17. Ewaluacja - buźki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.