X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 5326
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Selekcja do klasy sportowej o profilu pływackim

Gimnazjum nr 3 im. Karola Miarki
w Rudzie Śląskiej

SELEKCJA DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWACKIM

Kształcenie uzdolnionej młodzieży oparte na kontynuacji szkolenia w gimnazjum pozwala w kompromisowy sposób łączyć naukę z uprawianiem sportu, a także funkcją oddziaływań wychowawczych szkoły. Trening młodzieży w gimnazjum jest poszczególnym ogniwem w łańcuchu działań prowadzących do mistrzostwa sportowego w wieku dojrzałym.

Nabór do klasy o profilu pływackim przeprowadza powołana komisja, opierając się na poszczególnych kryteriach:

1. Nienaganny stan zdrowia
Potwierdzony orzeczeniem lekarza sportowego.

2. Cechy osobowe
Częste sukcesy sportowe osiągane w wieku dziecięcym nie zawsze gwarantują sukces w wieku dojrzałym, dlatego bardzo ważne w osiąganiu celów są cechy wolicjonalne i osobowe takie jak:
- pracowitość, wytrwałość, umiejętność dążenia do celu, systematyczność, stosunek do treningu oraz sportu, stosunek do nauczycieli i trenerów.

3. Wyniki nauczania
Zawodnik powinien umiejętnie łączyć uprawianie sportu z realizacją programu szkolnego w stopniu, co najmniej dostatecznym. Treningi w klasach sportowych obejmują siedem godzin tygodniowo na pływalni, zajęcia często rozpoczynają się o godz. 7.10 Brak promocji do następnej klasy eliminuje ucznia z procesu treningowego.
Komisja rekrutacyjna przyznaje punkty za średnią ocen na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej w skali do 6 pkt.

4. Wynik sportowy
Biorąc pod uwagę różnice w indywidualnym tempie rozwoju dzieci i młodzieży wyniki kwalifikujące uczniów do klasy sportowej powinny być co najmniej na poziomie średnim.

Egzaminem sprawnościowym jest przepłynięcie 100 m. stylem zmiennym.

Za poszczególne elementy techniczne zgodne z przepisami PZP będą przyznawane punkty:

Skok startowy ze słupka 0-6 pkt
Styl motylkowy 0-6 pkt
Styl grzbietowy 0-6 pkt
Styl klasyczny 0-6 pkt
Styl dowolny 0-6 pkt
Nawroty 0-6 pkt

Na ocenę końcową wpływa:
Średnia ocen na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej, wynik uzyskany ze sprawdzianu w klasie VI, oraz średnia arytmetyczna przyznanych punktów w teście sprawnościowym.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 12.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.